A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Тулиголівський ліцей

Фізика вчитель Руденко Т.В.

Дата Тема уроку Завдання
13.03.2020 Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

Опрацювати  параграф 36.Вправа 36,№1, 2, 6. Повторити  параграф 10. Виконати  експериментальне завданя:Визначити ваш імпульс під час бігу на 100 м.

 

17.03.2020 Закон збереження імпульсу тіла. Розвязування задач Повторити п.36. Вправа 36(3, 4. 5). Скласти задачу на застосування закону збереження імпульсу тіла
18.03.2020 Реактивний рух.Фізичні основи ракетної техніки. Опрацювати п.37. Повторити п.36.Вправа 37(1, 2. 3).Підготувати презентацію про українських космонавтів. Переглянути інформацію на сайті https://naurok.com.ua/urok-reaktivniy-ruh-fizichni-osnovi-raketno-tehniki-dosyagnennya-kosmonavtiki-147675.html
20.03.2020  Реактовний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Розвязування задач Повторити п.36-37.Вправа 37(5). Виконати  експериментальне завданя, с.234
31.03.2020 Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах Опрацювати п.38. Повторити п.11.Задача 1,2 с.237 письмово. Вправа 38(1).
01.04.2020 Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах. Розвязування задач Повторити п.12, 38.Задача 3 с.239 письмово. Вправа 38(2).
03.04.2020 Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах. Розвязування задач Повторити п.36- 38. Вправа 38(3).Опрацювати с.241-242(Лабораторна робота №7). Скласти задачу на застосування закону збереження імпульсу.Працюємо над проектами
07.04.2020 Рух тіла під дією сили тяжіння. Рух тіла у вертикальному напрямі Опрацювати п.34,с.215-217. Скласти таблицю с.216. Повторити п.13.Задача 1,2 с.216-217 письмово. Вправа 34(3).
08.04.2020 Рух тіла під дією сили тяжіння. Рух тіла в горизонтальному напрямі. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту Опрацювати п.34,с.217-219. Повторити п.14.Задача 3 с.219 письмово. Вправа 34(4).
10.04.2020 Рух тіла під дією кількох сил. Рух тіла   в горизонтальному напрямі  Опрацювати п.35, с.221-223. Записати і ВИВЧИТИ алгоритм розвязування задач з динаміки.Повторити п.15.Задача 1.2 с.222-223 письмово. Вправа 35(2). (Задачі розвязуємо по алгоритму)
14.04.2020 Рух тіла під дією кількох сил. Рух тіла   у вертикальному   напрямі Опрацювати п.35,  Скласти таблицю сил в механіці та їх характеристику. ВИВЧИТИ алгоритм розвязування задач з динаміки.Повторити п.16.Задача 3 с.223-224 письмово. Вправа 35(3). (Задачі розвязуємо по алгоритму. Обовязково виконуємо малюнок до задач)
15.04.2020 Рух тіла під дією кількох сил. Рух тіла   по похилій площині Опрацювати п.35, ВИВЧИТИ алгоритм розвязування задач з динаміки. Повторити п.17. Задача 4 с.224-225 письмово. Вправа 35(6). (Задачі розвязуємо по алгоритму. Обовязково виконуємо малюнок до задач; знаходимо проекції всіх векторних величин на координатні осі)
17.04.2020 Рух тіла під дією кількох сил. Розвязування задач Повторити п.35. Вправа 35(4)
21.04.2020 Рух тіла під дією кількох сил. Розвязування задач

Повторити п.35. Розвязати задачу.   (Задачі розвязуємо по алгоритму. Обовязково виконуємо малюнок до задач  )     

 Автобус, маса якого з повним навантаженням становить 15 т, рушає з місця з прискоренням 0,7 м/с2. Визначити силу тяги, якщо коефіцієнт опору рухові дорівнює 0,03.            ( коефіцієнт опору враховує всі види тертя - це коефіцієнт тертя)

22.04.2020 Рух тіла під дією кількох сил. Розвязування задач

Повторити п.35. Розвязати задачу.   (Задачі розвязуємо по алгоритму. Обовязково виконуємо МАЛЮНОК до задач !)

По похилій площині довжиною 5 м і висотою 3 м лежить вантаж масою 50 кг. Яку силу, напрямлену вздовж площини, треба прикласти, щоб цей вантаж витягувати з прискоренням 1 м/с2. Коефіцієнт тертя 0,2.

24.04.2020 Рух тіла під дією кількох сил. Розвязування задач. Самостійна робота

Повторити п.31- 35. Розвязати задачу.  (Задачі розвязуємо по алгоритму. Обовязково виконуємо МАЛЮНОК до задач !)

Визначити прискорення електровоза, маса якого 2х106 кг, якщо сила тяги двигуна 600кН. Коефіцієнт тертя 0,025.

28.04.2020 Контрольна робота з теми: "Рух і взаємодія І" Повторити п 28-33. Виконати завдання контрольної роботи. Завдання подані на сайті https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-ruh-i-vzaemodiya-chastina-1-177203.html
29.04.2020 Контрольна робота з теми: "Рух і взаємодія ІІ" Повторити п 31-35. Виконати завдання контрольної роботи. Завдання подані на сайті https://naurok.com.ua/samostiyna-robota-z-temi-ruh-tila-pid-dieyu-dekilkoh-sil-43213.html
05.05.2020 Фундаментальні взаємодії в природі.Межі застосування фізичних законів і теорій.Фундаментальний характер законів збереження. Розвязування вправ. Підготовка до контрольної роботи  Опрацювати п.39.  Повторити п.36-38. Виконати завдання для самоперевірки с.258
06.05.2020  Закони збереження. Розвязування вправ. Підготовка до контрольної роботи  Повторити п.36-39. Виконати завдання для самоперевірки с.259
08.05.2020    Контрольна робота з теми: "Рух і взаємодія. Закони збереження." Повторити п.36-39. Виконати завдання контрольної роботи. Завдання задано в тестовій формі. (відправляємо отриману оцінку). https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-ruh-i-vzaemodiya-zakoni-zberezhennya-407221.html
12.05.2020 Захист навчальних проектів з теми:  "Рух і взаємодія. Закони збереження." Повторити п.28-39. Творче завдання: Зняти відео телефоном на тему:  "Рух і взаємодія. Закони збереження."
13.05.2020  Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Фізика і науково-технічний прогрес.  Прочитати п 40. Створити  запитання до прочитаного тексту.   Повторити п.9-16.
15.05.2020  Фізика та екологія. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії. 

Прочитати с.261-263. Скласти таблицю про електромагнітне і радіаційне забруднення. Повторити п.23-24. Розвязати задачі.

 1. Лижник спускається з гори, довжина якої108 м, з початковою швидкістю 6 м/с і прискоренням 0,5м/с2. Скільки часу тривав спуск? Якої швидкості досяг лижник в кінці спуску?

 2. Рівняння руху тіла має вигляд х = 80 + 15t - 4t2.  Охарактеризуйте рух тіла. Визначте початкову координату, початкову швидкість, прискорення тіла. Визначте швидкість і координату через 10 секунд  після початку руху.   

 

19.05.2020 Узагальнення та систематизація знань з теми: "Магнітне поле", "Світлові явища"

 Повторити п. 1-16. Розвязати задачі.

 1. Чому сила Лоренца не виконує роботу?

 2. Провідник зі струмом 20 А висить в однорідному магнітному полі. Визначити індукцію магнітного поля, якщо маса провідника 200 г, а довжина його активної частини 2 м.

 3. Визначити швидкість світла у воді, абсолюний показник заломлення води 1,5.

 4. Побудуйте зображення предмета в збиральній лінзі і дайте характеристику зображення, якщо 1) d >2 F, 2)  d <F.

5. Відстань від предмета до збиральної лінзи 40 см, а від лінзи до її дійсного зображення 60 см. Визначте фокусну відстань лінзи.  

20.05.2020 Узагальнення та систематизація знань з теми: "Механічні та електромагнітні хвилі", "Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики", 

Повторити п. 17-27.  Розвязати задачі.

1. На якій частоті судна передають сигнал небезпеки SOS, якщо за міжнародною згодою довжина хвилі має бути 600 м?

2. Судно здійснює подорож у 250 км. У каюті розташований годинник. Скільки коливань здійснить маятник годинника за час подорожі, якщо період його коливань 0,5 с, а середня швидкість руху судна 10 м/с?

 3. Ядро якого елемента утворилося після альфа-розпаду ядра атома Rn  86  220? Напишіть рівняння реакції. 

22.05.2020  Узагальнення та систематизація знань з теми: "Рух і взаємодія. Закони збереження"

Повторити п. 28-40.Розвязати задачі.

 1. Електровоз на горизонтальній ділянці шляху розвиває сталу силу тяги 0,345МН. Визначіть силу опору руху електровоза масою 1300т, якщо на ділянці шляху 300м його швидкість зросла від 36 км/год до 42 км/год.

.

 26.05.2020  Підсумкова контрольна робота

 Повторити п. 28-35. Рзвязати завдання контрольної роботи

        https://naurok.com.ua/pidsumkova-kontrolna-robota-z-fiziki-9-klas-28809.html

 27.05.2020 Альтернативні джерела енергії.  Прочитати с.261-263. Зясувати і записати альтернативні джерела енергії
 29.05.2020  Підсумковий урок   Повторити вивчений за рік матеріал
     

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора