A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Тулиголівський ліцей

Фізика вчитель Руденко Т.В.

17.03.2020 Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Заакон Архімеда Опрацювати п.27. Повтирити п.26 .Вправа 26(3), 27(1, 3, 4, 5). Підготувати презентацію про Архімеда
19.03.2020 Умови плавання тіл Опрацювати п.28. Повторитип.27.Вправа 28(1,2,3,4,5Ю6). Виконати експериментальне завдання "Картезіанський водолаз", с.185. Працюємо над проектами
31.03.2020 Механічна робота. Потужність Опрацювати п.30,31. Повторити п.6. Написати конспект. Вправа 30(1,2,4,5) Вправа 31(1-4).Виконати експериментальне завдання, с.203. Працюємо над проектами
02.04.2020 Механічна робота. Потужність. Розвязування вправ Повторити п.30,31. Вправа 30(6,7), Вправа 31(5,6). Скласти задачу на застосування потужності
07.04.с2020 Механічна енергія та її види Опрацювати п.32. Повторити п.7. Написати конспект. Вправа 30(2,3,4) Вивчити формули потенціальної та кінетичної енергії.Вправи пишемо з поясненням
09.04.2020 Закон збереження і перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування Опрацювати п.33. Повторити п.8. Написати конспект. Вправа 1 с.217 письмово.Вправа 33(4,5) Вивчити Закон збереження і перетворення енергії. (Вправи розвязуємо з поясненням)
14.04.2020 Закон збереження і перетворення енергії в механічних процесах.Розвязування задач  Повторити п.33, 9. Задача 2 с.217- 218 письмово.Вправа 33(6,7) Вивчити Закон збереження і перетворення енергії. (Вправи розвязуємо з поясненням).   Виконати експериментальне завдання, с.219.
16.04.2020 Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля Опрацювати п.34. Повторити п.10. Написати конспект. Вправа 33 (2,3). Вивчити Умови рівноваги важеля.
21.04.2020 Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля. Розвязування задач Повторити п.34. Написати конспект. Вправа 34 (2,3,4). Вивчити Умови рівноваги важеля. Виконати експериментальне завдання 2, с.226.  Звіт до задачі записати в зошит
23.04.2020 Рухомий і нерухомий блоки Опрацювати п.35. Повторити п.11. Написати стислий конспект. Задача с.230 письмово. Вправа 35 (1, 2). Працюємо над проектами
28.04.2020 Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів Опрацювати п.36.. Повторити п.12. Написати стислий конспект. Задача с.236 письмово. Вивчаємо нові формули, закони, повторюємо раніше вивчені. Працюємо над проектами
30.04.2020 Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів.       Розвязування задач

Опрацювати п.36. Повторити п.13.  Вивчаємо нові формули, закони, повторюємо раніше вивчені. Працюємо над проектами. Розвязати задачу.

1. Визначити ККД простого механізму, якщо повна робота 6250 Дж  , а корисна робота 2500 Дж.

 

05.05.2020 Лабораторна робота № 12  "Визначення коефіцієнта корисної дії простого механізму (похилої дошки)".       Повторити п.30-36. Вправа 36(4,5). Виконати лабораторну роботу № 12  "Визначення коефіцієнта корисної дії похилої дошки"с. 238.( оформити  Л.Р. на подвійних аркушах, виконуємо 4 досліди. Дані будуть у вайбері, робота вже виконана в школі)
07.05.2020 Механічна робота та енергія. Розвязування задач. Підготовка до контрольної роботи. Підготовка до захисту навчальних проектів Повторити п.30-36. Виконати завдання для самоперевірки на с.242 (1-10). Закінчуємо навчальні проекти
12.05.2020  Контрольна робота з теми: "Механічна робота та енергія"

Повторити п.30-36. Вправа 30(6,7).  Скласти узагальнюючу таблицю до даної теми. Розвязати завдання контрольної роботи. Завдання (тести) задані на сайті. Результати виконання контрольної роботи сфотографувати і показати у звіті.

 https://naurok.com.ua/test/mehanichna-robota-ta-energiya-415565.html

14.05.2020   Тиск твердих тіл, рідин і газів.  Розвязування задач. Підготовка до контрольної роботи

Повторити п.22-29.  Працюємо над проектами. Розвязати задачі.

 1. Яку силу тиску і тиск створює на опору площею 200 см2 ящик, маса якого 6 кг?
 2. Який тиск створює алюмінієва пластинка, товщина якої 5 см?
 3. Який тиск має витримувати вертикальна труба з водою висотою 10 м?
 4. Яку силу потрібно прикласти, щоб витягти пробку у дні басейну? Глибина басейну 3м, радіус пробки 4 см?
 5. Яка виштовхувальна сила діє на залізну деталь масою 156 г, повністю занурену у воду?
 6. Соснова дошка товщиною 10 см плаває у воді. На скільки вона виступає над водою?

 

19.05.2020  Контрольна робота з теми : "Тиск твердих тіл, рідин і газів".

Повторити п.22-29.  Розвязати задачі контрольної роботи. Контрольну роботу виконуємо на окремихлистках. На перевірку надсилайте мені особисто, а не в групу!

Початковий рівень

 1. Яка фізична величина має одиницю вимірювання паскаль (Па)?

а) сила           б) тиск         в) маса         г) густина

 1. Яку фізичну величину позначають буквою h?

а) площу          б) висоту(глибину)        в) об’єм        г) густина

 1. Куди спрямована сила Архімеда?

а) вертикально вгору

б) залежно від конкретного випадку

в) вертикально вниз

г) залежно від напрямку руху

Середній рівень

 1. Розміри мильної бульбашки під тиском повітря, якими її наповнюють, збільшуються однаково в усіх напрямках. Завдяки цьому бульбашка набуває форми кулі. Це відбувається за рахунок явища :

а) притягання до Землі

б) архімедової сили

в) тяжіння

г) передачі тиску однаково в усіх напрямках

 1. Площа меншого поршня гідравлічного преса 5 см2, на нього діє сила 20 Н. Яка сила діє на більший поршень, якщо його площа 500 см2?

а) 20 Н

б) 200Н

в)2000Н

г)20000Н

     6. Яка густина рідини, якщо шар цієї рідини висотою 10 см чинить тиск 800 Па?

Достатній рівень

7.Тиск на кінчику жала бджоли в момент укусу дорівнює приблизно 3 200 000 000 Па. У   скільки разів цей тиск більший за тиск людини масою 70 кг на підлогу, якщо площа її ступні 180  см2

8.Мідна куля об’ємом 300 см3 повністю занурена в гас. Визначте архімедову силу, яка діє на кулю, густина гасу 800 кг/м3.

Високий  рівень

9.Яка архімедова сила діє на брусок массою 540 г, якщо він занурений у воду повністю? Густина води 1000 кг/м3, густина бруска 2700 кг/м3.

 

21.05.2020 Захист навчальних проектів.  Повторення розділу 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи. Повторення розділу 2. Механічний рух.

 Повторити п.1-5, п.6-13. Розвязати задачі. 

 1. Спортсмен під час тренувань пробігає дистанцію в одному напрямі зі швидкістю 11 км/год, а повертавсь зі швидкістю 9 км/год. Визначити середню швидкість спортсмена. 

2. За 5 хв. маятник зробив 150 коливань. Визначити період і частоту коливань. 

3. Яку масу  води можна налити у акваріум , розміри якого 60 см, 1 м, 50 см? Яка вага цієї води?

26.05.2020  Повторення розділу 2. Повторення розділу 3. Взаємодія тіл. Сила. Повторення розділу 4. Механічна робота та енергія

 Повторити п. 14- 21, п. 22-29. Розвязати задачі. 

 1. Визначити архімедову силу, яка діє у воді на алюмінієвий кубик, ребро якого 10 см.

2. Птах масою 400 г летить на висоті 15 м зі швидкістю 6 м/с. Визначити повну механічну енергію птаха в цей момент.

28.05.2020 Підсумковий урок Повторювати вивчений протягом року матеріал

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора