A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Тулиголівський ліцей

Алгебра та геометрія вчитель Руденко Т.В.

13.03.2020 Геометрія.Переміщення (рух) та його властивості.Рівність фігур Опрацювати п.17.Виконати вправи №17.1-17.3; 17.10- 17.13. Повторити тему: Вектори.
16.03.2020 Алгебра. Сума перших n членів геометричної прогресії Опрацювати п.19, повторити п.18; №19.2, 19.4-19.6, 19.10-19.12, 19.20.Готуємось до ДПА
17.03.2020 Геометрія. Паралельне перенесення Опрацювати п.17, повторити п.5; № 17.14,17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.39. Готуємось до ДПА
19.03.2020 Алгебра. Розвязування задач на прогресії, у тому числі прикладного змісту.(Нескінченно спадна геометрична прогресія) Повторити п.18-20;№19.13, 19.15, 19.19;№ 225,256,258, Збірник задачі завдань.Мерзляк,2005.Готуємось до ДПА.Розвязувати завдання в.1 . Збірник завдань для атестаційних письмових робіт з математики9 клас, Генеза, Істер., 2020.9 клас.
20.03.2020 Геометрія. симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямої Опрацювати п.18 - 19; повторити п.6; № 18.1, 18.2,18.3,18.4,18.5,18.17, 18.19, 18.21,18.28, 18.31. Готуємось до ДПА
30.03.2020 Алгебра. Комбінаторика, її мета і задача.Комбінаторні правила суми і добутку. Опрацювати п.21; повторити п.7. Написати конспект, №21.1- 21.6, 21.9, 21.11,21.12. Готуємось до ДПА по збірнику 2013р, варіант.№2.
31.03.2020 Геометрія. Поворот Опрацювати п.19,20; повторити п.7 №19.4, 19.5,19.18,19.19,19.27. Готуємось до ДПА
02.04.2020 Алгебра. Поняття про теорію ймовірностей Опрацювати п.22, 23,  написати конспект по п.23.Повторити п.8; №22.4, 23.10, 23.16, 23.17. Розвязати вправи: 

6х – 27 =63 +8х

(х-4)(х+4) – 9х ≤ (х-2)2 +5       

       

03.04.2020 Геометрія. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Чотирикутники. Властивості і площі чотирикутників Повторити тему: Чотирикутники. Властивості і площі чотирикутників. Записати формули, подані нижче.  Розвязати задачу: !) У прямокутній трапеції гострий кут 45 градусів. Менша бічна сторона і менша основа трапеції по 6 см. Знайдіть середню лінію трапеції.                    2)Знайдіть площу паралелограма, діагоналі якого 6 см і 10 см, а одна з діагоналей  перпендикулярна до сторони
06.04.2020 Алгебра. Початкові відомості про статитику Опрацювати п.24,  написати конспект. Повторити п.9; №24.6, 24.8, 24.14 6.26,  
07.04.2020 Геометрія. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Трикутники. Види трикутників. Площа трикутника

Повторити тему: Трикутники. Види трикутників, площа трикутника. Записати формули площ трикутників.  Розвязати задачу:

1) Площа гострокутного трикутника АВС дорівнює 40 см квадратних. Знайти кут В, якщо АВ=8см, ВС=10 см.

2) Медіани прямокутного трикутника, проведені до катетів, дорівнюють 3см і 4см. Знайти гіпотенузу. 

09.04.2020 Алгебра. Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробка

Опрацювати п.24. Повторити п.10; № 24.5, 24.11, 11.6(8), Розвязати вправи:

Із пункту А в пункт В, відстань між яими 180 км, одночасно виїхало два автомобілі. Через  2 години виявилося, що перший проїхав на 20 км більше, ніж другий. Знайдіть швидкість кожного автомобіля, крли відомо, що на весь шлях перший витратив на 15 хв. менше, ніж другий.

10.04.2020 Геометрія. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Подібність трикутників та її застосування

Повторити п.12-15  підручник Геометрія 8 клас Мерзляк А.Г. 2016.р.; Розвязати задачу: 

Сторони трикутника відносяться як 3 : 4 : 5. Знайти найбільшу сторону подібного йому трикутника, периметр якого дорівнює 36 см.

13.04.2020 Алгебра.Способи подання даних та їх обробка Опрацювати п 24, повторити п.11; № 24.1, 11.8 
14.04.2020 Прямокутний трикутник.  Теорема Піфагора

Повторити означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса гострого кута прямокутного трикутника, теорему Піфагора. Повторити властивості медіан і бісектрис кута трикутника. Розвязати задачі:

1. Знайдіть площу прямокутного трикутника, якщо бісектриса його гострого кута ділить протилежний катет на відрізки 3 см і 5 см.

2. Катети прямокутного трикутника 12 см і 16 см. Знайдіть довжину бісектриси трикутника, що проведена з вершини більшого гострого кута.

16.04.2020 Основи комбінаторики, теоріії ймовірностей та статистика. Розвязування задач і вправ 

Повторити п.21-24; № 22.10, 23.18, 23.23. Розвязати задачу:

Знайти найменший член послідовності (аn), що задана формулою n-го члена

   аn = n2 -  12n +  17

17.04.2020 Теорема косинусів і синусів Повторити п.1-3, № 2.39, Розвязати  задачу:                                                         Сума двох сторін трикутника,  кут між якими 60 градусів, дорівнює 11 см, а довжина третьої сторони дорівнює 7 см. Знайдіть  невідомі сторони трикутника
21.04.2020 Розвязування трикутників Повторити п.3-4; № 3.22. Розвязати  задачу:                     Сторони трикутника 3 см і 5 см, а кут між ними 120 градусів. Знайдіть площу подібного йому трикутника, периметр якого 30 см.
23.04.2020 Алгебра. Арифметична прогресія.Самостійна робота Повторити п.15-19; завдання для самоперевірки с.194, №1, 3, 4, 5,9,10, 11,12,16,17. Завдання писати з розвязками. (це впливатиме на оцінку) 
24.04.2020 Геометрія. Геометричні перетворення. Самостійна робота

Повторити п.17-20. Самостійна робота

!) Зобразити на координатній площині точку М(5;3). Побудувати в одній системі коордитат точку А, симетричну точці М відносно осі ОХ; точку В, симетричну точці М відносно осі ОУ, точку С, симетричну точці М відносно початку координат. 

Завдання в тестовій формі Перевірте себе с.204, №1-8.

27.04.2020 Алгебра. Контрольна робота з теми: "Арифметична прогресія".

Повторити п.15-19;  Завдання писати з розвязками, з поясненням. (це впливатиме на оцінку) 

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-arifmetichna-progresiya-149927.html

28.04.2020  Геометрія. Контрольна  робота з теми: "Геометричні перетворення"

Повторити п 17-20. Розвязати завдання контрольної роботи. 

 https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-geometria-9-klas-geometricni-peretvorenna-49870.html

30.04.2020 Алгебра. Геометрична прогресія. Самостійна робота Повторити п 18-19.  Розвязати завдання самостійної роботи І варіант. Завдання задано на сайті. Розвязати №1, 2,3,5. https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-algebri-9-klas-temacislovi-poslidovnosti-geometricna-progresia-14216.html
04.05.2020 Алгебра. Контрольна робота з теми: "Геометрична прогресія". Повторити п 18-19.  Розвязати завдання контрольної роботи ІІ варіант. Завдання задано на сайті. https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-algebri-9-klas-temacislovi-poslidovnosti-geometricna-progresia-14216.html
05.05.2020 Геометрія. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Правильні многокутники

Повторити п.6-7. Розвязати вправи 

1. Знайти площу круга, вписаного в квадрат, площа якого12 см2.

2. Площа круга 36п см2. Визначити довжину кола.

3. Чому дорівнює радіус кола, вписаного в правильний шестикутник, менша діагональ якого12 см7.

07.05.2020 Алгебра. Контрольна робота з теми: " Основи комбінаторики, теорії ймовірності та статистики"

Повторити п. 21-24. Виконати завдання контрольної роботи.  Тестові завдання, вибрати :"Самостійно"  (Показати результат тестування)

 https://naurok.com.ua/test/osnovi-kombinatoriki-teori-ymovirnostey-ta-statistiki-394773.html

08.05.2020  Геометрія. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Розвязування задач на знаходження площ реальних обєктів, покриття площини правильними многокутниками.

 Повторити формули площ геометричних фігур. Розвязати задачі.

 

 Задача 1. За готовим рисунком 1 знайти площу трапеції АВСDПояснити, як знайшли висоту АН.

     Розв'язання:

Рис. 1

     У трикутнику АDН із прямим кутом Н проти кута 30° лежить катет, що дорівнює половині гіпотенузи.

     Отже, АН = 4 см.

      (см2).

 

 Задача 2За готовим рисунком 2 знайти площу трапеції АВСDПояснити, як знайшли висоту і більшу основу трапеції.

     Розв’язання:

Рис. 2

      (см2).

 

Задача 3. Знайти SABCD.

1. Що необхідно знайти, щоб обчислити площу фігури? (Рис. 4)

Рис. 4

     Відповідь: 28 см2.

  

Задача 4. Знайти  (Рис. 8).

1. На якому теоретичному факті основана ця задача?

2. Яка умова повинна виконуватися, щоб дати відповідь на запитання?

Рис. 8

     Відповідь: .

 

Задача 5. Знайти SABCD, якщо АЕ=ВЕ, CF=FD (Рис. 9).

1. За допомогою якої формули обчислюється площа трапеції?

2. Чим є на рисунку EF? Яку властивість вона має?

Рис. 9

     Відповідь: 40 см2.

  

Задача 6. Знайти SABCD.

1. Що в цій задачі достатньо знайти, щоб її розв’язати? (Рис. 10)

Рис. 10

     Відповідь: 60 см2.

12.05.2020 Геометрія. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Декартові координати на площині. Вектори на площині

Повторити п.8-16. Розвязати задачі:

 1. Відстань між точками А(-3; у) і В(1; -2) дорівнює 5. Знайдіть у.

 2. При яких значеннях m вектори а(2m;-1) і в(-8; m) колінеарні?

 3. Знайдіть на осі абсцис точку, яка рівновіддалена від точок А(1; 5) і В(3; 1).

4. Доведіть, що чотирикутник АВСД з вершинами А(-1; 4), В(-2; 5), С(-1; 6), Д(0; 5) є квадратом.

 5. При якому значенні m вектори  а(2m;-9) і в(m; 8) перпендикулярні?

 6. Обчисліть скалярний добуток векторів  а(2;-4) і в(-8;- 7)

14.05.2020  Алгебра. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Формули скороченого множення. Тотожні перетворення раціональних виразів. Розвязування раціональних рінянь

Вивчити формули скороченого множення.  

Формули для квадратів

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 – квадрат суми
(a – b)2 = a2 – 2ab + b2 – квадрат різниці
a2 – b2 = (a – b)(a + b) – різниця квадратів
 

Формули для кубів

(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 – куб суми
(a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3 – куб різниці
a3 + b3 = (a + b)(a2 – ab + b2) – сума кубів
a3 – b3 = (a – b)(a2 + ab + b2) – різниця кубів

Розвязати вправи. № 12.41; 13.27; 13.28, № 14, с.147. Всі вправи розвязувати ПОКРОКОВО. (а не скорочено як в ГДЗ)

15.05.2020 Геометрія. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Геометричні перетворення. Самостійна робота

Повторити п. 17-20.  Виконати завдання самостійної роботи. Самостійна робота 

1. У трикутнику ABC знайдіть сторону AВ, якщо кутС=30°, кут В=45°, сторона АС дорівнює     7 коренів з двох см.

2. У  трикутнику АВСкут А= 36˚, кут С= 90˚. Знайдіть градусну міру кута Т в трикутнику МТК, подібному трикутнику АВС. 

3. Дано вектор m(-4;3) і n(7;2).  Знайдіть  n.                     

4. Знайдіть сторони паралелограма з гострим кутом 45°, якщо його площа дорівнює 20 коренів з двох см2. а периметр – 26 см.

5. У прямокутній трапеції основи дорівнюють 25 см та 37 см, а менша діагональ є бісектрисою тупого кута. Знайдіть площу трапеції.

 

 

 

18.05.2020  Алгебра.  Повторення і систематизація навчального матеріалу. Розвязування квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до вадратних.

 Математичний конкурс "Кенгуру" 2020 буде проводитись онлайн з 22.05 по 24.05 за посиланням.  Код місця проведення 180913 посилання на конкурс Кенгуру

Повторити п.18-23 підручника 8 клас, Мерзляк; п.7-11. Розвязати вправи. № 7.9(3,4),10.10(1,3), 11.8

 1. Розвязати рівняння

  х2 - 5х - 6,

 2. Розкласти квадратний тричлен на множники

 б) 3х2 - х - 2.

 3. Розвязати рівняння

 а) 9х4 - 37х2 + 4 = 0 .

 б) (х2-2х)2 - 3(х2-2х)–4 =0.

 в)  (2х - 5)/( х + 5) +(3х+4) /(х + 2) = 1

4. Скоротити дріб

    (х2 - 6х + 5)/ (х2 -  1)

 5.  Катер пройшов 40 км за течією річки і 16 км проти течії, витративши на весь шлях 3 год. Якою є власна швидкість катера, якщо швидкість течії 2 км/год?

 

19.05.2020  Геометрія. Підсумкова контрольна робота

Повтортити п.1-5. Розвязати завдання контрольної роботи.

Підсумкова контрольна робота з геометрії, 9 клас

І варіант

Завдання 1- 4 оцінюються по 0,5 б

 1. Дві сторони трикутника дорівнюють 8см і 5 см, а кут між ними 450

 Знайдіть площу трикутника.                                

      А)10коренів з двох см2;  Б) 10коренів з трьох см2;  В) 10 см2;  Г) 20 см2.

 1. Знайдіть модуль вектора a(-12; 5).

          А)13; Б) корінь з числа34; В) 17; Г) 14.

 1. Сторона квадрата дорівнює 18 см.

 Знайдіть радіус вписаного в нього кола.                                                                                                                  

 А) 9 см;         Б) 4,5 см;        В) 6 см;         Г) 8 см. 

 1. Укажіть центр кола, заданого рівнянням (х-2)2+(у+5)2=9

А) (2;5);  Б)(2; -5);  В)(-2;5);  Г)(-2;-5)

Завдання 5, 6 оцінюються по 2 б.

5. Дано вектор m(-6;1) і n(5;-3). Знайдіть m+ n.                       

 А) (11;4);    Б) (-1;2) ;     В)(1;-2) ;      Г)(-1;-2)

6. Катет АС прямокутного трикутника АВС дорівнює 5 см, а катет СВ – 12см.

 Знайдіть косинус кута А.                                                   

   А) 512;         Б) 513 ;      В)1213 ;      Г) 135.

7. Дві сторони трикутника дорівнюють 8см і 5 см, а кут між ними 450.

 Знайдіть третю сторону трикутника та кути трикутника.

Завдання 7 оцінюється в 4 б (перша частина 1б, друга – 3б)

8. Вершини чотирикутника АВМК мають координати: А(2,-2), В(1;2),

 М(-3;1), К(-2;-3). 1)Знайдіть середину діагоналі АМ;

2). Доведіть, що даний чотирикутник – прямокутник.

21.05.2020  Алгебра.  Повторення і систематизація навчального матеріалу. Функції. Властивості та графік функцій. Лінійна, квадратична, обернена пропорцйність.. 

Повторити п. 7-11. Розвязати вправи.№ 7.9(1,2,3), 10.9(1,2,45), 11.8, 11.46(1) 

 

22.05.2020 Алгебра.  Повторення і систематизація навчального матеріалу. Нерівності. Розвязування лінійних нерівностей та їх систем. Розвязування квадратних нерівностей. Розвязування систем  лінійних рівнянь та рівнянь другого степеня з двома змінними  Повторити п.1-6, п .12-14. Розвязати вправи№ 5.20(2,3), 5.25(1,7), 5.27(1), 6.14(6), 6.27(1), 12.3,12.6
25.05.2020  Алгебра. Підсумкова контрольна робота

Повторити п. 10-13.  Розвязати завдання контрольної роботи ІІ варіант. Завдання задані на сайті

https://naurok.com.ua/pidsumkova-kontrolna-robota-z-algebri-dlya-uchniv-9-klasu-48977.html

26.05.2020 Геометрія. Аналіз підсумкової контрольної роботи  Повторити п.8-11
28.05.2020 Алгебра. Аналіз підсумкової контрольної роботи. Підведення підсумків за рік Повторювати вивчений за рік матеріал
29.05.2020 Геометрія. Підведення підсумків за рік  Повторювати вивчений за рік матеріал
 1. ТЕОРЕМА ПІФАГОРА. У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів.
 2. СИНУС ГОСТРОГО КУТА ПРЯМОКУТНОГО ТРИКУТНИКА. Синусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до гіпотенузи.
 3. КОСИНУС ГОСТРОГО КУТА ПРЯМОКУТНОГО ТРИКУТНИКА. Косинусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи.
 4. ТАНГЕНС ГОСТРОГО КУТА ПРЯМОКУТНОГО ТРИКУТНИКА. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до прилеглого. 
 5. МЕТРИЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ У ПРЯМОКУТНОМУ ТРИКУТНИКУ. Квадрат висоти прямокутного трикутника, проведеної до гіпотенузи, дорівнює добутку проекцій катетів на гіпотенузу. Квадрат катета дорівнює добутку гіпотенузи і проекції цього катета на гіпотенузу.
 6. КОЛИ ТРИКУТНИКИ НАЗИВАЮТЬ ПОДІБНИМИ? Два трикутника називають подібними, якщо у них рівні кути і відповідні сторони пропорційні. ∆АВС ~ ∆А1В1С1 отже: ⎳А = ⎳А1, ⎳В = ⎳В1, ⎳С =⎳С1.
 7. ЛЕМА ПРО ПОДІБНІ ТРИКУТНИКИ. Пряма, яка паралельна стороні трикутника і перетинає дві інших його сторони, відтинає від даного трикутника йому подібний. ∆АВС ~ ∆А1ВС1 Лемою називають допоміжну теорему, яку використовують для доведення цілого ряду теорем.
 8. ПЕРША ОЗНАКА ПОДІБНОСТІ ТРИКУТНИКІВ. Якщо два кути одного трикутника дорівнюють двом кутам другого трикутника, то такі трикутники подібні. ⎳А = ⎳А1, ⎳В = ⎳В1. Отже ∆АВС ~ ∆ А1В1С1.
 9. ДРУГА ОЗНАКА ПОДІБНОСТІ ТРИКУТНИКІВ. Якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам другого трикутника і кути, утворені цими сторонами, рівні, то такі трикутники подібні. ⎳А = ⎳А1, , Отже ∆АВС ~ ∆ А1В1С1.
 10. ТРЕТЯ ОЗНАКА ПОДІБНОСТІ ТРИКУТНИКІВ. Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники подібні. . Отже ∆АВС ~ ∆ А1В1С1.

 

1.Площа трикутника                                          

S=  1/2 ahα  , де a - сторона трикутника, hα-   висота, проведена до сторони a,

S=  1/2 ab –площа прямокутного трикутника, де a і b – катети прямокутного трикутника,

S =  1 /2   ab sin α , де a і b  – сторони трикутника, α  – кут між цими сторонами.

2. Площа чотирикутників

1. Площа прямокутника

Площа прямокутника дорівнює добутку двох його суміжних сторін:

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_174.png.

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/l178.jpg

Площа прямокутника дорівнює половині квадрата його діагоналі, помноженої на синус кута між діагоналями:

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_175.png.

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/l179.jpg

2. Площа квадрата

Площа квадрата дорівнює квадрату його сторони:

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_176.png

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_177.png

Площа квадрата дорівнює половині квадрата його діагоналі:

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_178.png

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_179.png

3. Площа паралелограма

Площа паралелограма дорівнює добутку його сторони (основи) на висоту, проведену до неї:

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_180.png

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_181.png

Площа паралелограма дорівнює добутку двох його суміжних сторін на синус кута між ними:

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_182.png

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_183.png

Площа паралелограма дорівнює половині добутку його діагоналей на синус кута між ними:

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_184.png

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_185.png

4. Площа ромба

Площа ромба дорівнює добутку квадрата його сторони на синус кута ромба:

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_186.png

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_187.png

Площа ромба дорівнює півдобутку його діагоналей:

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_188.png

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_189.png

5. Площа трапеції

Площа трапеції дорівнює добутку півсуми основ на висоту:

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_190.png

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_191.png

Площа трапеції дорівнює добутку середньої лінії на висоту:

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_192.png

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_193.png

Якщо діагоналі рівнобічної трапеції взаємно перпендикулярні, то  http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_194.png, де h – висота трапеції.

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/5330/mod_book/chapter/766/geometr_195.png

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора