A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Тулиголівський ліцей

Історія України та Всесвітня Історія,Громадянська освіта вчитель Лозовська Л.Ф.

21. В.І. Воєнні дії 1944-1945 рр. Завершення та підсумки Другої світової війни п.32-33.Скласти хронологічну таблицю ключових подій останнього етапу війни
21.04.Г.О. Узагальнення з теми"Взаємодія громадян і держави у досягненні суспільного добробуту" Повтор. п.37-46 Ваші пропозиції щодо даного питання
23.04.Г.О. Поняття інтеграції та глобалізації, їх вплив на економіку, культуру, довкілля, людину. п.47, підготувати повідомлення" Чи може Україна стати членом ЄС, чи відповідає вона визначеним вимогам?"
14.04.Г.О.
Практичне заняття" Створюємо бізнес-план" Скласти бізнес-план свого майбутнього підприємства
16.04 Г.О. Практичне заняття" Аналіз попиту на ринку праці і складання резюме" на основі Інтернет -ресурсів
07.04. Г.О.
Ринок праці п.44, скласти пропозиції щодо зайнятості людей з інвалідністю у сфері виробництва
09.04.Г.О Корупція.Лобізм.Причини та наслідки корупції в  економіці та політиці. Шляхи подолання корупції. п. 45-46. Написати есе на тему: "Шляхи подолання корупції в Україні" 

0

13.04 І.У. Україна на завершальному етапі війни п.40,робота з контурною картою
14.04 І.У.  Практичне заняття"Дослідження документів та матеріалів усної історії про Другу світоау війну" на основі п.33-40, скласти презентації
07.04 В.І. Окупаційний режим в поневолених країнах. Рух Опору п.31, завд. 8.
06.04 І.У Вигнання з України нацистських загарбників п. 39, Скласти перелік бойових операцій радянських  військ зі звільнення України . Підготувати повідомлення "Звільнення рідного краю"
Дата Тема уроку
Домашнє Завдання
16.03 І.У Початок німецько-радянської війни.Поразки і відступ Червоної армії. парпграфи 35-36.Підготувати повідомлення про події цього періоду на території краю.
17..03 В.І. Воєнні дії в середині  1941-1942 рр. параграф 29.Скласти     синхроністичну таблицю подій на фронтах Другої світової війни 1941-1942 рр.
17.03 Г.О. Принципи ринкової економіки параграф 40.Опрацювати Податковий кодекс України.
19.03 Г.О. Функції держави в ринковій економіці.Держбюджет.Податки.Напрямки видатків. п.40, с. 182-185.
30.03.І У Український націоналістичний рух у 1941-1942 рр. п. 38, підготувати презентації "Течії руху Опору"
31.03. І.У. Практичне заняття " Постать в історії-Роман Шухевич"  Написати історичний портрет на основі Інтернет -ресурсів.
31.03.В.І. Воєнні дії в другій половині 1942-1943 рр. п.30, скласти синхроністичну таблицю
31.03 Г.О. Домашнє господарство як власник і споживач. п.41.Скласти бізнес-план свого домашнього господарства та бюджет на 2021 рік.Ознайомитись з "Законом України про права споживачів"
02.04 Підприємницька діяльність. Правовий захист бізнесу п. 43.Ознайомитися зі законами України про підприємницьку діяльність.Підготувати повідомлення.
27.04.І.У. Узагальнення з теми"Україна в роки Другої світової війни" Повторити п.33-40
28.04.І.У. Узагальнення з курсу. Повторення теми:"Україна в роки Першої світової війни" Повтор. п 1-4
28.04 В.І. Завершення та підсумки Другої світової війни Повтор. п.28-34
28.04. Г.О. Витоки та процес європейської інтеграції п.47-50, підготувати повідомлення"Урядові та неурядові міжнародні організації"
30.04. Г.О. Виклики сучасного світу п.48,підготувати повідомлення"Виклики сучасного світу"
04.05 І.У. Підсумкове повторення.Розділ 2"Початок Української революції" Повтор. п.5-10
05.05.В.І. Повсякденне життя та культура в міжвоєнний період. п.35, розпочати складання таблиці
05.05.Г.О. Особливості міжнародних відносин та міжнародного права п.49,підготувати повідомлення
07.05.Г.О. Європейське і світове співробітництво п.50, підготувати презентації
12.05 І.У. Повторення . Розділ 3. Повторити п.11-19
12.05.В.І. Практичне заняття.Друга світова в об"єктиві кінокамери Відшукати й опрацювати матеріал в Інтернеті
12.05 Г.О. Участь України в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ тощь. Підготувати иа переслати повідомлення
14.05 Г.О. Європейський вибір України Підготувати та переслати повідомлення
18.05.І.У. Повторення розділу 4.Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні п.20-27
19.05 В.І. Узагальнення з розділу "Друга світова війна" Повтор. п.28-34
19.05. Г.О. Практична робота"Молодіжні ініціативи та волонтерство в різних країнах світу" Підготувати повідомлення на дану тему та переслати по вайберу
21.05 Г.О. Узагальнення до розділу 7."Україна, Європа, світ" Повтор.п. 47-52
25.05 І.У. Повторення.Західноукраїнські землі у міжвоєнний період Повтор. п 28-32
26.05 І.У. Повторення Україна в роки Другої світової війни. пп.34-40
26.05.В.І. Узагальнююче повторення Проглянути весь матеріал
26.05 Г.О. Підсумкове узагальнення Переглянути весь матеріал
28.05. Г.О.  Підсумкове узагальнення Завдання с. 240

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора