A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Тулиголівський ліцей

Фізика,астрономія вчитель Руденко Т.В.

16.03.2020 Внутрішня енергія. Спорсоби зміни внутрішньої енекргії Опрацювати п.36. Задача 1.2. с.218 письмово. Вправа 36(1, 2).Повторити п.12.
18/03/2020 Внутрішня енергія. Практикум з розвязування задач Повторити п.36. Вправа 36(3, 4, 5)
19.03.2020 Робота в термодинаміці Опрацювати п.37. Повторити п.13.Вправа37( 1, 2, 3, 4,)  Працюємо над проектами
30.03.2020 Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес Опрацювати п.38. Написати конспект. Повторити п.14.Вправа38( 1, 2, 3)  Працюємо над проектами
01.04.2020 Перший закон термодинаміки. Практикум з розвязування задач Повторити п.15, 38.Вправа38( 4,5) .Скласти задачу на застосування першого закону термодинаміки
02.03.2020 Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина Опрацювати п.39  Написати короткий конспект. Повторити п.16.Вправа39( 2)  Працюємо над проектами
06.04.2020 Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина.Практикум з розвязування задач Повторити п.16,38,39.Вправа39( 3,4). Підготувати повідомлення на тему: Яке відношення має перший закон термодинаміки до утворення хмар
08.04.2020 Абетка електростатики

Опрацювати п.40. Написати конспект. Повторити п.17.Вправа40( 1, 2, 3)  Працюємо над проектами. Розвязати задачу.

Дві кульки, розташовані на відстані10см одна від одної, мають однакові негативні заряди й взаємодіють із силою 0,23 мН. Визначити кількість надлишкових електронів на кожній кульці

09.04.2020 Абетка електростатики. Практикум з розвязування задач

Опрацювати п.40. Повторити п.18..Вправа40( 4).  Розвязати задачу.

Два заряди10 і 16 нКл розташовані на відстані 7 мм один від одного. Яка сила діятиме на заряд 2 нКл, розміщеній у точці, що віддалена на 3 мм від меншого заряду і на 4 мм від більшого.

Скласти задачу на застосування закону Кулона

13.04.2020 Електричне поле Опрацювати п.41. Написати конспект. Повторити п.19. Вправа 41( 2, 3)  Працюємо над проектами.
15.04.2020 Електричне поле. Практикум з розвязування задач Повторити п.41, п.20. Вправа 41(4, 6(1))  Працюємо над проектами. Підготувати повідомлення на тему: Дія електричного поля на живі організми
16.04.2020 Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал Опрацювати п.42. Написати конспект. Повторити п.21. Вправа 42( 2)  Працюємо над проектами.
22.04.2020 Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал. Практикум з розвязування задач  Повторити п.22, 42. Задача 1 с.248 письмово.  Вправа 42(4 )  Працюємо над проектами.
23.04.2020 Провідники та діелектрики в електричному полі Опрацювати п.43. Написати конспект. Повторити п.23. Вправа 43(1, 2, 4) . Працюємо над проектами.
27.04.2020 Провідники та діелектрики в електричному полі.  Практикум з розвязування задач

 Повторити п.43. Розвязати задачу.

Обчислити значення кожного з двох однакових зарядів, якщо в маслі на відстані 6 см один від одного вони взаємодіють із силою 0,4мН. Діелектрична проникність масла 2,5

29.04.2020 Електроємність.Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора Опрацювати п.44. Написати конспект. Повторити п.24. Вправа 44(1) . Працюємо над проектами.
30.04.2020 Електроємність.Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора. Практикум з розвязування задач

Повторити п.44. Розвязати задачу:

Площа кожної пластини плоского конденсатора 520 см2. На якій відстані одна від одної треба розташувати у повітрі пластини, щоб електроємність кондесатора була 46 пФ.

04.05.2020 Електроємність.Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора. Практикум з розвязування задач  Повторити п.40-44. Вправа 44(3,6,7) . Працюємо над проектами. Підготуватись до контрольної роботи. Переглянути інформацію на сайті https://naurok.com.ua/prezentaciya-kondensatori-ta-h-vikoristannya-109930.html
06.05.2020  Контрольна робота з теми "Електричне поле"  Повторити п. 40-44. Виконати завдання контрольної роботи. Завдання задані на сайті.https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-dlya-10-klasu-elektrichne-pole-159866.html
07.05.2020 Захист навчальних проектів з теми :"Електричне поле" Повторити п.40-44. Подати на перевірку навчальні проекти в електронному варіанті.         Творче завдання: Зняти відео телефоном до  теми "Електричне поле" 
13.05 2020  Молекулярна фізика. Властивості пари, рідин і твердих тіл. Практикум з розвязування задач. Підготовка до контрольної роботи  Повторити п.31-35. Розвязати задачі. Вправа 32(4), 33(2), 35(3)
14.05.2020  Контрольна робота з теми: " Молекулярна фізика. Властивості пари, рідин і твердих тіл".

 Повторити п. 31-35. Виконати завдання контрольної роботи. 

 « Властивості рідин, твердих тіл »

                             Варіант 1

1 рівень:

1.Яку величину визначають за допомогою психрометра?

а) Відносну вологість;     б) абсолютну вологість;      в) точку роси.

2.Яка з перелічених властивостей характерна тільки для аморфних тіл?

а) Існування певної температури плавлення;  б) анізотропія;

в) висока теплопровідність;  г) відсутність певної температури плавлення.

 3.Якого виду деформації зазнає стіна будівлі?

     а) Стискання;         б) кручення;в) згину;              г) зсуву.

2 рівень:

4. Вибери із-поміж наведених умов ту, за якої пара є насиченою.

а) Кількість молекул, які залишають рідину, менша за кількість молекул, які повертаються;

б) кількість молекул, які залишають рідину, більша за кількість молекул, які повертаються;

в) кількість молекул, які залишають рідину, дорівнює кількість молекул, які повертаються;

 г) процес пароутворення повністю припиняється.

5. У якому з наведених прикладів  забезпечується  якомога більше змочування?

       а) Фундамент будинку покривають гідроізоляційними матеріалами;

       б) пір’я водоплавних птахів вкрите тонким шаром жиру;

       в)  при фарбуванні та паянні поверхонь. 

3 рівень:

6. Сухий термометр показує 20 ºС, різниця показань сухого і вологого термометрів  становить  4 ºС. Чому дорівнює  відносна вологість повітря?

7. Під час вимірювання поверхневого натягу спирт піднявся у капілярній трубці, діаметр каналу якої 0,15 мм, на висоту 7,6 см. Чому дорівнює поверхневий натяг спирту? Густина спирту 800 кг/м3.

4 рівень:

8. Вантаж масою 500 кг висить на тросі діаметром поперечного перерізу 28 мм. Визнач механічну напругу в тросі.

 

18.05.2020 Основи термодинаміки. Практикум з розвязування задач. Підготовка до контрольної роботи

Повторити п.36-39. Розвязати задачі. Розвязати завдання для самоперевірки с.236. Переглянути інформацію щодо розвязків на сайті. 

 https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-fiziki-8-klas-elektrichniy-strum-49403.html

19.05.2020  Контрольна робота з теми: "Молекулярна фізика. Основи термодинаміки"

Повторити п.26-39. Розвязати завдання контрольної роботи. Працюємо над проектами

Контрольна робота з теми «Основи термодинаміки»

1 варіант

1. Вид теплопередачі, який зумовлений хаотичним рухом частинок речовини та не супроводжується перенесенням цієї речовини (1 бал)

а) Термодинаміка                     б)  Конвекція

в) Випромінювання                  г) Теплопровідність

 

2. Формула для знаходження коефіцієнта корисної дії реального теплового двигуна. (1 бал)

а)η=Q1-Q2/Q1  б) k=Q2/Q1-Q2   в) η=Tн-Tх/Tн     г) k=Tх/Tн-Tх

3. Процес, під час якого робота газу дорівнює нулю. (1 бал)

а) Ізобарний                  б) Адіабатний

в) Ізотермічний                г) Ізохорний

 

4. Чому дорівнює внутрішня енергія 5 моль одноатомного газу при температурі 27 °С? (2 бали)

 

5. Для ізобарного нагрівання 800 моль газу на 500 К йому надали кількість теплоти 9,4 МДж. Визначте роботу газу та зміну його внутрішньої енергії. (2 бал)

6. Яку кількість теплоти необхідно надати одному молю ідеального одноатомного газу, що знаходиться в закритому балоні при температурі 27 °С, щоб підвищити його тиск в 3 рази? (2 бали)

7. У циліндрі двигуна внутрішнього згоряння утворюються гази з температурою 727 °С. Температура відпрацьованих газів   100°С. Двигун за 1 год споживає 36 кг бензину. Яку максимальну потужність може розвивати цей двигун? Питома теплота згоряння бензину 46 МДж/кг(3 бали)

 

20.05.2020 Захист навчальних проектів з теми: Молекулярна фізика  Повторити п.26-39.Творче завдання: Зняти відео на телефон за темою:  "Молекулярна фізика".Виконані навчальні проекти в електронному варіанті надіслати на перевірку у групу.
21.05.2020  Захист  навчальних проектів з теми: Електричне поле Повторити п.40-44. Вправа 44(5.8). Виконані навчальні проекти в електронному варіанті надіслати на перевірку у групу. 
25.05.2020  Узагальнення і систематизація знань з теми: Механіка. Кінематика 

 Повторити п.1-8. Розвязати вправи. 

1.Мотоцикл рухається зі швидкістю 36 км/год. Який шлях він пройде за 20с?

2.Тіло, виведене із стану спокою, рухаючись з прискоренням, пройшло200м за 10с. Якої швидкості воно набуло? 

3.Тіло вільно падало протягом 6 с. Визначити висоту, з якої падало тіло й кінцеву швидкість падіння.

4.Автобус рухається рівномірно зі швидкістю 20м/с, починаючи рух із точки хо=100м. Запишіть рівняння руху автобуса, якщо він рухається вздовж осі руху та в протилежну сторону.

 

5.  З якою лінійною швидкістю рухалось рівномірно тіло по колу радіусом 50 м, якщо за 10 хв воно здійснило 60 обертів?

 

 

27.05.2020 Узагальнення і систематизація знань з теми: Механіка. Динаміка і закони збереження

Повторити п.9-18. Розвязати вправи.

1. З якою силою притягуються два тіла масою 80 т кожне, якщо відстань між ними 1км? Значення гравітаційної сталої G= 6,67·10-11Н·м2/кг2.

2. Сила 60 Н надає тілу прискорення 0,8 м/с2. Обчисліть силу, яка надає тілу прискорення 2м/с2.

3. Бетонну плиту масою 500 кг піднімають з прискоренням 0,2м/с2. Чи витримає трос навантаження, якщо він розривається під дією сили 5,2 кН?

 

28.05.2020 Підсумковий урок  Повторювати вивчений  матеріал

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора