A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Тулиголівський ліцей

Алгебра та геометрія вчитель Руденко Т.В.

Дата Тема уроку Завдання
13.03.2020 Алгебра.  Границя функції. Опрацювати п.18. Задача ,с.104. Розвязати № 18.2 - 18.7.Повторити формули скороченого множення
16.03.2020 Алгебра. Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст Опрацювати п.19.Вивчити формули похідних елементарних функцій. Повторити п.5;№ 19.1,19.2,19.4,19.6,19.8.,19.11, 19.12
18.03.2020 Геометрія. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками. Розвязування вправ Повторити п.38. № 38.11, 38.12,  38.13, 38.14, 38.15, 38.16, 38.17, 38.18, 38.19, 39.20, 38.21, 38.22
18.03.2020 Геометрія. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками. Розвязування вправ Повторити п.38. №  38.17, 38.18, 38.19, 38.20, 38.21, 38.23,38.24
20.03.2020 Алгебра.Правила диференціювання Опрацювати п.20. Скласти конспект. Вивчити: похідна суми, похідна добутку, частки. Повторити п.6; №20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.7, 20.9, 20.11, 20.12
30.03.2020 Алгебра. Правила диференціювання Опрацювати п 21. Повторити  формули і правила п.19-20. №20.12, 21.1, 21.3, 21.5,. Повторити п.6
01.04.2020 Вектори у просторі.Операції над векторами. Розвязування задач і вправ Опрацювати п.39-41. Скласти конспект. Повторити п.30; №39.5, 39.10, 40.8, 40.17
03.04.2020 Ознака сталості функції. Достатня умова зростання (спадання) функції Опрацювати п.22. Скласти конспект. Повторити похідні елементарних функцій ,похідна суми, похідна добутку, частки. Повторити п.7; задача 1,2 письмово.№ 21.7, 22.2, 22.4, 22.5
06.04.2020 Точки екстремуму Опрацювати п.23. Скласти конспект. Повторити похідні елементарних функцій ,похідна суми, похідна добутку, частки. Повторити п.8; № 23.2, 23.4,23.8(2),23.9
08.04.2020 Формули для обчислення довжини вектора, кута між векторами, відстані між двома точками Опрацювати п.42. Скласти конспект. Повторити п.31; №41.5, 42.4, ,42.22
10.04.2020 Точки екстремуму Опрацювати п.23.. Повторити похідні елементарних функцій ,похідна суми, похідна добутку, частки. Повторити п.9; № 23.5, 23.8(1,3), 23.10
13.04.2020. Найбільше та найменше значення функції на відрізку Опрацювати п.24. Скласти конспект. Повторити п.10;; №,24.2, 24.4
15.04.2020 Вектори у просторі.Операції над векторами. Розвязування задач і вправ Повторити п. 39-42. Виконати вправи № 41.12, 41.14, 42.6, 42.24
17.04.2020 Алгебра.Застосування похідної до дослідження функції та побудови графіків функцій Опрацювати п.25. Скласти конспект, записати і  вивчити ПЛАН ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОТЕЙ ФУНКЦІЇ. Повторити п.11; Задача с.132 письмово, № 3.2, 25.1(1)
22.04.2020 Вектори у просторі.Операції над векторами. Розвязування задач і вправ Повторити п. 39-42. Виконати вправи № 42.8, 42.9, 42.10
24.04.2020 Алгебра.Застосування похідної до дослідження функції та побудови графіків функцій Опрацювати п.25.   Вивчити ПЛАН ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОТЕЙ ФУНКЦІЇ. Повторити п.12;  № 5.3(3-6), 25.1(4)
27.04.2020 Алгебра.Застосування похідної до дослідження функції та побудови графіків функцій

Повторити п.22-25.   Вивчити ПЛАН ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОТЕЙ ФУНКЦІЇ. Розвязати задачі: Дослідіть функцію та побудуйте її графік

1)  у = х2 - 6х +8

2)  у = 1 - 2х2 - х3/3

29.04.2020 Симетрія відносно початку координат та координатних площин. Розвязування задач і вправ. Самостійна робота

Повторити п. 38-42. № 38.6, 38.11, 38.12. Самостійна робота

 1. Яка з точок  належить координатній осі ОУ?

 ( 2; 0; -3), (0;-4; 0),  (3;1; -1), (0; 9; -1).

 2. Знайдіть  відстань між точками С і Д, якщо С(-2; 3; 1),             Д(-3; 2; 0) .

 3. Які координати має точка, симетрична точці М(2;-3; 5) відносно

 а) початку координат

 б) площини ху

4. Обчислити скалярний добуток векторів АВ і СД, якщо А(3; 1; -4), В(-2;3; 10), С(3; -1; 2), Д(6; -3; -2).

5. При якому значенні n вектори а(n;-2;1) і в( n;2n;4) перпендикулярні?

04.05.2020 Похідна та її застосування. Розвязування ззадач. Самостійна робота

 Повторити похідні елементарних функцій, похідна суми, похідна добутку, частки. Повторити п.18- 25. № 20.6, 22.3(1, 5) Розвязати вправи:

 1. Складіть рівняння дотичної до графіка функції f у точці з абсцисою х0 = - 2, f(х) = 3х2 - 5х. Виконати самостійну роботу (1-3 завдання), І варіант, завдання дано на сайті https://naurok.com.ua/urok-z-algebri-v-10-klasi-kontrolna-robota-na-temu-pohidna-ta-zastosuvannya-83414.html

06.05.2020  Геометрія. Контрольна робота з теми: "Кординати і вектори"  Повторити п.38-42. Виконати завдання контрольної роботи. Завдання задано на сайті: https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-koordinati-i-vektori-v-prostori-49769.html
08.05.2020  Алгебра. Контрольна робота з теми: "Похідна та її застосування." 

Повторити п.18-25. Виконати завдання контрольної роботи.( Контрольну роботу виконуємо на подвійних листках). Завдання контрольної роботи з теми: "Похідна та її застосування." 

1.Знайти похідну функції у = 1/6х6 - 8х + 10.

 2. Обчислити похідну функції в точці х0 = 1,  f(х) = 2х5 - 7х  - 6

 3. Знайти похідну функції у = 3х4 . соsх.

 4. Знайти похідну функції у = (х2 - 5)/(х - 1).

 5. Знайти найбільше і найменше значення фунцції  f(х) = 6х - 2х3  на проміжку [ 1; 4].

 6. Знайти проміжки зростання і спадання функції  f(х) =1/5х5 - 1/4х4 + 12.

 7. Складіть рівняння дотичної до графіка функції  у = х3  -  2х2 - 5 в точці х0 = 1,

 8. Точка рухається за законом S(t) = 1/3 t3 +  6t2 - 4t. Знайдіть миттєву швидкість точки в момент часу t0 = 4 с.

13.05.2020   Геометрія. Узагальнення і систематизація матеріалу, вивченого за рік.  Підготовка до підсумкової контрольної роботи Опрацювати с.175-176, 208-209, 232-233. Розвязати вправи №43.8, № 43.14, №43.30, №43.52.
15.05.2020   Алгебра. Повторення, узагальнення та систематизація навчального  матеріалу, розвязування задач. Функції, їхні властивості та графік Повторити п. 1-7. Розвязати вправи №1.26(1, 3,5, 6), 3.1(1), 5.11, 5.23(1, 5), 6.13(1, 3,5), 7.2(1), 7.12(1)
18.05.2020  Алгебра. Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розвязування задач. Тригонометричні функції Повторити п.6-14. Розвязати вправи №10.6, 11.3(1), 11.11(1-3), 13.19, 14.5(1,3), 14.9.
, 18.05.2020 Алгебра. Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розвязування задач. Тригонометричні рівняння

Повторити п 12-17. Розвязати вправи № 16.9(3, 4), 17.1(3), 17.4(3), 17.6(4), 17.7(1) 

Математичний конкурс "Кенгуру" 2020 буде проводитись онлайн  22.05 по 24.05 . Код місця проведення 180913 .Сайт Кенгуру:

 https://rada.info/upload/users_files/24010718/3256a8e0d3b4cf1f21f3ed5eebc6d6a6.pdf

 

 20.05.2020  Геометрія. Підсумкова контрольна робота

 Повторити п. 27-32. Розвязати завдання контрольної роботи.

ТЕКСТ ПІДСУМКОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  з геометрії у 10 класі

Варіант 1

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. Скільки площин можна провести через пряму і точку?

А. Одну.      Б. Безліч.        В. Одну або дві.       Г. Одну або безліч.

2. Діагоналі квадрата паралельні площині α. Як розташовані площина α і площина квадрата?

A. Паралельні.     Б. Перетинаються, але не перпендикулярні.

B. Перпендикулярні.  Г. Визначити неможливо.

3. Точка M рівновіддалена від усіх вершин прямокутного трикутника, MO — перпендикуляр до площини цього трикутника. Де розташована точка O?

A. Точка O збігається з вершиною прямого кута.       Б. Точка O — центр вписаного кола.

B. Точка O належить одному з катетів.                         Г. Точка O — середина гіпотенузи.

4. Із вершини B рівнобедреного трикутника ABC (AB = BC) до його площини проведено перпендикуляр BM. Точка K — середина сторони AC. Чому дорівнює довжина відрізка MK, якщо MC = 20 см, CMK = 60° ?

А. 20 см. Б. 10√3 см. В. 10 см. Г. 10√2 см.

5. Точка M є серединою відрізка PC. Знайдіть координати точки P, якщо M(-1;3;2), C(2;-3;0).

А. P(0;3;4). Б. P(-4;9;4). В. P(-3;6;2). Г. P(0;-3;-4).

6. ) Із точки, віддаленої від площини на 6 см, проведено дві похили під кутом  45° до площини. Знайдіть відстань між основами похилих, якщо кут між їх проекціями дорівнює 120°.

7. ABCDA1B1C1D1 — куб. Установіть відповідність між твердженням (1-4) і прямою (А-Д), для якої є правильним це твердження.

1

Паралельна прямій AB1

А

DC

2

Мимобіжна з прямою AB1

Б

B1C

3

Перпендикулярна до прямої AB1

В

DC1

4

Утворює з прямою AB1 кут 60°

Г

A1B1

 

Д

A1B

8. Вершини трикутника розміщені в точках A(1;0;1), B(-1;3;0), C(3;4;3).

1) Знайдіть довжину медіани, проведеної з вершини B.

2) Обчисліть косинус кута між прямими BM і AB, де M — середина сторони AC.

Наведіть повне розв'язання задач 9 і 10.

9. Площина α перетинає сторону AB трикутника ABC у точці M, а сторону AC — у точці P і паралельна стороні BC. Знайдіть довжину сторони BC, якщо AM = 6 см, BM = 9 см, MP = 4 см.

10. Доведіть, що в правильній трикутній піраміді протилежні ребра взаємно перпендикулярні.

Варіант 2

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. Скільки площин можна провести через дві прямі, які перетинаються?

А. Одну або дві.     Б. Одну або безліч.

В. Безліч.     Г. Одну.

2. Діагоналі ромба паралельні площині α. Як розташовані площина α і площина ромба?

A. Перпендикулярні.    Б. Перетинаються, але не перпендикулярні.

B. Паралельні.      Г. Визначити неможливо.

3. Точка M рівновіддалена від усіх сторін прямокутного трикутника, MO — перпендикуляр до площини цього трикутника. Де розташована точка O?

A. Точка O збігається з вершиною прямого кута.    Б. Точка O — центр вписаного кола.

B. Точка O належить одному з катетів.            Г. Точка O — середина гіпотенузи.

4. Із вершини B рівностороннього трикутника ABC до його площини проведено перпендикуляр BM. Знайдіть сторону трикутника, якщо відстань від точки M до сторони AC дорівнює 4 см, а до вершини C — 5 см.

А. 6 см. Б. 3 см. В. √41 см. Г. 6√3 см.

5. Точка B є серединою відрізка AC. Знайдіть координати точки C, якщо A(1;2;3), B(3;2;1).

А. C(1;1;1). Б. C(1;2;1). В. C(2;0;-2). Г. C(5;2;-1).

6.  Із деякої точки   до  площини  проведено дві похили, довжина кожної дорівнює  4 см. Вони утворюють з площиною кути по  60°. Знайдіть відстань між основами похилих, якщо кут між їх проекціями дорівнює 120° .  

7. ABCDA1B1C1D1 — куб. Установіть відповідність між твердженням (1-4) і прямою (А-Д), для якої є правильним це твердження.

1

Паралельна площині ABC

А

D1D

2

Утворює з площиною ABC кут 45°

Б

DC

3

Перпендикулярна до площини ABC

В

DC1

4

Утворює з прямою DC1 кут 60°

Г

D1B1

 

Д

D1A

8. Вершини трикутника розміщені в точках A(3;1;0), B(2;0;4), C(0;6;-2).

1) Знайдіть довжину медіани, проведеної з вершини A.

2) Обчисліть косинус кута між прямими AM і AB, де M — середина сторони BC.

Наведіть повне розв'язання задач 9 і 10.

9. Площини α і β паралельні між собою і перетинають сторону OA кута AOB у точках C і C1, а сторону OB — у точках D і D1 відповідно. Обчисліть довжину відрізка CD, якщо C1D1 = 9 см, CC1 = 14 см, OC = 4 см.

10. Доведіть, що бічне ребро правильної чотирикутної піраміди перпендикулярне до однієї з діагоналей основи.

22.05.2020  Алгебра. Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розвязування задач. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій  Повторити п.18-25. Розвязати вправи № 1.26(1,5,8), 5.4(5,6), 5.12, 7.15(1) 
25.05.2020  Алгебра. Підсумкова контрольна робота

Повторити п. Розвязати завдання контрольної роботи.

 https://naurok.com.ua/pidsumkova-kontrolna-robota-z-algebri-10-klas-150364.html

27.05.2020  Геометрія. Підсумковий урок. Узагальнення матеріалу, вивченого за рік  Повторювати вивчений матеріал
29.05.2020   Алгебра.  Аналіз контрольної роботи .   Підсумковий урок  Повторювати вивчений матеріал

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора