A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Тулиголівський ліцей

Українська мова та література вчитель Самоброд В.М.

дата Тема Домашнє завдання
13.03.2020 Другорядні члени речення параграф 51-53, вправи 423, 419
17.03.2020 Речення з однорідними членами. парагрвф 54, вправи 433, 430, 431

17.03.2020

укр літ

Тарас Шевченко"Садок вишневий коло хати", "За сонцем хмаронька пливе" Вивчити вірші( відео запис розповіді вірша чекаємо у вайбері), відповідатии на запитання 

18.03.2020

укр.літ

С.Васильченко "В бур*янах".   Прочитати оповідання. Написати твір - мініатюру "Малий Тарас- майбутній Кобзар"

20.03.2020

укр.мова

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами 

параграф 55, вправи 439, 440, 444

Узагальнювальне слово своїм значенням охоплює всі однорідні члени в реченні і є завжди таким же членом речення:

 • Між людьми видніються вози з усяким селянським добром: діжечками, скринями, плугами й деякими іншими домашніми речами.

Узагальнювальне слово може стояти перед однорідними членами речення або після них:

 • І все поволі зникає: море, стелі, земля. На вершечку стрілецької гори, на горах і долинах — скрізь уже запанувала тиша.

Узагальнювальне слово виражається різними частинами мови, але найчастіше — займенником, іменником, прислівником:

 • Усе навколо: дерева, птахи, люди — сповнене весняної, пружної, нестримної сили.
 • З хати виходять люди: і дівчата, і молодиці, і чоловіки.
 • На річці, в лісі, на полі — усюди німа тиша.

30.03.2020

Мова

Звертання.Непоширені й поширені.Розділові знаки призвертанні Опрацювати параграф 57, вправи 451,452

30.03.2020

Укр.літ

Павло Тичина. Життєвий шлях. " Не бував ти у наших краях !" Опрацювати с. 199-200, виписати із вірша епітети і метафори ( див. с 250-251)

31.03.2020

Мова

Звертання Повторити параграф 57 вправи 455,456 варіант А

01.04.2020

Укр.літ

Павло Тичина " Гаї шумлять","Блакить мою душу обвіяла" Виразно читати вірші, вивчити напам'ять один на вибір,написати власний вірш про природу( за бажанням)

03.04.2020

Мова

Письмовий докладний переказ з елементами роздуму Опрацювати с 165-166. скласти план тексту і переказати усно, а потім письмово, закривши підручник 

06.04.2020

Мова

Вставні слова та сполучення слів Опрацювати параграф 58 вправи 461,462

06.04.2020

Укр.літ

Євген Гуцало.Відомості

про письменника.Оповідання

"Лось"

Опрацювати с.203,прочитати оповідання,переказувати його

07.04.2020

Мова

Розділові знаки при вставних словах. Повторити параграф 58,написати повідомлення про випалок із життя класу з використанням вставних слів.

08.04.2020

Укр.літ

Протистояння добра і зла-наскрізна тема світового мистецтва Відповідати на запитання с.210-211,поділити текст на частини,дібрати заголовки письмово.

10.04.2020

Мова

Оформлення конверта Опрацювати с.172-173,написати листа комусь із родичів вкласти в конверт і відправити його.
     

13.04.2020 

Мова

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком. Опрацювати параграф 60,вправи 471 (І,ІІ,ІІІ),474(1,11)

13.04.2020

Укр.літ

Усний твір-характеристика персонажів оповідання "Лось" Опрацювати с.210,виписати визначення,характеристика образів.

14.04.2020

Мова

Складне речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком. Повторити & 60,вправи 475,опрацювати & 61,вправи 479 (І,ІІ),опрацювати схему розбору речення на с.178,вправи 483(І,ІІІ-трьох речень).

15.04.2020

Укр.літ

М.Рильський.Відомості про поета. Опрацювати с. 212,читати й переказувати.

17.04.2020

Мова

Кома між частинами складного речення. Повторити & 61,вправи 482,481 (Варіант А)

21.04.2020

Мова

Кома між частинами складного речення Повторити & 60,61, виконати синтаксичний розбір речення вправи 479 (1,2 користуючись схемою на схемою с 178)

22.04.2020

Укр.літ

М.Рильський.Поезія "Дощь","Осінь-маляр із палітрою пишною". Вивчити напам'ять вірш на вибір.Відповідати на запитання на с 214.

24.04.2020

Укр.літ

Позакласне читання.Улюблені вірші українських поетів про природу. Виразно читати вірші про природу,підготувати повідомлення про автора улюбленого вірша ( у зошиті).

27.04.2020

Мова

Пряма мова.Розділові знаки у реченнях з прямою мовою. Опрацювати & 63, вправи 487(усно),488 (І,ІІ,ІІІ)

27.04.2020

Укр.літ

Григір Тютюнник.Коротко про письменника.Оповідання "Дивак". Опрацювати с 215, читати і переказувати оповідання,поділити на чотири частини, дібрати заголовки і записати.

28.04.2020

Мова

Речення з прямою мовою Повторити & 63,вправи 489,492.

29.04.2020

Укр.літ

Гр.Тютюнник "Дивак". Виконати завдання 1-10 на с.221-222

04.05.2020

Мова

Діалог.Тере при діалозі Опрацювати & 64,вправи 495,496

04.05.2020

Укр.літ

М.Вінграновський "Сіроманці". Прочитати  І частину повісті с. 223-235, виписати порівняння, епітети.

05.05.2020

Мова

Діалог. Тире при діалозі. Повторити & 64,вправи 499,500 (І усно)

06.05.2020

Укр.літ

М.Вінграновський  " Сіроманці" Прочитати ІІ частину повісті, переказувати увесь твір, знайти інформацію про вовків,їхній спосіб життя, поведінку з людьми,записати у зошит.

08.05.2020

Мова

Діалог. Тире при діалозі. Повторити & 64, вправи 500 (ІІ)

12.02.2020

Мова

Контрольний твір Написати твір на тему " Говорити правду не завжди легко"

13.05.2020

Укр.літ

Контрольний твір Написати твір на тему: " Добро завжди перемагає зло" ( власне закінчення повісті " Сіроманець"

15.05.2020

Мова

Синтаксис і пунктуація.Повторення Опрацювати  & 47-64, тестові завдання на с. 187-188
Укр .мова Підсумкова контрольна робота

Підсумкова (річна) контрольна робота

Тести

1.       Іменниками є всі слова в рядку:

А       держава, намисто, три, двічі;

Б       двійка, спина, настрій, радість;

В       зрання, ранок, байдужість, золото;

Г       читання, два, тричі, велич.

2.       В алфавітному порядку записано всі слова в рядку:

А       краса, автобус, хліб;

Б       сіль, сільський, сором;

В       малюк, маяк, манеж;

Г       альбом, арія, ананас.

3.       Слово серце вжито в прямому значенні в рядку:

А       хворе серце;

Б       ніжне серце;

В       материнське серце;

Г       серце України.

4.       НЕ є словосполученням сполука слів:

А       спів пташок;

Б       читати книгу;

В       сонячний ранок;

Г       батьки і діти.

5.       М’який знак замість пропусків слід писати в усіх наведених словах у рядку:

А       пул..с, комп..ютер, тін..;

Б       українс..кий, Пол..ща, Хар..ків;

В       діл..ниця, нен..ці, їдал..ня;

Г       гір..кий, Гор..кий, пол..ський.

6.         Установіть відповідність між частинами фразеологізмів.

1        гордіїв                                    А горб

2        дамоклів                                Б Ковчег

  3        прометеїв                              В Меч

  4        ноїв                                        Г вузол

                                                          Д Вогонь

7. Укажіть речення з фразеологізмом:

А          Мої дні течуть тепер серед степу… (М. Коцюбинський).

Б          До місяця рукою подати… (М. Литвин)

В          Ще сонячні промені сплять — Досвітні вогні вже горять (Леся Українка).

Г          Ой у лузі червона калина похилилася (Народна творчість).

8.         Поширеним є речення:

А          Тетяно, будь відвертою.

Б          Іванко, мабуть, заснув.

В          Мені радісно.

Г          Таємниці білими нитками шиті.

9. Апостроф уживається в усіх словах у рядку:

А       м..ята, мавп..ячий, в..юн;

Б       роз..яснити, п..єдестал, б..юро;

В       пам..ять, комп..ютер, м..язи;

Г       ін..єкція, зів..ялий, св..ято.

 

10. Синонімами є слова в рядку:

А       свіжий, ранній, пухкий;

Б       багатобарвний, барвистий, кольористий;

В       байдужий, нецікавий, сторонній;

Г       м’який, білий, пухнастий.

11. Префікс при- слід писати в усіх словах у рядку:

А       пр..пишний, пр..йти, пр..йменник;

Б       пр..єднання, пр..сісти, пр..мусити;

В       пр..чепити, пр..багатий, пр..лягти;

Г       пр..їхати, пр..міський, пр..добрий.

12. Що означає фразеологізм «як кіт наплакав»?

А       дуже багато;

Б       дуже швидко;

В       дуже мало;

Г       лити сльози.

13. До якого типу мовлення належить наведений уривок тексту?

Ліс ще дрімає в передранішній тиші. Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. Тихо навкруги, мертво… (М. Коцюбинський).

А       розповідь;

Б       опис;

В       роздум;

Г       розповідь з елементами роздуму.

14. Префікс с- мають усі слова в рядку:

А       ..питати, ..шити, ..фотографувати;

Б       ..чесати, ..гуртувати, ..бігати;

В       ..пекти, ..трусити, ..кривдити;

Г       ..танцювати, ..чистити, ..тримати.

15. Укажіть рядок слів, які не можна перенести з рядка в рядок:

А       меч, паста, заєць;

Б       олія, гімн, око;

В       нора, тінь, сіль;

Г       міст, місто, смак.

16. Яким членом речення є виділене слово?

Ласкаве слово — що весняний день.

А       підметом;

Б       присудком;

В       додатком;

Г       означенням.

17. З подвоєними літерами пишемо всі слова в рядку:

А       зран..я, безсмерт..я, пісен..ий;

Б       блажен..ий, швидкоплин..ий, осін..ій;

В       склян..ий, юн..ат, без..убий;

Г       спросон..я, лист..я, кам’ян..ий.

18. Букву е слід поставити замість пропусків в усіх словах рядка:

А       в..селий, д..рев’яний, в..сокий;

Б       пр..летіти, пр..звище, мар..во;

В       пр..красний, с..льський, д..тина;

Г       в..ликий, пр..мудрий, кол..со.

19. НЕправильно розставлено розділові знаки в реченні:

А       Максим Рильський закликав: «Як парость виноградної лози, плекайте мову!»

Б       «Книги для мене необхідні, як хліб насущний», — говорив Т. Шевченко.

В       «У слова немає крил, але воно літає»: говорить узбецьке прислів’я.

Г       «Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати», — писав В. Симоненко.

20. Синоніми — це слова, що:

А       мають однакову форму, але різне значення;

Б       близькі за значенням, але різні за формою;

В       протилежні за значенням;

Г       вживають жителі певної місцевості.      

21. Яким членом речення є виділене слово?

     Осінь зачаровує мене завжди.

А       підметом;

Б       означенням;

В       обставиною;

Г       додатком.

22. Наголошеним є перший склад в усіх словах у рядку:

А       олень, вимова, сани;

Б       приятель, донька, камінь;

В       читання, випадок, розмір;

Г       спина, ненавидіти, новий.

23. У якому слові на місці виділеного звука слід писати літеру г?

А       ле[х]кий;

Б       во[ґ]зал;

В       е[ґ]замен;

Г       рю[ґ] зак.

24. Для якого стилю мовлення характерним є вживання слів: ранкова сльоза, світанковий розмай, тихий вечір?

А       розмовного;

Б       художнього;

В       наукового;

Г       публіцистичного.

Укр.літ

19,05,2020

Підсумкова контрольна робота

Підсумкова контрольна робота

з української літератури

учня / учениці 5 класу

Козака Миколи

Методичні рекомендації: підібрано 24 завдання, з яких потрібно виконати 12 завдань (шість продовжити речення і шість тестових завдань). Ви самостійно обираєте ті завдання, на які точно знаєте правильні відповіді. Таким чином збільшуєте шанс на кращий результат. Але намагайтеся, щоб ваші відповіді не співпадали із відповідями сусіда. Нумерацію пишете ту, під яким номером завдання.   

P.S. Перевірено, дітям не звично було, але результат перевершив сподівання. Звісно, можна не заморочуватися, розділити завдання на два варіанти, і хай діти виконують як завжди. 

 • Продовжіть речення.
 1. Література — це ... .
 2. Літературні твори відображають світ у ... .
 3. Фольклор — це ... .
 4. Мати в дитинстві називала Івана Франка ... .
 5. Псевдонім Леоніда Глібова — ... .
 6. Народне оповідання про вигадані, часом фантастичні події називаєть­ся ... .
 7. Казки поділяються на такі види ... .
 8. Вигадана історія, яка передає уявлення предків про всесвіт, природу, богів, демонів, — ....
 9. Співзвучне закінчення рядків у вірші називається... .
 10. Прозова народна розповідь про якусь подію називається ... .
 11. Образний вислів, що стисло й влучно визначає якесь поняття, нази­вається ... .
 12. Опис зовнішності дійової особи в художньому творі називається ... .
 • Виберіть правильний варіант відповіді.
  1. Автор твору «Ярослав Мудрий»

А Нестор Літописець

Б Т. Шевченко

В Олександр Олесь

  1. Поборник впровадження християнства на Русі — це

А Володимир («Літописна оповідь про заснування Києва»)

Б Ольга (Олександр Олесь «Княгиня Ольга»)

В Ярослав Мудрий (Олександр Олесь «Ярослав Мудрий»)

  1. Блакитний колір у поезії «Блакить мою душу обвіяла» П. Тичини означає

А молодість, радість

Б сум, розлуку

В чистоту, вірність

  1. Соловейко заважає матері «научати дочку» у творі

А «Соловей» К. Малицької

Б «Гаї шумлять» П. Тичини

В «Садок вишневий коло хати» Т. Шевченка

  1. Коли лося з твору Є. Гуцала переслідувала вовча зграя, його врятував

А лісничий

Б мисливці

В його побратими

  1. Сіроманець врятував віз загибелі

А Чепіжного

Б Сашка

В Андрійка

  1. Прозові та поетичні твори писав

А М. Вінграновський

Б М. Рильський

В Гр. Тютюнник

  1. Чий це опис і які художні засоби вжито: «Він ще малий, головою ледь до клямки дістає. Очі в нього чорні, глибокі, як вода в затінку, дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути увесь світ»?

А Сашко з повісті М. Вінграновського «Сіроманець» (порівняння, гіперболу)

Б Олесь з оповідання Гр. Тютюнника «Дивак» (епітети, порівняння)

В Тарасик із оповідання С. Васильченка «У бур’янах» (метафору, персоніфікацію)

  1. Сіроманець повернувся в Сашкове село, бо

А хоче поквитатися з Чепіжним

Б йому подобається жити в глинищі і гуляти степом

В Сашко – його друг

  1. Уві сні подорожував

А Дмитрик (О. Сенатович «Малий віз»)

Б Івась (О. Пчілка «Сосонка»)

В князь Олег («Літописна оповідь про князя Олега»)

  1. Аби брати нікому не розповіли про зроблене лихо (Є. Гуцало «Лось»), Шпичак запропонував їм

А гроші

Б м'ясо

В роги від лося

  1. Перша поетична збірка П. Тичини

А «Сонячні кларнети»

Б «Замість сонетів і октав»

В «Плуг»

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора