A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Тулиголівський ліцей

Положення про сайт

ПОЛОЖЕННЯ

про офіційний сайт

Тулиголівського ліцею

Кролевецької районної ради Сумської області

 

1. Загальні положення

1.1. Офіційний Web-сайт навчального закладу (далі – сайт) – це сукупність електронних документів, які висвітлюють достовірну інформацію про нормативні засади та основні напрями діяльності навчального закладу, об’єднаних однією електронною адресою (доменним іменем або IP-адресою) та є його Інтернет-представництвом у всесвітній мережі Інтернет (далі мережа Інтернет).

1.2. Дане Положення визначає статус офіційного сайту навчального закладу як інформаційного ресурсу про діяльність навчального закладу у мережі Інтернет та регламентує діяльність з його інформаційного наповнення.

1.3. Метою створення та функціонування офіційного сайту навчального закладу є забезпечення пересічних громадян України достовірною інформацією про освітні послуги, які надаються навчальним закладом, специфіку його роботи, висвітлення його діяльності, широкого інформування громадськості про досягнення та перспективи розвитку навчального закладу, про нововведення у галузі освіти.

1.4. Сайт закладу є інструментом мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу, що має сприяти активному впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи закладу освіти.

1.5. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності команди закладу освіти. Обслуговування сайту поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації та презентує актуальний результат діяльності школи.

2. Мета і завдання сайту

2.1 Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в школі, районі, представлення школи в Інтернет-спільноті.

 

2.2. Завдання:

- Позитивна презентація інформації про особливості ліцею, історії його розвитку, про досягнення учнів та педагогічного колективу, про освітні програми та проєкти.

- Систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність навчального закладу.

- Формування позитивного іміджу ліцею.

- Здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного, учнівського колективів.

- Створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, учнів, батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб.

- Створення умов мережевої взаємодії школи з іншими установами.

- Стимулювання творчої активності вчителів та учнів.

- Підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів.

- Сприяння створенню в регіоні єдиної інформаційної інфраструктури

3. Інформаційне наповнення офіційного сайту та його механізми

3.1. З метою якісного інформаційного наповнення сайту створюється творча група зі складу представників педагогічного, учнівського  та батьківського колективів.

3.2. Обов’язки щодо інформаційного наповнення розділів (сторінок) офіційного сайту колегіально розподіляються між членами творчої групи.

3.3. Розміщення інформації на офіційному сайті здійснюється адміністратором або відповідальними за інформаційне наповнення розділу (розділів) офіційного сайту навчального закладу, які призначаються наказом керівника навчального закладу.

3.4. Адміністратор та відповідальні за інформаційне наповнення розділу (розділів) офіційного сайту навчального закладу несуть відповідальність за зміст поданої інформації та своєчасність її оновлення.

3.5. Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією сайту: зміна дизайну та структури:

- розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація інформації з баз даних, розробка нових Wеb-сторінок;

- реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.

3.6. Адміністратор сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов'язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційною ресурсу.

3.7. Інформація, яка підготовлена для розміщення на сайті, надається адміністратору сайта в електронному вигляді

3.8. В окремих випадках текстова інформація може бути надана у рукописному варіанті без помилок та виправлень; графічна - у вигляді фотокарток, схем, креслень - у такому випадку матеріали переносяться (скануються) на електронні носії.

3.9 Поточні зміни структури сайту здійснюються відповідальним за інформатизацію навчально-виховного процесу. Зміни, які носять концептуальний характер, погоджуються директором школи.

3.10. На сайті навчального закладу може розміщуватися інформація тільки після її погодження з керівником навчального закладу або його заступниками.

3.11.Оновлення інформації на офіційному сайті навчального закладу здійснюється за необхідності.

4. Правила користування офіційним сайтом.

4.1. Офіційний сайт є інформаційним ресурсом, відкритим для всіх користувачів мережі Інтернет без будь-яких статевих, вікових, расових, релігійних чи інших обмежень.

4.2. Забороняється:

- знищення чи фальсифікація матеріалів, розміщених на сайті;

- розміщувати на шкільному сайті інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар: екстремістські релігійні та політичні ідеї та інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

4.3. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу директора школи. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

44. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи підрозділів творчих колективів, педагогів учнів, може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, доступ до яких організується із сайту школи.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора