A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Тулиголівський ліцей

Біологія та географія вчитель Калюжний М.Г.

13.03.2020 Географія Опрацювати параграф 52. Вивчити поняття: Льодовик. Багаторічна мерзлота. За додатковими джерелами підберіть кілька прикладів про те як людина використовує багаторічну мерзлоту.
16.03.2020 Біологія Опрацювати тему "Плауни, хвощі". Описати: будову тіла плаунів, хвощів, розмноження плаунів, хвощів;  порівняти за вказаними ознаками рослини різних груп (мохи, плауни, хвощі).
18.03.2020 Географія Опрацювати параграф 53. Підготувати повідомлення з презентацією про значення води для людини, про заходи її охорони.
19.03.2020 Біологія Опрацювати тему "Папороті" параграф 43. Підготувати міні-проект на тему "Як утворився торф і камяне вугілля?"
20.03.2020 Географія Заповніть таблицю " Підземні води".
Характеристика Міжпластові Грунтові води Верховодка
Де утворюються      
Як змінюється рівень      

Опрацювати параграф 54. Повторити матеріал з теми "Гідросфера".

30.03.2020 Біологія Опрацювати тему "Голонасінні" параграф 44. Замалювати будову представника голонасінних у зошиті, указати основні структури зображеної рослини.
01.04.2020 Географія Опрацювати параграф 55. Скласти 5 тестових запитань за темою.
02.04.2020 Біологія Опрацювати тему "Покритонасінні (квіткові) параграф 45. Підготувати повідомлення про сільськогосподарські рослини.
03.04.2020 Географія Опрацювати параграф 56. виписати в зошит основні властивості грунтів. Ознайомитися з картою грунтів світу в Інтернеті.
06.04.2020 Біологія Виконати практичну роботу 3. Порівняння будови мохів папоротей та покритонасінних рослин. с. 170
08.04.2020 Географія Опрацювати тему "Вплив господарської діяльності людини на грунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану". Запропонуйте 5 заходів збереження багатств біосфери на суходолі та в Світовому океані.
09.04.2020 Біологія Опрацювати тему "Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури)". Опрацювати презентацію за посиланням. https://rada.info/upload/users_files/24010718/0cb9c86120035c43e4f83a7a41de88f4.ppt
10.04.2020 Географія Опрацювати тему "Природні комплекси як наслідок взаємозвязків між компонентами природи. Географічна оболонка - найбільший природний комплекс Землі її межі і властивості". Опрацювати презентацію. https://rada.info/upload/users_files/24010718/f64d17873b8e18ece4fe5629c7ac8901.ppt Підготувати повідомлення ( 2- 3 речення ) про різноманітних тварин і рослини, які мешкають на суходолі.
13.04.2020 Біологія Опрацювати параграф 48, 49. Підготувати міні-проект натему "Життєві форми рослин" або "Рослинні угруповання" ( міні проект може бути представлений у вигляді доповіді, реферату, презентації).
15.04.2020 Географія Опрацювати тему "Природні зони Землі, їх особливості", опрацювати презентацію. https://rada.info/upload/users_files/24010718/aa7d13bfbd848b8420f360a3f83225af.ppt Порівняти дві природні зони (за вибором).
16.04.2020 Біологія Опрацювати параграф 50. Підготувати презентацію про рослини які занесені до Червоної книги України.
17.04.2020 Географія Виконати практичну роботу 8. с.216. Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості (за типовим планом).
22.04.2020 Географія  Виконати тести с. 217. Скласти правила поведінки в природі.
23.04.2020 Біологія Опрацювати параграф 51. Скласти порівняльну характеристику будови клітини рослин тварин та грибів (вказати, що в них спільного та відмінного).
24.04.2020 Географія Опрацювати параграф 60. Опрацювати презентацію. https://rada.info/upload/users_files/24010718/257d2af1d80df2420f282fc8fcfa7fba.ppt Підготувати повідомлення про найчисельніші народи світу.
27.04.2020 Біологія Опрацювати параграф 52. лаб. дослідження с.196. Виписати в зошит основні форми грибів за характером живлення. Виконати завдання с. 198.
29.04.2020 Географія Опрацювати параграф 61, презентацію. https://rada.info/upload/users_files/24010718/0d32d222ef8248b9f5307d814d447acc.ppt Підготувати повідомлення про найбільші країни світу.
30.04.2020 Біологія Опрацювати параграф 53, презентацію. https://rada.info/upload/users_files/24010718/aba7a3fc164de6eddef7ef7c2bb7e0e5.ppt Виписати в зошит підсумки в кінці параграфа с.202. Замалювати в зошит будову лишайника мал.214. с. 200.
04.05.2020 Біологія Опрацювати параграф 54. Лабораторне дослідження с. 205 (замалювати в зошит будову шапинкового гриба мал. 220, с 204).
05.05.2020 Географія Опрацювати параграф 62. Практична робота 8 ( Завдання визначте держави-сусіди України та їхні столиці)
07.05.2020 Біологія Опрацювати параграф 55. Практична робота с.211. Матеріал до уроку за посиланням.https://naurok.com.ua/urok-gribi-stivni-ta-ne-stivni-praktichna-robota-rozpiznavannyaya-stivnih-ta-otruynih-gribiv-svoe-miscevosti-22797.html  Заповнити таблицю 
Їстівні гриби Отруйні гриби
   
08.05.2020 Географія Підготувати повідомлення про вплив людини на довкілля внаслідок різних видів діяльності.
13.05.2020 Географія Опрацювати параграф 63, презентацію. https://rada.info/upload/users_files/24010718/b0d7c9bf15562603163a6f7907e68059.ppt
14.05.2020 Біологія Опрацювати параграф 56. Підготувати презентацію про ураження грибами-паразитами рослин (картоплі, помідорів, пшениці).
15.05.2020 Географія Підготувати повідомлення про зміни у літосфері внаслідок діяльності людини.
18.05.2020 Біологія Опрацювати параграф 57. Підготувати міні-проект "Гриби в природі та житті людини".
20.05.2020 Географія Опрацювати параграф 64. Переглянути відеопрезентацію. https://www.youtube.com/watch?v=GPIoKvb8tVU  Коротенько опишіть чим людина забруднює навколишнє середовище.
21.05.2020 Біологія Опрацювати матеріал с.219 - 221. Скласти порівняльну характеристику будови клітин рослин, тварин, грибів, бактерій
22.05.2020 Географія Виконати тести с.. 234.
25.05.2020 Біологія Повторити матеріал з теми "Гриби" параграф 51 - 57.
27.05.2020 Географія Повторити матеріал з теми "Планета людей" параграф 60 - 64.
29.05.2020 Біологія Узагальнення. Будова та життєдіяльність організмів с. 219 - 221.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора