A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Тулиголівський ліцей

Інформатика вчитель Коломиєць А.М.

08.04.2020

Опрацювати конспект уроку, законспектувати головне

 

Завдання

 

Відредагуйте програму таким чином, щоб спрайт намалював 4 окремі квадрати.

Домашнє завдання: опрацювати параграф підручника,знайти ілюстрації алгоритмів з повтореннями у повсякденному житті та записати у зошит.

Виконати вправи!!!

Алгоритм висаджування дерева

Алгоритм приготування супу

 

15.04.2020

Середовище редактора презентацій

(Опрацювати конспект уроку, законспектувати головне)

Запитання та завдання

1. Як відкрити програму для створення електронних презентацій Microsoft Office PowerPoint?

2. Які дії можна виконувати над слайдами у звичайному режимі?

3. Як відкрити готову презентацію?

4. Як керувати показом слайдів у режимі показу слайдів?

5. Виконай дії:

1.           Відкрий запропоновану вчителем презентацію.

Презентація до уроку!!!

2.           Переглянь її вміст у режимі показу слайдів.

3.           Вилучи «зайвий» за змістом слайд.

4.           Розташуй слайди в логічній послідовності.

22.04.2020

Компютерна презентація, її обєкти. Робота з обєктами на слайдах презентації.

(конспект див.нижче)

Домашнє завдання

І. Створи презентацію про українського поета і письменника Івана Яковича Франка

Подумай, про що б ти хотів розповісти. Скільки буде слайдів? Які фотографії чи малюнки варто використати?

Орієнтовний план презентації

1. Іван Франковеликий український письменник.

2. Життєва позиція Івана Франка.

3. Основні твори письменника для дітей та їх короткий зміст.

4. Використані джерела.

29.04.2020

Анімаційні ефекти у компютерній презентації

 

06.05.2020

Створення презентацій на основі шаблону.Розробка плану створення презентації на задану тему.

Переглянути та виконати завдання!!!

13.05.2020 Повторення і систематизація навчального матеріалу з тем: "Безпека дітев в Інтернеті" та "Висловлювання"
20.05.2020 Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр.Робота з розвиваючими програмами.
27.05.2020 Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

 

Онлайн scratch 

 

Для чого в алгоритмах використовують структуру повторення?

Алгоритм, у якому передбачається багаторазове виконання одного й того самого набору команд, називають циклічним. Наприклад, для того щоб наповнити водою діжку місткістю 80 л, маючи десяти літрове відро, потрібно виконувати 8 разів одні й ті самі дії: набрати воду у відро, вилити воду в діжку.

Герой твору Марка Твена Том Сойєр мав фарбувати огорожу за ци­клічним алгоритмом: одну й ту саму команду — фарбування стовпчи­ка огорожі — слід повторювати, доки всю огорожу не буде пофарбовано.

А щоб вивчити строфу вірша напам’ять, спочатку її читають, а тоді пробують роз­повісти по пам’яті. Якщо це не вдається, то продовжують читати знову — тобто пов­торюють цю дію кілька разів.

Наведені приклади можна подати циклічними алгоритмами, оскільки в кожному з них повторюються деякі дії.

Кількість повторів може бути різною, але скінченною: діжку можна заповнити за 8 повторень, кількість повторів під час фар­бування огорожі залежить від кількості стовпчиків, а кількість повторів під час вивчення вірша залежить від здібностей до запам’ятовування конкретної людини. Для опису цикліч­них алгоритмів використовують алгоритмічну структуру повторення.

Повторення — базова алгоритмічна структура, призначена для організації багаторазового виконання набору команд.

Вираз «багаторазове виконання» означає, що команди будуть вико­нуватися скінченну кількість разів.

Як можна розрізняти повторення?

Кількість повторень у циклічних алгоритмах може бути або зазда­легідь відомою, або ні, тому розрізняють повторення з визначеною та невідомою кількістю повторень. Якщо кількість повторень заздалегідь не відома, то для припинення циклу задається деяка умова, яка і забез­печує скінченність виконання команд, що повторюються.

Команди циклу з визначеною кількістю повторень будуть повторю­ватись до досягнення потрібної кількості повторень. Наприклад, ал­горитм побудови квадрата, у якому 4 рази потрібно повторювати дії «намалювати сторону», «повернути за годинниковою стрілкою на 90», можна подати графічно

 

Цикл повторення з невідомою кількістю повторень передбачає пе­ревірку деякої умови, як наприклад, в алгоритмі забивання цвяха в дошку.

 

 

 

Припинення виконання команд циклу відбудеться у випадку, коли висловлювання « Цвях не забито» є істинним: цвях можна забивати як з першого чи другого разу, так і через скінченну кількість повторень, аж покн цвях не буде забитий.

Як створити циклічний алгоритм з визначеною кількістю повторень у середовищі Скретч?

Для створення циклічних алгоритмів а визначеною кількістю пов­торень у середовищі Скретч використовують команда Повторити К, де параметр К вказує на кількість повторень у тілі циклу.

 

 

Наприклад, розглянемо алгоритм, за яким виконавець Танцюрист змінюватиме зовнішній вигляд 4 рази з інтервалом 1 секунду:

 

 

Такий алгоритм можна подати графічно

 

 

Поданий алгоритм у середовищі Скретч матиме такий вигляд

 

Як реалізувати цикл із невідомою кількістю повторень у середовищі Скретч?

У разі, коли в алгоритмі кількість повторів заздалегідь не відома, у середовищі Скретч використовують команду Завжди

 

Щоб зупинити виконання команд, розміщених у тілі такого циклу, користувачу слід натиснути кнопку  вікна середовища Скретч.

Алгоритм, за яким Танцюрист виконуватиме свій танець, поки не буде натиснута кнопка  , можна подати графічно

У середовищі Скретч складений алгоритм можна подати у вигляді програми

 

 

 

 

Середовище редактора презентацій

 

От якби і мені навчитися створювати презентації. Я тоді зміг би підготувати цікаву розповідь про свої захоплення і доповнити її показом ілюстрацій та цікавих фактів, а ще обов’язково створив би презентацію про свою школу. Комп’юшку, а ти можеш навчити мене створювати презентації?

Звісно, зможу, але спочатку я навчу тебе відкривати готові презентації, переглядати їх, а також змінювати.

Щоб відкрити презентацію, потрібно на комп’ютері мати програму для створення електронних презентацій. Таких програм багато. Одна з найпоширеніших - це Microsoft Office PowerPoint (Майкрософт Офіс ПаверПоінт).

Ось так виглядає ярлик для запуску програми  а це  графічний значок файлу з презентацією.

 

Відкрити програму Microsoft Office PowerPoint можна за допомогою Головного меню:

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора