A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Тулиголівський ліцей

Українська мова та література вчитель Самоброд В.М.

Дата Тема Завдання
17.03.2020 Жіноча доля у творчості Шевченка. Опрацювати с.228-238, прочитати "Катерина", "Наймичка"

19.03.2020

укр.мова

Тире у безсполучниковому реченні.  параграф 27, вправа 338, створити рекламу безсполучникового складного речення( поради на с.157). Виконати завдання https://learningapps.org/3087958

19.03.2020

укр.літ

Лірика Шевченка періоду арешту і заслання  опрацювати с.239-242, вивчити поезію "Доля"(аудіозапис читання у вайбері), створіть асоціативне дерево, вписавши, що за Шевченком є підтримкою особистості

30.03.2020

Мова

Твір - роздум на морально- етичну тему.Орієнтовні теми:"Своє,рідне-своєрідне","Як відшукати свій шлях у житті","Чи зможуть із часом селфі замінити родинні фотографії". Написати твір на одну із тем

31.03.2020

укр.літ

Біблія в житті Шевченка."Ісаїя.Глава 35" Опрацювати с 243-244,244-248,виконати завдання на сторінці 248

02.04.2020

Мова

Твір- роздум на морально-етичну тему(теми поперднього уроку) Закінчити роботу над твором

02.04.2020

укр.літ

Світова велич українського поета Опрацювати с 249,підготувати проект" Вінок слави Кобзареві"

04.06.2020

Мова

Узагальнення вивченого з теми "Безсполучникове складне речення" Повторити параграф 24-28,виконати тестові завдання с. 161-162

07.04.2020

Укр.літ

Написання твору Написати твір на тему:"Мій Шевченко",читати роман П.Куліша "Чорна рада".

09.04.2020

Мова

Складне речення із сурядним і підрядним зв'язком Параграф 29 вправи 362,363

09.04.2020

Укр.літ

П.Куліш-відомий письменник,критик,перекладач Опрацювати с.250-253,виписати у зошит визначення понять теорії літератури на с.253-254.

13.04.2020

Мова

Складне речення із сполучниковим і безсполучниковим зв'язком. Опрацювати & 31 повторити & 30, вправи 381 (І,ІІІ),383,384.

14.04.2020

Укр.літ

П.Куліш"Чорна рада"-перший україномовний історичний роман-хроніка. Опрацювати с 288-290,прочитати роман

16.04.2020

Мова

Складне речення з різними видами зв'язку. Повторити & 29-31, вправи 395 (І,ІІ,ІІІ),394

16.04.2020

Укр.літ

Загальнолюдські риси ініціативності,працьовитості,лицарства,благородства. Підготувати повідомлення про Сомка та Брюховецького як реальних історичних осіб.Скласти порівняльну характеристику Сомка-реальної особи та художнього образу.

21.04.2020

Укр.літ

Марко Вовчок "Інститутка".Життя і творчість Марко Вовчок як перекладач. Опрацювати с 293,295,читати повість"Інститутка".

23.04.2020

Мова

Текст,основні ознаки його, будова тексту.Мікротема і абзац. Опрацювати & 33,34.Виконати вправу 411,416 (І).

23.04.2020

Укр.літ

"Народні оповідання" Марок Вовчок,продовження теми народного життя в повісті "Інститутка". Дочитати повість, опрацювати с 308-311.

27.04.2020

Мова

Р  М Тези прочитаних публіцистичної чи науково- пізнавальної статей. Опрацювати с .246-248,скласти тези тексту вправи 521

28.04.2020

Укр.літ

Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини.Образи персонажів-людей із народу та панночки. Виконати тестові завдання на с.312-313 відповідати на запитання 8,9,10,12,14,19( письмово)

30.04.2020

Мова

Види і засоби міжфразного зв'язку Опрацювати  & 35, вправи 424,430 (І,ІІ)

30.04.2020

Укр.літ

Позакласне читання В.Арєнєв"Душниця". Прочитати твір за інтернет -ресурсами.

04.05.2020

Мова

Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях Повторити  & 2,3,вправи 20,32

05.05.2020

Укр.літ

П.Куліш, М.Вовчок ( повторення) Повторити весь пройдений матеріал

07.05.2020

Мова

Складне речення з різними видами зв'язку Повторити

07.05.2020

Укр.літ

Повторити весь пройдений матеріал  

12.05.2020

Укр.літ

Готуємося до підсумкової конторольної роботи Виконати завдання на с.326-329

14.05.2020

Мова

Орфогорафія" Повторення" Виконати вправи 449,450,461,468

14.05.2020

Мова

Повторення Повторити усну народну творчість і давню літературу с.5-70

Укр.мова

19,05,2020

Підсумкова контрольна робота

                            Контрольна робота № 1

                     з української мови          9 клас

 

1. Складносурядним є речення:

   А) Латаття ніжилось в озерах, хитали ряску карасі.

   Б) На вечірньому небі потьмяніли і щезли сріблясті зірки.

   В) Хто своє носить, той чужого не просить.

   Г) Темне небо лежало, і хмара ходила навкісна, та шуміли тополі.

2. Складнопідрядним із підрядною частиною наслідку є речення:

   А) Так гарно тут, що шкода ступати по непорочній сніговій білині.

   Б) Клянусь боротись до загину так, як боролися батьки.

   В) Погода стояла сонячна, так що шибки на вікнах миготіли.

   Г) Мені чогось сумно й боязко так, що аж серце моє мре.

3. Складне речення, у якому прості речення об`єднані за змістом та інтонацією без допомоги сполучників чи сполучних слів, називається:

   А) складносурядним;

   Б) складнопідрядним;

   В) з кількома підрядними;

   Г) безсполучниковим.

4. Знайдіть безсполучникове складне речення зі значенням пояснення:

   А) Над болотами та озерами, в долинах рік стоять тумани, важкі хмари пливуть над селами та хуторами.

   Б) Річка ставала ширшою і глибшою, починалось царство очерету.

   В) А я додам: любити можна поезію в добу ракет.

   Г) Гув мотор, катер пінив носом хвилі.

5. Якій схемі відповідає подане речення?

Хіба ж під вечоровими яворами, у головах яких стояли зорі, а в ногах жебоніла вода, таким ввижалося власне свято?

   А) [ ], ( у яких…), а [ ], [ ]?

   Б) [ ], ( у яких…), а [ ] ?

   В) [, ( у яких…, а ( ),…]?

   Г) ( Хіба…), ( у яких…), а [ ], [ ].

6. Що можна виділити в тексті з погляду актуального членування?

   А) другорядні члени речення;

   Б) вступ, головну частину, закінчення;

   В) підмет і присудок;

   Г) дане й нове.

7.Установіть відповідність між безсполучниковими складними реченнями та смисловими зв`язками між простими у безсполучниковому:

1. одночасність подій;       а) Плакала чорна троянда, біла троянда сміялась.

2. часова послідовність;    б) Заходило сонце, у вузесеньких хутірських

                                               вуличках стояла червона курява, в садках

                                               варилася на триніжках вечеря.

3. протиставлення явищ;   в) Повіяв вітер по долині – пішла дібровою луна.

4. причинові                      г) Вбігаю в ліс – гриби.

                                           д) Сонце зайшло, степові озера стали на якийсь

                                              час темно-червоними.

8. Установіть відповідність між реченням та його характеристикою:

1. складносурядне;       а) Небо прорізали вогняні стріли, ударив грім.

2. складнопідрядне;     б) Зустріча земля годину літню, і дерево пахучо

                                         зацвіта.

3. безсполучникове;     в) У небі весело шугають ластівки, коли пригріє

                                          тепле весняне сонце.

4. складне з різними     г) Цілу ніч надворі виє хуга, плаче, деренчить у

  видами зв`язку              віконнім склі.

                                        д) Там повен двір любистку, цвітуть такі жоржини,  і

                                           Вишні чорноокі стоять до холодів.

9. Установіть відповідність між реченням та підрядною частиною:

1. обставинне часу;        а) Куди голова задумає, туди ноги понесуть.

2. місця;                           б) Коли терпінню приходить край, народ мов буря.

3. означальне;                 в) Держімося землі, бо земля держить нас.

4. мети                             г) Займаю саме те місце, яке визначила мені доля.

                                         д) Струни чекають, щоб пальці торкнулись до них.

Прочитайте текст і виконайте завдання 10 – 11 до нього.

                                         Вир

  1. Багато страшних легенд складено про той вир, і Тимко хоч і не вірив у них, проте кожного разу, коли плив Ташанню, обминав страшне місце.

2) Але зараз зовсім забув про нього і опам`ятався лише тоді, коли човен рвонуло вбік, він перевернувся, і холодна вода стьобонула по самі ніздрі, закрутила його, всмоктуючи в чорну глибину. 3) Тимко шалено загрібся руками й ногами, але одежа на ньому намокла і в`язала кожен рух. 4) Човен віднесло течією, так що Тимко вже не мав ніякої надії врятуватися і, напружуючи всі свої сили, почав гребти до берега. Тимка стало тягнути вниз, і хто його знає, чим би все закінчилось, та нагодився на ту хвилю Джмелик на човні, що для забави ганяв щук на мілководді. Він і врятував Тимка, забравши на своє суденце.

10. Виберіть усі складні речення з різними видами зв`язку.

11. Накресліть схему 6 речення.

12. Складіть невеликий твір-роздум на одну з тем:

     1. «Книжка – це могутня зброя»

     2. «Слід іти шляхом знання»

використовуючи складні речення з різними видами зв`язку.                                              

Укр.літ 19,05,2020 Підсумкова контрольна робота

Підсумкова контрольна робота

з української літератури

9 клас

 

1. Пісня «Сонце низенько» належить до жанру

А календарно-обрядових

Б суспільно-побутових

В родинно-побутових

Г історичних

 

2. Правильним є твердження: «Балади ...

А поділяють на козацькі, чумацькі й бурлацькі»

Б оспівують лише героїчні вчинки козаків»

В мають напружений сюжет і трагічний фінал»

Г поділяються на куплети й приспів (рефрен)»

 

3. Слово Біблія походить з грецької мови, у якій воно означає

А слова

Б збірка книг

В письмо

Г спасіння

 

4. Притча — це

А невеликий, здебільшого віршований повчально-гумористичний твір алегоричного змісту

Б невеликий, здебільшого віршований сатиричний твір алегоричного змісту

В переважно прозовий алегоричний твір із чітко висловленою мораллю

 Г інакомовлення, у якому через конкретний художній образ розкривається абстрактне судження, уявлення, поняття

 

5. Доведіть, що «Слово про похід Ігорів» за жанром — героїчна поема ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Представниками українського поетичного бароко є

А Іван Вишенський, Іван Величковський

Б Григорій Граб’янка, Самійло Величко

В Іван Величковський, Лазар Баранович

Г Самовидець, Іван Вишенський

 

7. Основною ідеєю байки «Бджола та Шершень» є

А змістовний відпочинок

Б культивування любові

В праця за покликанням

Г велика сила дружби

 

8. «Енеїда» І. Котляревського — це перелицьований твір

А Цицерона

Б Овідія

В Геродота

Г Вергілія

 

9. Травестія — це _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

10. Бурлеск — це _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

11. Хто із письменників вважається батьком нової української літератури? _______________________________________________________________________

 

12. Які суспільні вади викриває Г. Сковорода у вірші «Всякому місту —  звичà й і права...»?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

     

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора