A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Тулиголівський ліцей

Інформатика вчитель Коломиєць А.М.

17.03.2020

Тема. Опитування з використанням онлайн-форм.

Підручник § 9.2. ст. 247-253 опрацювати і законспектувати

 

 

18.03.2020

Тема.Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів.

Домашнє завданняОпрацювати $ 9.3. ст.258-267

Творче: уявіть, що вам необхідно створити сайт. У зошиті письмово оформити та визначити: його тематику, спрогнозувати маркетингове дослідження, планування структури, приблизний дизайн та наповнення

31.03.2020

 

Практична робота. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

Практична робота. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

Домашнє завдання

Підручник п. 9.3 ст. 258-270

01.04.2020

Знайти відповідність

 

Перед вами таблиця. В першому стовпчику наведені терміни, які використовуються в програмах пакету Microsoft Office, у другому  - тлумачення цих термінів. Знайдіть відповідність між термінами і тлумаченнями (вкажіть пари номерів відповідних комірок)

 1. Абзац
 1. Запис в комірці електронної таблиці Microsoft Excel, що починається знаком “=”
 1. Гістограма
 1. Документ, створений в програмі PowerPoint
 1. Запис
 1. Звернення до бази даних з метою пошуку інформації
 1. Запит
 1. Характеристика абзацу
 1. Відступ
 1. Одиниця виміру висоти символів
 1. Поле
 1. Шрифт нахиленого накреслення
 1. Презентація
 1. Частина таблиці
 1. Пункт
 1. Частина тексту, введена до натиснення на клавішу Enter
 1. Формула
 1. Рядочок в таблиці бази даних
 1. Комірка
 1. Стовпчикова діаграма
 1. Курсив
 1. Стовпчик в таблиці бази даних

 

 

Перед вами таблиця. В першому стовпчику наведені імена та прізвища людей, в другому – терміни, що використовуються в інформатиці, які пов’язані з цими людьми. Знайдіть відповідність між термінами і прізвищами (вкажіть пари номерів відповідних комірок).

 1. С. Морзе
 1. Основні принципи побудови і функціонування електронно-обчислювальних машин
 1. Евклід
 1. Система кодування символів для передачі їх по телеграфу, в якій використовуються два символи – крапка і тире
 1. Однер
 1. Мова програмування
 1. Б. Паскаль
 1.  Механічний обчислювальний прилад. на якому можна виконувати 4 арифметичні дії з багатозначними числами
 1. Дж. фон Нейман
 1. Мова програмування
 1. П. Нортон
 1. Закони алгебри логіки
 1. Дж. Непер
 1. Програма-оболонка для операційної системи DOS, що полегшує виконання команд даної системи
 1. А. Лавлейс
 1. Алгоритм знаходження найбільшого спільного дільника двох натуральних чисел
 1. Де Морган
 1.  Пристосування, що дозволяє виконувати множення багатозначних чисел на однозначні

 

07.04.2020

Тема: Створення таблиць засобами HTML

08.04.2020 Виконати вправи!!!

Як організовують опитування за допомогою онлайнових форм?

Для організації опитування в межах персонального навчального се­редовища використовують Google Форми. Google Форми — сервіс, за до­помогою якого можна організувати різні опитування, збирати відповіді в одній електронній таблиці та підбивати підсумки за результатами опи­тування. Зазначимо, що Google Форми часто використовують для ство­рення системи звітів, контролю щоденної, щотижневої, щомісячної, квартальної чи річної діяльності працівників корпорацій чи державних (комунальних) установ. Для зменшення витрат часу на опис і складання паперових звітів цей сервіс пропонує електронну форму для ведення звітності, заповнити яку може кожен працівник, котрий має комп’ютер на робочому місці, підключення до Інтернету та встановлений браузер.

В онлайновій формі можна використати такі типи елементів при формуванні запитань для опитування:

 • з короткими відповідями — невеличке поле для відкритої відпо­віді (наприклад, підходить для запитань про прізвище, посаду, ввести певне число тощо);
 • абзац — велике текстове поле для відкритої відповіді (наприклад, Ваші побажання, Коментарі тощо);
 • прапорці — усі варіанти відповіді відображаються списком і можна обрати будь-яку кількість варіантів. Тут доцільно додати довідку типу Оберіть не більш ніж три варіанти;
 • спадний список — варіанти відповіді відображаються випадаючим списком і можна обрати лише один варіант. Тут доцільно на місці першого варіанта відповіді писати Виберіть зі списку, а в тексті до­відки — Натисніть кнопку зі стрілкою та виберіть зі списку;
 • з варіантами відповіді — усі варіанти відповіді відображаються списком і можна обрати лише один варіант;
 • лінійна шкала — відповідь відображається у вигляді шкали (від 3 до 10 проміжних значень), на якій можна задати опис тільки крайніх значень;
 • таблиця — запитання передбачає ряд категорій (підпитань), на кожне з яких дається відповідь у вигляді однакової шкали. Тут шкала може містити від 1 до 5 проміжних значень;
 • дата — для введення даних у форматі дати;
 • час — для введення даних у форматі часу.

 

 Вправа 1. Створення опитувальника. 
    Завдання. Створіть опитувальник для проведення анкетування учнів щодо вибору їхньої майбутньої професії. 

    1. У сховищі Google Диск створіть онлаинову форму. Для цього у списку Створити оберіть вказівку Створити - Більше - Google Форми. Розгляньте об'єкти вікна, що відкрилось.
 

    2. Змініть назву форми: Твій вибір майбутнього. В описі форми вкажіть, що це опитування учнів 9 класу відбувається під час проведення проекту «Ярмарок професій». 
    3. Змініть тип запитання, яке запропоноване системою, на З короткими відповідями.
 

    4. Замість фрази Запитання без назви введіть текст: Введіть своє прізвище та ім'я. Поставте позначку, що на це запитання користувач має відповісти обов'язково. 
    5. Додайте ще запитання. Для цього натисніть інструмент Додати 
.
    6. Аналогічно вводьте зміни до опитувальника за зразком, який подано у файлі Опитування.
    7. Зауважте, що ви можете змінити кольори теми оформлення форми опитування та навіть малюнок у полі заголовка, якщо скористаєтесь інструментом 
.
    8. Надішліть форму опитування учням класу, ввівши їхні адреси в полі Надіслати
    9. Підготуйте таблицю для збирання відповідей. Для цього оберіть вкладку Відповіді. Натисніть Створити електронну таблицю та налаштуйте її розташування. Завершіть створення таблиці для збору відповідей натисненням кнопки Створити.

 


    10. Перевірте, чи помістились усі запитання в таблиці Твій вибір майбутнього (відповіді). Очікуйте відповідей однокласників та слідкуйте, як при цьому змінюється вигляд таблиці відповідей. 
    11. У меню Форма електронної таблиці для збору відповідей оберіть вказівку Підсумок. Розгляньте, як змінюються діаграми підсумку у відповідь на зміну таблиці відповідей. 
    12. Закрийте всі відкриті вікна. 
    13. Повідомте вчителя про завершення роботи.

 
3. Домашня робота

    Створіть онлайнове опитування учнів класу з метою визначення думки однокласників щодо однієї з тем:
    1) чи раціонально учні розподіляють свій час і що в цьому їм допомагає;
    2) як учні ставляться до проблеми милосердя до бездомних тварин та які ваші пропозиції щодо цієї теми підтримують;
    3) які шляхи вирішення проблеми сміття в селі, мікрорайоні, місті, запропоновані вами, підтримують учні класу;
    4) як учні класу ставляться до здорового способу життя та чи мають проблеми зі шкідливими звичками?
    Використайте у формі опитування не менш як 5 запитань різного типу.
    Оформіть її на власний розсуд і надішліть вчителю та однокласникам для отримання відповідей.
 

Тема:Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів.

 

 

Пригадай:

 1. Які сервіси Google ви знаєте?
 2. Як оцінювати сайти?

 

Яку структуру можуть мати сайти?

Сукупність веб-сторінок певної тематики із системою навігації, що дає можливість переміщуватись між ними за допомогою гіперпосилань, збережених на одному сервері, утворює сайт, або веб-сайт.

Розглядають внутрішню та зовнішню структуру сайта.

Розрізняють лінійну, ієрархічну та довільну внутрішню структуру сайта. Лінійну (послідовну) структуру веб-сайта доцільно використовувати в разі послідовного надання відомостей, наприклад про товари та послуги або матеріали навчального посібника.

При ієрархічній, або деревоподібній, структурі створюється одна головна сторінка, яка не має попередніх, решта сторінок має лише одну попередню сторінку.

При довільній структурі кожна сторінка може містити посилання на довільну кількість сторінок сайта. Така структура найкраще підходить для сайтів, що містять різні за тематикою матеріали: каталогів, зібрань статей з різних тем або добірок посилань. Прикладом такої структури є сайт Бібліотека української літератури (www.ukrlib.com.ua).

На практиці майже завжди використовується поєднання деревоподібної та послідовної структур, тобто гібридна структура.

Інколи розглядають мережеву структуру, що базується на побудові системи такої навігації сайта, коли між вертикальними й горизонтальним елементами (сторінками) є взаємний зв’язок і можливість швидкого переходу з однієї сторінки на іншу без додаткової необхідності відвідування проміжних сторінок.

Зовнішня структуравизначає спосіб розміщення відомостей на сторінці при виборі кожного пункту меню.

Навігація по сайту має бути простою та зрозумілою: користувач у будь-який час повинен знати відповіді на такі питання: Де він перебуває? Куди можна піти? Як туди дістатися? Як повернутися назад?

При створенні сайте слід дотримуватися правила трьох кліків: до будь-якої сторінки сайта користувач має дістатися не більш ніж за три переходи.

Головна сторінка сайта має задовольняти правилу «3 по 3», тобто три абзаци по три речення про тематику та зміст, авторів і призначення сайта. Крім того, вона має відповідати таким вимогам:

  1. відображати тематику сайта;
  2. бути цікавою;
  3. містити інструмент реалізації пошуку по сайту;
  4. містити розділ з актуальними даними, що постійно оновлюються;
  5. містити відомості про спосіб зворотного зв’язку.

Більшість сайтів побудовано з використанням адаптивного дизайну компоновки веб-сторінок, тобто такого, що налаштовується до зміни розмірів екрана.

Які відмінності можуть мати веб-сторінкисайта?

Веб-сторінка – документ або інформаційний ресурс, доступ до якого здійснюється за допомогою браузера.

Інформаційний вміст веб-сторінки називають контентом.

Веб-сторінки можуть бути статичними та інтерактивними.

Статичнівеб-сторінки створюються за допомогою мови розмітки HTML. Створення нових статичних сторінок або редагування наявних автор виконує на комп’ютері в середовищі HTML-редактора, а потім завантажує на веб-сайт.

Інтерактивна веб-сторінканадає можливість користувачеві вводити деякі дані, а потім забезпечує, відповідно до введених даних, їхнє опрацювання на сервері.

Сайти, що містять інтерактивні веб-сторінки, називають динамічними.

Для створення та супроводження динамічних сайтів використовують СMS (ContentManagementSystem) – систему управління сайтом, яку називають двигунцемсайта.

Сторінка розділу веб-сайта– це статична веб-сторінка, зміст якої користувач лише переглядає й не виконує ніяких додаткових дій.

Веб-сторінки у вигляді форми по своїй суті є аналогами паперових опитувальників.

Поняття домашня сторінка має декілька значень:

 1. головна веб-сторінкадеякого сайта, на яку користувач потрапляє, коли вводить своє доменне ім’я у вікні браузера;
 2. веб-сайт, що належить певній людині;
 3. веб-сторінка (стартова), яка першою завантажується в браузері. Стартова сторінка – сторінка, яка завантажується до вікна браузера за замовчуванням при кожному запуску браузера на певному комп’ютері або при кожному натисненні кнопки Додому.

Сторінка форуму або чату подібна до таблиці, у рядках якої користувач запитує своє повідомлення, при цьому відображається його аватар, його мережеве ім’я та інструменти для коментування повідомлень.

При створеннівеб-каталогузастосовують мінімум засобів оформлення, розміщуючи посилання на ресурси в таблиці розділів або лінійному списку. Наприклад перша сторінка інформаційної системи Конкурс, за допомогою якої можна відстежувати конкурс вступу до вищих навчальних закладів (http://vstup.info).

 1. Формування практичних умінь і навичок

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.(Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання 1.Працюємо в парах

Порівняйте сайти, адреси яких наведено у файлі Список сайтів папки Навчальне середовище. Встановіть, які з них є професійними, а які – любительськими. Виділіть три ознаки для такого визначення. Обговоріть результати в парі.

Завдання 1.Працюємо самостійно

Розгляньте приклади сайтів навчальних закладів, що зареєстровані на освітньому порталі www.osvita.org.ua. Відшукайте, чи є на цих сайтах зразки банерів. Засобами графічного редактора створіть банер сайта свого навчального закладу.

 

 

 1. Домашнє завданняОпрацювати $ 9.3. ст.258-267

 

 

Практична робота. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

Мета:

 • навчальна: оволодіти практичними навичками використання онлайн систем конструювання та керування сайтами, створити та розмістити на безкоштовному хостингу сайт певної тематики;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення, дослідницькі навички, інформаційну культуру учнів;
 • виховна: виховувати уважність та відповідальність, бажання мати глибокі та якісні знання.

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність: комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.

Програмне забезпечення: браузер, пакет офісних програм, сервіси Google.

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • привітання
 • перевірка присутніх
 • перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Що таке дизайн? Які основні принципи дизайну презентації та слайдів?
 2. Що таке верстка? Яке її значення у процесі створення публікацій?
 3. Що таке HTML-код сторінки? Дані яких  видів він  містить? Як можна його переглянути?
 4. Які складові структури веб-сторінки?

ІІІ. Формування вмінь та навичок

Практична робота 13. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

Робота за комп’ютером

 1. Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
 2. Інструктаж учителя.
 3. Практична робота за комп’ютерами.
 4. Вправи для очей.

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА “Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем”

Під час виконання практичних завдань пам’ятайте про правила безпеки життєдіяльності при роботі з комп’ютером!

У власній структурі папок на диску  створіть папку Практична робота. Виберіть один із запропонованих варіантів завдань та виконайте його.

Завдання 1. Дивовижні споруди світу.

Засобами сервісу Google Сайти створіть сайт про дивовижні споруди світу. Матеріали, які вам знадобляться для додавання на веб-сторінки, збережіть у папці Практична робота своєї структури папок. На головній сторінці сайта додайте гіперпосилання на веб-сторінку, що містить добірку цікавих для вас споруд. Додайте до сайта ще три веб-сторінки, на яких розмістіть матеріали про інші дивовижні споруди, обрані на власний розсуд. Проілюструйте матеріали зображеннями або додайте посилання на відео, що розміщені на YouTube.

Завдання 2. Мої захоплення

Засобами сервісу Google Сайти створіть сайт про власні захоплення. Матеріали, які вам знадобляться для додавання на веб-сторінки, збережіть у папці Практична робота своєї структури папок. На головній сторінці розмістіть вступ і додайте зображення. Створіть інші три веб-сторінки, на яких детальні-

ше опишіть свої три захоплення, проілюструйте їх зображеннями чи додайте посилання на відео, розміщені на YouTube.

 

Завдання 3.  Засобами сервісу Google Сайти створіть сайт про мальовничі куточки України, в яких ви побували чи плануєте побувати. Матеріали, які вам знадобляться для додавання на веб-сторінки, збережіть у папці Практична робота своєї структури папок. На головній сторінці розмістіть вступ і додайте зображення. Створіть інші три веб-сторінки, на яких розмістіть матеріали про мальовничі куточки України.

 

 

VIІ. Підсумки уроку

Оцінювання обсягу та якості виконання практичної роботи. Формулювання висновку.

VІІI. Домашнє завдання

Підручник п. 9.3 ст. 258-270

 

 

 
Дата: від до Скинути

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора