A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Тулиголівський ліцей

Англійська мова

02.04.2020

Записати у словник, вчити (с. 101):

write [raɪt] - wrote [rɔut]  писати- писав

blow[blɔu]- blew [blu:]  дути- дув

bring [brɪŋ]- brought [brɔ:t]  приносити- приносив

buy [baɪ] -bought [bɔ:t] купувати- купував

make [meɪk]- made [meɪd] робити, виготовляти- робив, виготовляв

take [teɪk] -took [tuk]  брати- брав

 

с. 101, впр. 1 – читати виділені речення

Перегляньте відео 1 (https://www.youtube.com/watch?v=O_5m-3ckWPg) та скажіть англ. мовою What did you do yesterday? (Що ви робили вчора?)(Усно)

Перегляньте відео 2 (https://www.youtube.com/watch?v=acr9gmRm2D0) та виконайте впр. 4 ст. 103 в підручнику (усно). Потрібно прочитати план Ніка та розказати, що він робив вчора.

Скласти речення за таблицею впр.5, с.103

аудіо впр. 1

Картки для вивчення неправильних дієслів

 

Тест:

Irregularverbs - Неправильні дієслова (2)

 

 

 

 

 

 

07.04.2020

Виконати одне з завдань(під таблицею)

Повторити правила читання

09.04.2020

С.1108-109

Впр.1 – прослухати та вивчити слова

 weather(везе)- погода

 

shine(шаін) – світити

stay(стеі) - перебувати

впр.2 – вставити пропущенні слова та розказати діалог

Послухати та вивчити вірш

Виконати завдання:

1. Заповни пропуски.

1 )  He _____ at school yesterday.

а)Is               b) was                         c) were

2)  Children _____ in the park last week.

a) are              b) was                c) were

3)  We _____ TV yesterday.

a) watch                     b) watched                       c) watches

4)  I _____ this cartoon last Sunday.

a) see                          b) saw                   c) seen

5)  She _____ go to the zoo next month.

a) shall                       b) will                     c) is

6)  We ______ visit our aunt.

a)shall                      b) will                       c) are

2. Запиши слова за зразком.

Example: blow – blew

Go –

See –

Have –

Bring –

Come ­

Buy ­

Take ­

Make ­

Learn ­

Write ­

 

аудіо Unit 6 lesson 1

14.04.2020

С.110-111

Впр.1 прослухати та повторити

Впр.3- прослухати та прочитати

Year – йо - рік

Season – сізн – пора року

Autumn – отьом -осінь

Often – офн – часто

Month – манс - місяць

https://www.youtube.com/watch?v=fOYn_vRZ1kg пісня

 

https://www.youtube.com/watch?v=gtc4c1JlAEM назви місяців

 

Повторити лексику

аудіо Unit 6 lesson 2

  1. Знайди сім днів тижня.(завдання після таблиці)
16.04.2020

С.112-113

Впр.ю1 – закінчити діалог

Впр.2 – дати відповіді на запитання

Впр.3 – вставити пропущенні слова в речення (письмово)

Впр.5 – прослухати та вивчити вірш

https://learningapps.org/1643469 завдання

аудіо Unit 6 lesson 3

Повторіть правила читання (під таблицею)

 

Правила читання - повторення

 

Буква

Транскрипція

Звук

Oo

[o]

о

Ee

[e]

е

Ii

[i]

і

Kk

[k]

к

Ll

[l]

л

Dd

[d]

д

Ss

[s]

с

Ff

[f]

ф

Rr

[r]

р

Tt

[t]

т

Gg

[g]

ґ

1.  red, sit, set, lot, rod, lit, rid, risk, it, kit, desk, lift, dog, frog, fist, kid, did, rest, soft, lost, test.

2. Подвоєні приголосні букви в англійській мові читаються так само, як і не подвоєні

 doll, ill, till, rill, dill, fell, dress, sill, fill, less, kiss.

Буква

Транскрипція

Звук

Bb

[b]

б

Mm

[m]

м

Nn

[n]

н

Pp

[p]

п

Xx

[ks]

кс

 

3. Вb: bit, bet, bell, bed, bill, bless, belt, big, best, bond, boss, Bin, Bob
Mm:
 met, milk, mist, mill, melt, film, miss, mind, Tim, Mob, Tom.
Pp:
 pet, pen, lip, pomp, pit, pot, pin, press, pill, stop, pond.
Xx:
 six, box, mix, text, ex, next, fix, fox,         

 Nn:  not, net, in, tin, ten, nest, din, men, fond, send, Ned, Nell, Ben, send.

 

Дата: від до Скинути

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора