A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Тулиголівський ліцей

Алгебра та геометрія вчитель Руденко Т.В.

16.03.2020. Алгебра. Квадратний тричлен та його корені Опрацювати п.21, повторити п 20. Вправи № 697, 726, 744
17.03.2020 Геометрія. Площа прямокутника. Площа паралелограма. Опрацювати п.21, повторити п.20. № 671,674,677,702, 704,70
18.03.2020 Алгебра. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники Опрацювати п.21, повторити п.20; № 728, 730, 734, 747
19.03.2020 Геометрія. Площа прямокутника. Площа паралелограма. Розвязування вправ Повторити п.20, 21. № 681,706,709,711,717.
30.03.2020 Алгебра. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники Опрацювати п.21, повторити п.20; № 732(1.2,5.6), 734(1,2), 736(1,2) 
31.03.2020 Геометрія. Площа трикутника Розвязування вправ Опрацювати п.22, повторити п.12; № 725, 728, 731,734, 739,742 . Переглянути відео уроки на сайті 

Уроки геометрії 8 клас - YouTube

www.youtube.com › playlist

01.04.2020 Алгебра. Розвязування рівнянь, які зводяться до квадратних. Біквадратні рівняння Опрацювати п.22, повторити п.19-20; № 751(4,5), 752(1,4,6,7,10, 12) Пеоеглянути відео урок на сайті 

www.matematichka.com.ua › klasi › 8-klas › algebra › video-uroki

 

 

02.04.2020 Геометрія. Площа трикутника . Площа ромба.Розвязування вправ Опрацювати п.22, повторити п.13; № 737,744, 746, 761,734, 739,742.Вивчити і запамятати формули площ всіх фігур.
06.04.2020 Алгебра. Розвязування рівнянь, які зводяться до квадратних. Біквадратні рівняння Опрацювати п.22, повторити п.7; № 755(1), 757(1), 763(3,4),746 .
07.04.2020 Геометрія. Площа трикутника . Площа ромба.Розвязування вправ

Повторитити п.21-22,№740, 711. Розвязати задачу.

У ромбі висота, що проведена з вершини тупого кута, ділить сторону навпіл. Знайдіть площу  ромба, якщо його більша діагональ дорівнює чотири коренів з трьох сантиметрів..

 

08.04.2020 Алгебра. Розвязування задач за допомогою квадратних рівнянь Опрацювати п.23, повторити п.8; Приклад1 с.182 усно.№ 779, 786, 807 
09.04.2020 Геометрія. Площа трапеції Опрацювати п.23, повторити п.8. Скласти конспект, вивчити нові формули;  № 774, 775, 776 .
13.04.2020 Алгебра. Розвязування задач за допомогою квадратних рівнянь Опрацювати п.23, повторити п.9; Приклад1 с.182 усно.№ 784, 809 
14.04.2020 Геометрія. Площа трапеції  Повторити п.23,  повторити формули;  № 777, 778, 783
15.04.2020 Алгебра. Розвязування задач за допомогою квадратних рівнянь Опрацювати п.23, повторити п.10; Приклад 2 с.182 усно.№ 796, 810 
16.04.2020 Геометрія. Розвязуванн задач. Застосування площ  Повторити п. 20 - 23,  повторити формули;  № 698, 758, 779 
21.04.2020 Геометрія. Розвязуванн задач. Застосування площ  Повторити п. 20 - 23,  повторити формули площ геометричних фігур; № 737, 738, 793 
22.04.2020 Алгебра. Розвязування задач за допомогою квадратних рівнянь

Опрацювати п.23, повторити п.11; Приклад 3 с.183 письмово; № 799. Розвяжіть рівняння 

 1) - 2х2 + 5х - 2 = 0   

 2)  - 2х2 - 9х + 18  = 0

23.04.2020 Геометрія. Розвязування задач. Застосування площ  Опрацювати с.169-170,  повторити формули площ геометричних фігур; виконати завдання   для самоперевірки с. 168 - 169.
27.04.2020 Алгебра.Квадратні рівняння. Квадратний тричлен.Самостійна робота

Повторити п. 18-23. Розвязати вправи:

   х2 + х  = 90

  4х - 7х2 = 0

  х2 + 5х - 50 = 0

  х2 + 4х + 5 = 0

28.04.2020 Геометрія. Розвязування задач. Застосування площ.Самостійна робота

   Повторити формули площ геометричних фігур;  виконати самостійну роботу.

1. Знайти площу трикутника, сторона якого6 см, а висота, проведена до неї 5 см.

2. АВСD - прямокутна трапеція, СК- ЇЇ висота, АВ = 4см, АК =  3см, КD = 5см. Знайдіть площу трапеції.

3. У рівнобедреному трикутнику висота, проведена до бічної сторони, ділить її на відрізки 5см і 8см, рахуючи від вершини кута між бічними сторонами. Знайти площу трикутника.

29.04.2020 Алгебра. квадратні рівняння. Аналіз самостійної роботи

  Повторити п.18-23.  Виконати завдання  

1. Розвязати квадратні рівнняння

  43х2 =0

  8х2 +  2х  - 3=0

2. При якому значенні к рівняння має єдиний корінь?

 6х2 -  18х  + к =0

 3. Не розвязуючи рівняння, користуючись теоремою Вієта, визначити суму і добуток коренів квадратного рівняння                               х2 -  8х  + 11 =0

30.04.2020  Геометрія. Контрольна робота з теми: "Многокутники. Площі многокутників"      Розвязати завдання контрольної роботи І варіант на сайті    https://naurok.com.ua/8-klas-kr-5-mnogokutniki-ploschi-mnogokutnikiv-99613.html
04.05.2020 Алгебра.  Контрольна робота з теми: "Квадратні рівняння"  

Повторити п.18-23.  Виконати завдання контрольної роботи. Контрольна робота

1. Розвязати квадратні рівняння

  22х2 =0

  5х2 +  15х =0

  8 х2 -  32 =0

  2. Розвязати квадратні рівняння

   х2 -  2х =24

   3х2 +  5х  + 12=0

3 . При якому значенні m  рівняння має єдиний корінь?

 3х2 +  6х  + m =0

 4.  Не розвязуючи рівняння, користуючись теоремою Вієта, визначити суму і добуток коренів квадратного рівняння                               х2 -  9х  + 15 =0

5. Розвязати дробово-рацінальне рівняння

   2/( х - 5) -4 /(х + 5) = (х2 + 15)/ (х2 -  25).  (ви в зошитах пишете  риску дробу, а не знак /  ).

05.05.2020 Геометрія. Повторення і систематизація навчальногго матеріалу.  Чотирикутники та їх властивості

Повторити п.1-10. Розвязати задачі

1.У рівнобічній трапеціїї діагональ дорівнює більшій основі й утворює з нею кут 50 градусів. Знайдіть градусну міру тупого кута трапеції.

2. Бісектриса гострого кута паралелограма ділить його сторону у відношенні  2 : 3, рахуючи від вершини тупого кута. Периметр паралелограма  дорівнює 42 см. Знайдіть його сторони.

3. Знайти кути ромба, висота якого дорівнює 2 см,а периметр  дорівнює 16 см.

 

06.05.2020 Алгебра. Розкладання квадратного тричлена на множники. Розвязування рівнянь, які зводяться до квадратних. Розвязування задач за допомогою квадратних рівнянь Самостійна робота

Повторити п.21-23. Розглянути розвязання  Приклад1 с.167; Приклад 1, 2 с.172 усно. Розвязати завдання самостійної роботи

1.Розкласти квадратний тричлен на множники  2х2 + 5х + 2.

2.Розв’язати рівняння х4 - х2 – 12 = 0 .

3.Розв’язати  рівняння (х2+х)2 + (х2+х)–8 =0.

4.Відстань між двома пристанями вздовж річки дорівнює 45 км. Моторним човном шлях туди і назад можна подолати за 8 год. Знайти власну швидкість човна, якщо швидкість течії дорівнює 3 км/год.

07.05.2020  Геометрія. Повторення і систематизація навчальногго матеріалу.  Теорема Фалеса. Подібні трикутники

 Повторити п. 11-14. Розвязати вправи 

1. Поділити відрізок АВ на 5 рівних частин.

2. Відрізок ВД - бісектриса трикутника АВС. Знайдіть сторону АС, якщо АВ:ВС=2:3, СД - АД = 3 см.

3. Сторони трикутника відносяться як 3:4:5. Знайдіть найбільшу сторону подібного йому трикутника, периметр якого 36 см.

 

12.05.2020 Геометрія. Повторення і систематизація навчального матеріалу.  Теорема Піфагора. Тригонометричні функції гострого кута.  Розвязування прямокутних трикутників

Повторити п. 15-18. Розвязати вправи № 555; 558; 

У прямокутному трикутнику  катети 6 см і 8 см. Знайти гіпотенузу, гострі кути; синус, косинус, тангенс більшого гострого кута.

13.05.2020 Алгебра. Контрольна робота з теми: "Розкладання квадратного тричлена на множники. Розвязування рівнянь, які зводяться до квадратних. Розвязування задач за допомогою квадратних рівнянь" 

 Повторити п.21-23.  Розвязати завдання контрольноїї роботи.

1. Розкласти квадратний тричлен на множники

 а) х2 - 5х - 6,

 б) 3х2 - х - 2.

 2. Розвязати рівняння

 а) 9х4 - 37х2 + 4 = 0 .

 б) (х2-2х)2 - 3(х2-2х)–4 =0.

 в)  (2х - 5)/( х + 5) +(3х+4) /(х + 2) = 1

3. Скоротити дріб

    (х2 - 6х + 5)/ (х2 -  1)

 4.  Катер пройшов 40 км за течією річки і 16 км проти течії, витративши на весь шлях 3 год. Якою є власна швидкість катера, якщо швидкість течії 2 км/год?

14.05.2020  Геометрія. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Многокутники та їх площі

 Повторити п. 19- 23, вивчити формули полощ геометричних фігур. Розвязати вправи:

 1.Знайдіть площу ромба, у якого сторона дорівнює 6 см, а гострий кут   30 градусів.

 2. Перпендикуляр, проведений з вершини прямокутника до його діагоналі, ділить діагональ  на відрізки довжиною 4 см і 9 см. Знайдіть площу прямокутника.               3.Знайдіть площу прямокутного трикутника, якщо бісектриса його гострого кута ділить протилежний катет на відрізки довжиною 3 см і 5 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

18.05.2020  Алгебра.  Повторення і систематизація навчального матеріалу.  Степінь з цілим показником, його властивості. Тотожні перетворення раціональних виразів. Розвязування раціональних рівнянь. Підготовка до підсумкової контрольної роботи. Повторити п.1-9. Розвязати вправи № 842(2, 4, 6), 850(1, 3, 5), 905(3, 7) . 
19.05.2020  Алгебра.   Повторення і систематизація навчального матеріалу. Квадратні корені. Дійсні числа. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені. Підготовка до підсумкової контрольної роботи  

Повторити п. 10-17. Розвязати вправи № 877(1,2,4), 878(1,2), 879(1,5), 880(1,3,4), 881(3,6,7)

Математичний конкурс "Кенгуру" 2020 буде проводитись онлайн з  22.05 по 24.05  . Код місця проведення 180913. Сайт конкурсу:

 https://rada.info/upload/users_files/24010718/3256a8e0d3b4cf1f21f3ed5eebc6d6a6.pdf

 20.05.2020  Алгебра. Підсумкова контрольна робота

Повторити п. 1-4.  Розвязати завдання контрольної роботи. Контрольну пишемо на листках. 

 Завдання  надіслане у групу (вайбер)

Підсумкова контрольна робота з алгебри 8 кл.

Варіант 2

Частина 1. У завданнях 1 – 4 виберіть одну правильну , на вашу думку, відповідь. 

  1. При якому значенні змінної не має змісту вираз   .

              А) 2 ;             Б) – 2;               В) 6;                   Г) -6.

 

  2.  Скоротіть дріб    ;             ;            .

 

 3. Обчисліть значення виразу   .

            А)  ;                Б)  ;           В)  ;                  Г) 1 .

 

4.  Чому дорівнює добуток коренів рівняння   ?

            А) -11;                  Б) 11;             В) 9;                    Г) -9.

 

Частина 2. Наведіть повне розв’язання вправ.

  1. Подайте  у вигляді степеня вираз   :  .  
  2. Спростіть вираз   -    .         
  3. Розв’яжіть рівняння    х2   – 3х – 4  = 0.       

 

Частина 3. У завданнях 8 – 10 наведіть повне розв’язання.

8. Спростіть вираз   :   .

9. Моторний човен пройшов 6 км проти течії річки і 8 км за течією річкою, витративши на весь шлях  1 год. Яка  швидкість човна в стоячій воді, якщо швидкість течії річки  становить 2 км/год.

10.  Спростіть вираз  .

21.05.2020  Геометрія. Підсумкова контрольна робота

Повторити п.11-14. Виконати завдання контрольної роботи.

 1. Обчислити суму кутів пятикутника. (0,5 б.)

 2. Периметр паралелограма136 см2, його сторони відносяться як 3:5. Обчислити сторони паралелограма.  (0,5 б.)

 3. Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо його катети 6 см і 8 см.  (1 б.)

 4. Бічна сторона рівнобедрнного трикутника 13 см, основа 10 см. Обчислити площу трикутника.  (2 б.)

 5. Катет і гіпотенуза прямокутного трикутника 9 см і 41 см. Обчислити синус, косинус і тангенс меншого кута трикутника. (2 б.)

 6. Знайдіть площу ромба, сторона якого 50 см, а різниця діагоналей 20 см.  (3 б.)

 7. Діагональ рівнобічої трапеції перпендикулярна до її бічного ребра. Знайти площу трапеції, якщо її основи 12 см і 20 см.  (3 б.)

25.05.2020 Алгебра. Аналіз підсумкової контрольної роботи

Повторити п. 18-22. Розвязати вправи .

 Розвяжіть рівняння   6х-5х2=0,

25х2=81, 

2-7х-2=0,

 3х2+8х-3=0,

 х2+х-12=0,

2+6х+7=0,

 Задача. Сплав містив 20 г золота. Після того, як до цього сплаву додали 5 г срібла і10 г золота,виявилося, що срібла в новому сплаві на 5% більше, ніж у початковому. Скільки грамів срібла було в сплаві спочатку? 

26.05.2020 Геометрія.  Аналіз підсумкової контрольної роботи  Повторити п.15-18. 
27.05.2020 Алгебра. Підведення підсумків за рік Повторити п. 18-23
28.05.2020 Геометрія. Підведення підсумків за рік Повторювати вивчений за рік матеріал


 

Площа трикутника                                          

S1/2 ahα  , де a - сторона трикутника, hα-   висота, проведена до сторони a,

S1/2 ab –площа прямокутного трикутника, де a і b – катети прямокутного трикутника,

S 1 /2   ab sin α , де a і b  – сторони трикутника, α  – кут між цими сторонами.

 

2. Площа чотирикутників

1. Площа прямокутника

Площа прямокутника дорівнює добутку двох його суміжних сторін:

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_174.png.

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/l178.jpg

Площа прямокутника дорівнює половині квадрата його діагоналі, помноженої на синус кута між діагоналями:

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_175.png.

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/l179.jpg

2. Площа квадрата

Площа квадрата дорівнює квадрату його сторони:

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_176.png

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_177.png

Площа квадрата дорівнює половині квадрата його діагоналі:

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_178.png

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_179.png

3. Площа паралелограма

Площа паралелограма дорівнює добутку його сторони (основи) на висоту, проведену до неї:

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_180.png

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_181.png

Площа паралелограма дорівнює добутку двох його суміжних сторін на синус кута між ними:

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_182.png

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_183.png

Площа паралелограма дорівнює половині добутку його діагоналей на синус кута між ними:

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_184.png

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_185.png

4. Площа ромба

Площа ромба дорівнює добутку квадрата його сторони на синус кута ромба:

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_186.png

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_187.png

Площа ромба дорівнює півдобутку його діагоналей:

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_188.png

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_189.png

5. Площа трапеції

Площа трапеції дорівнює добутку півсуми основ на висоту:

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_190.png

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_191.png

Площа трапеції дорівнює добутку середньої лінії на висоту:

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_192.png

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_193.png

Якщо діагоналі рівнобічної трапеції взаємно перпендикулярні, то  http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_194.png, де h – висота трапеції.

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_195.png

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора