A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Тулиголівський ліцей

Фізика,астрономія вчитель Руденко Т.В.

Дата Тема уроку Завдання  
13.03.2020 Сонце,його фізичні характеристики, будова та джерела енергії. Опрацювати с.67-71. Дати відповіді на контрольні запитання 1-4 на с.70. Повторити с. 20- 24.  
16.03.2020 Прояви сонячної активності та її вплив на Земпю  Опрацювати с, 71-73. Виконати тестові завдання на сайті " Інтерактивне навчання", с. 73. Повторити с. 24 - 26.  
18.03.2020 Зорі та їх класифікація. Види зір. Планетні системи інших зір  Опрацювати с. 74-84, повтторти с.26-29.Знайдіть в мережі Інтернет інформацію про методи пошуку екзопланет. Підготуйте стисле повідомлення. Переглянути презентацію на сайті: .https://naurok.com.ua/prezentaciya-zori-ta-h-klasifikaciya-124768.html  
19.03.2020 Еволюція зір.Чорні діри Опрацювати с.84-89  Виконати тестові завдання на сайті " Інтерактивне навчання", с. 89.Переглянути презентацію на сайті: .https://naurok.com.ua/prezentaciya-zori-ta-h-klasifikaciya-124768.html. Повторити с.32-38.  
20.03.2020 Молочний шлях.Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці Опрацювати с.92-95, повтторти с.43-46. Дізнайся більше про походження назви нашої Галактики. Переглянути презентацію на сайті: https://naurok.com.ua/prezentaciya-molochniy-shlyah-budova-galaktiki-misce-sonyachno-sistemi-v-galaktici-zoryani-skupchennya-ta-asociaci-tumannosti-124761.html:  
30.03.2020 Зоряні скупчення та асоціації Опрацювати с, 95-98. Виконати тестові завдання с.98 на сайті " Інтерактивне навчання". Повторити с. 47 - 52.  
01.04.2020 Світ галактик. Квазари Опрацювати с, 99-102. Контрольні запитання 1-5,с 103. Повторити с. 52 - 55. Переглянути відео на сайті: відео уроки 11 клас астрономія Світ галактик. Квазари  
02.04.2020 Атомне ядро. ядерні сили та їх особливості. Енергія звязку атомних ядер Опрацювати п. 36,39.Повторити п.11. Вправа 39( 1,2). Скласти задачу на будову атомного ядра   
03.04.2020 Взаємозвязок маси та енергії Опрацювати п. 39.Повторити п.12. Вправа 39( 4,5).  
06.04.2020 Радіоактивність.Закон радіоактивного розпаду Опрацювати п. 40. Повторити п.13. Вправа 40(1,2,3). Підготувати коротке повідомлення про А.Беккереля і М.Кюрі  
08.04.2020 Ядерні реакції Опрацювати п.41. Повторити п.14. Вправа 41( 2, 3, 4). Скласти задачу на рівняння ядерної реакції   
09.04.2020 Ланцюгова реакція поділу ядер Урану Опрацювати п.42. Повторити п.15. Вправа 42( 2, 3)    
10.04.2020 Фізичні основи ядерної енергетики Опрацювати п. 42. Скласти конспект. Повторити п.16. Вправа 42(4). Підготувати  повідомлення про створення термоядерного реактора. Переглянути відео:1)Будова атомного реактора   2) Атомні електростанції України  
13.04.2020 Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від іонізуючого випромінювання Опрацювати п. 40.Записати, як захиститися від радіоактивного випромінювання. Повторити п.17. Переглянути матеріал на сайті:  https://pidruchnyk.com.ua/474-fzika-zasyekna-11-klas.html . Опрацювати параграф 62 з даного сайту. Виписати формули. Підготувати  повідомлення на тему : Причини  підвищеної небезпеки внутрішнього опромінення та способи захисту від нього  
15.04.2020 Квантові властивості атома. Квантові постулати М.Бора Опрацювати п. 33,36. Написати стислий конспект. Повторити п.18. Вправа 33(3), 36(4).   
16.04.2020 Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри Опрацювати п.37. Написати стислий конспект. Повторити п.19. Вправа 37(1,2).  Працюємо над проектами.   
17.04.2020 Спектроскоп. Спектральний аналіз та його застосування Опрацювати п.37. Написати стислий конспект. Повторити п.20. Вправа 37(3).Підготувати коротке повідомлення на тему: Які хімічні елементи були відкриті за допомогою спектрального аналізу  
22.04.2020 Квантові властивості світла. Гіпотеза М, Планка Опрацювати п. 33.  Написати стислий конспект. Повторити п.21. Вправа 33(2) , Вправа 1(2)  
23.04.2020 Світлові кванти. Енергія та імпульс фотона Опрацювати п. 33.  Написати стислий конспект. Повторити п.22. Вправа 33(4). Скласти задачу на застосування енергії  фотона  
24.04.2020 Фотоефект. Рівняння фотоефекту Опрацювати п. 34. с.190 - 193. Написати стислий конспект. Повторити п.23. Вправа 34(2, 4)  Переглянути матеріал на сайті  https://www.youtube.com/watch?v=h4roTQ293Kw  
27.04.2020 Застосування фотоефекту   Опрацювати п. 34. Написати стислий конспект. Повторити п.24. Вправа 34(5, 6)     
29.04.2020 Фотоефект. Практикум з ровязування задач    Повторити п.34. Вправа 34(7,8 )  Переглянути матеріал на сайті  https://www.youtube.com/watch?v=h4roTQ293Kw    
30.04.2020 Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Контрольна робота

  Повторити п.33-34. Розвязати контрольну роботу.

Контрольна робота з теми « Квантлва фізика. Закони фотоефекту».

1. Корпускулярні властивості світла проявляються під час:

А дисперсії;

Б дифракції;

 В фотоефекту;

Г інтерференції.

(0,5 б.)

2.  На поверхню металу падає випромінювання. Швидкість фотоелектронів, що вилітають із металу, залежить від:

А відстані до джерела випромінювання;

Б інтенсивності падаючого світла;

В кута падіння випромінювання на поверхню металу;

Г частоти випромінювання джерела.

( 0,5 б.)

3. Вкажіть одиницю вимірювання фізичних величин:

  • Імпульс фотона;

  • енергія випромінювання;

  • довжина хвилі;

  • швидкість фотоелектронів.

(0,5 б.)

4. Чи  зміниться робота виходу фотоелектронів з металу при збільшенні частоти падаючого світла?    (1,5 б.)

5. Обчислити  частоту, енергію та імпульс фотона, довжина  випромінювання світла якого  20 нм .                      (2 б.)

6. Сформулювати закони фотоефекту.       (2 б.)

7. Яка найменша частота світла, при якій ще спостерігається фотоефект, якщо робота виходу електронів з металу 2,1 еВ?      (2 б.)

8. Поверхня металу освітлюється світлом з довжиною  хвилі 180 нм. Знайдіть максимальну швидкість фотоелектронів, якщо червона межа фотоефекту для Срібла 260 нм.                                              (3 б.)

 
04.05.2020 Елементарні частинки, їх класифікація та характнристика. Кварки. космічне випромінювання. Методи реєстрації елементарних частинок   Опрацювати п. 41, 43.  Повторити п.25. Скласти таблицю  "Сучасна класифікація елементарних частинок"     
06.05.2020 Лабораторна робота " Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями"  Повторити п.10-12, п.41-43.  Виконати лабораторну роботу " Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями". Роботу виконуємо за готовими фотографіями, зображеними в підручнику на с.258. Уважно прочитайте інструкцію, зясуйте які вам потрібні прилади, які робити вимірювання, які робити розрахунки. (Завдання пишемо на подвійних аркушах, які здасте в школі пізніше)  
07.05.2020 Контрольна робота з теми: "Квантова фізика. Атомна фізика." Повторити п.30-43. Виконати завдання контрольної роботи. тестові завдання задано на сайті https://naurok.com.ua/test/11-klas-atomna-ta-yaderna-fizika-400772.html. Підготуватися до захисту навчальних проектів  
08.05.2020 Захист навчальних проектів  з теми: "Квантова фізика." Повторити п.33-43. Творче завдання. Назвіть причини, через які ви завжди зазнаєте впливу радіації.  
13.05.2020

Астрономічний складник. Всесвіт.

Фундаментальні взаємодії в природі. Роль фізичної та астрономічної наук у формуванні наукового світогляду людини.

Опрацювати с.4, 8. Переглянути подану нижче статтю.  Скласти запитання до теми уроку. Повторити п. 12-23, фізики.

Астрономія.

СУЧАСНА АСТРОНОМІЧНА КАРТИНА СВІТУ ЯК СКЛАДОВА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ

Г. Кузьменков, Г. І. Сунденко

 Херсонський державний університет

      Науковий світогляд ми визначаємо як систему принципів, знань, поглядів на навколишній світ з точки зору уявлень сучасної науки, через які можна визначити місце в світі (природі і суспільстві) окремого індивіда і людства в цілому.

Під астрономічною картиною світу ми розуміємо узагальнену систему уявлень про походження, будову і розвиток Всесвіту.

    «Під світоглядом ми розуміємо загальну картину світу, тобто більш чи менш складну і систематизовану сукупність образів, уявлень та понять, в якій і через яку усвідомлюють світ у його цілісності та єдності і (що найголовніше) положення в цій світобудові такої його найважливішої частини (для нас) як людство» . Світоглядний образ світу це не лише усвідомлення світу, знання про світ, але одночасно система цінностей, що визначає характер світовідчуття, переживання світу людиною, певну оцінку тих чи інших його подій і явищ і відповідно активне ставлення людини до цих подій компонент у поняття «світогляд». Отже, одним із критеріїв сформованості світогляду є усвідомлення сучасної картини світу. За філософським енциклопедичним словником світогляд – це система принципів, знань, ідеалів, цінностей, надій, вірувань, поглядів на сенс і мету життя, які визначають діяльність індивіда або соціальної групи та органічно включаються у людські вчинки й норми поведінки; форма і спосіб прийняття суб’єктом світу через потреби розвитку особистості .  Світогляд – це форма суспільної самосвідомості людини, через яку вона сприймає, осмислює та оцінює навколишню дійсність як світ свого буття й діяльності, визначає й сприймає своє місце й призначення в ньому . Науковий світогляд можна визначити, як систему принципів, знань, поглядів на навколишній світ з точки зору уявлень сучасної науки, через які можна визначити місце в світі (природі і суспільстві) окремого індивіда і людства в цілому. У межах світоглядної функції освіти науковий світогляд розглядають як світорозуміння – основою його формування є знання. Науковий світогляд є найбільш об’єктивним відображенням дійсності.                  Формування наукового світогляду відбувається поетапно. Науковий світогляд – система поглядів і переконань. Погляди формуються на основі розуміння сучасної наукової картини світу. Переконання формуються на основі поглядів через емоційно-ціннісну складову сприйняття дійсності. Предметом вивчення природничих дисциплін є такий аспект дійсності, як природа..

Достатньою умовою для визначення сформованості природничої картини світу є розуміння фундаментальних законів природи, здатність простежувати наслідки з їхнього існування та робити висновки. Історично склалося, що поняття картина світу було введене саме фізиками, що не є випадковістю. Фізика є однією з фундаментальних наук про природу. Результатом комплексного вивчення категорій природи (матерія, поле, взаємодія, явище, процес, рух, елементарна частинка та ін.) є формулювання загальних законів природи. А результатом вивчення цих законів у школі є формування природничо-наукової картини світу в учнів. Наукова картина світу – цілісна система уявлень про головні риси, що визначають світ у певному аспекті (астрономічний, фізичний, біологічний та ін.).

 Оскільки нам важливо розглянути такий аспект дійсності, як природа, то під науковою картиною світу будемо розуміти сучасну природничо-наукову картину світу. Сукупність таких знань є динамічною. Наукові уявлення про навколишній світ змінюються, разом з тим змінюючи наукову картину світу. Осмислення сучасної наукової картини світу породжує нові гіпотези у свою чергу. Цей процес є неперервним: з одного боку сучасна наукова картина світу – це узагальнена сукупність знань про навколишній світ з точку зору сучасної науки, з іншого боку вона слугує основою для подальшого розвитку наукових уявлень про світ. Отже, сукупність знань про світ з точки зору сучасної астрономії і є астрономічною картиною світу. Під сукупністю знань будемо розуміти не хаотичний набір знань про Всесвіт, а саме узагальнену систему уявлень про його походження, будову і розвиток. Визначимо складові сучасної астрономічної картини світу. Для цього можна розглянути два основних інформативних блоки: 1. Передісторія та історія планети Земля. 2. Місце Землі у Всесвіті. Причому згідно з антропним принципом, ці блоки необхідно розглядати саме у такій послідовності, адже без виникнення сприятливих умов для життя на Землі питання про місце нашої планети у Всесвіті ніколи не було б поставлене. Кожен блок містить низку позицій. У блоці 1 позиції поставлені в хронологічній послідовності (від зародження Всесвіту до сучасності), у блоці 2 – в ієрархічній (від компонентів Сонячної системи до Мульти всесвіту.

 Так, розглядаючи питання виникнення Землі, необхідно спочатку розглянути питання виникнення Всесвіту. Необхідно засвоїти такі поняття як фундаментальні сили, речовина, склад ядра і склад атома, механізм утворення атомів Гідрогену та Гелію. Проте важливо не лише вивчити ці поняття, а й зрозуміти логіку міркувань вчених, що призвели до таких висновків .

Отже, можна зробити головні світоглядні висновки: наш Всесвіт у далекому минулому був надзвичайно гарячий  та щільний. Надто короткі перші стадії еволюції визначили основоположні властивості Всесвіту: плаский, з комірчастою великомасштабною структурою, однорідний, ізотропний, тривимірний і такий, що прискорено розширюється. Поступове зниження температури (енергії) та густини сприяє утворенню речовини – від кварків до атомів. Найпоширеніший хімічний елемент у Всесвіті – Гідроген, на другому місті – Гелій, який переважно утворився внаслідок первісного нуклеосинтезу. Вміст інших хімічних елементів малий. Перші стадії еволюції Всесвіту відбувались надзвичайно швидко, для їх пояснення необхідно створити нові фізичні теорії. Утворення планетної системи та умов на нашій планеті для зародження життя, навпаки, тривалий процес, який потребує стабільних умов середовища. Отже, усі структурні компоненти Всесвіту змінюються у просторі та у часі: рухаються навколо центрів мас, еволюціонують з часом. Великі розміри Всесвіту значно ускладнюють його просторове дослідження. Але поширення світла із скінченою швидкістю за таких масштабів дає нам змогу вивчити минуле Всесвіту, досліджуючи віддалені об’єкти. Для цього постійно удосконалюють методи та засоби астрономічних досліджень. Важливо відмітити, що процесам формування структурних елементів Всесвіту та формуванню життя на Землі властива самоорганізація. Визначальним параметром утворення структурних елементів усіх рівнів є маса. Так, на рівні галактик залежно від маси та первісного моменту імпульсу формується тип галактики. На рівні зір залежно від маси формується клас (спектральний і світності) зорі (і визначається тривалість її життя), що дає змогу навколо зір з тривалим еволюційним циклом сформувати планетні системи. На планетарному рівні за масою можна класифікувати об’єкти: класичні і карликові планети, астероїди, комети. Складнішим  є розуміння співвідношення баріонної та темної матерії, пояснення природи темної матерії і темної енергії світу.

 

 Список використаних джерел: 1. Андрієвський С.М. Курс загальної астрономії / С.М. Андрієвський, І.А. Климишин. – Одеса : Астропринт, 2010. – 480 с.

2. Гончаренко С.У. Формування наукового світогляду учнів під час вивчення фізики / С.У. Гончаренко. – К., 1990. – 207 с.

3. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної загальної середньої освіти. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/1392-2011-%D0%BF#n9

4. Єремєєва А.І. История астрономии (основные этапы развития астрономической картины мира) / А.И. Еремеева, Ф.А. Цицин. – М. : Изд-во МГУ, 1989. – 349 с.

 

 
14.05.2020

 Астрономічний складник. Всесвіт.

 Єдина природничо-наукова картина світу. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й розвиток Всесвіту. Основні положення спеціальної теорії відносності

Опрацювати с. 105-111. Скласти план до прочитаного тексту. Повторити п.24-28 фізики  
14.05.2020  Астрономічний складник. Всесвіт.  Проблеми космології. Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах. Унікальність нашого Всесвіту. Питання існування інших всесвітів. Захист навчальних проектів

Опрацювати с. 112-119. Зясувати основні причини, які можуть викликати загибель нашої цивілізації.  Виконайте тестові завдання із самоперевіркою на сайті "Інтерактивне навчання" с. 119.

Повторити п 29-35 фізики.

 
15.05.2020

 Узагальнення знань, умінь і навичок учнів з теми: "Електродинаміка. Електричне поле. Постійний електричний струм",  " Коливання і хвилі". Практикум з розвязування задач. Пдготовка до підсумкової контрольної роботи

Повторити п. 36-40.Розвязати задачі. 

 Початковий рівень

1.     Періодом рівномірного руху по колу називають….

        А…..повний час руху.                        Б. …кількість обертів за одиницю часу.

        В. …час одного повного оберту.       Г. …кількість обертів за весь час руху.

2.   Повна механічна енергія тіла – це сума……

             А.  …його потенціальної енергії та внутрішньої енергії.

             Б. … його потенціальної енергії та кінетичної енергії.

             В. … його кінетичної енергії та внутрішньої енергії.

             Г. … його потенціальної енергії, кінетичної та внутрішньої енергії.

3.   Фізична величина, що характеризує магнітні властивості речовини, називається….

            А. ..діелектричною проникністю середовища.    Б. …магнітною проникністю середовища.

            В. …магнітною індукцією.                                    Г. …магнітним потоком.

4.   Одиницею фокусної відстані лінзи є….

             А. … метр.    Б. …метр за секунду.    В. …секунда.    Г. …Герц

Середній рівень

1.     При ізохорному нагріванні газ отримав кількість теплоти 2 кДж. На скільки збільшиться його внутрішня енергія?

           А. 33%           Б. 40%          В.60%        Г. 67%

2.   Визначіть електрохімічний еквівалент свинцю, якщо за 5 год електролізу при силі струму 5А на катоді виділилося 97г свинцю.

            А. Приблизно 1*10-6кг/Кл.   Б. Приблизно 3*10-6кг/Кл.

            В. Приблизно 2*10-6кг/Кл.   Г. Приблизно 4*10-6кг/Кл.

3.   Металевий стержень довжиною 50см рухається в однорідному магнітному полі 0,4 Тл. Швидкість руху напрямлена перпендикулярно до стержня та утворює кут 45 з лініями магнітної індукції. ЕРС індукції в стержні дорівнює 0,71 В. Якою є швидкість руху стержня?

            А. 5 см/с.   Б. 7 см/с       В. 5 м/с     Г. 7 м/с

4.  Відстань від Землі до Місяця дорівнює 384000 км. За який час посланий з Землі радіосигнал, який відбився від поверхні Місяця, повернеться на Землю?

           А. Менше 1с.      Б. Від 1с до 1,5с.     В. Від 1,5с до 2,5с.    Г. Більше 2,5с.

Достатній рівень

1.    По провіднику, до кінців якого прикладено напругу 12В, за 2хв пройшов заряд 12 Кл. Визначіть опір провідника.            

2.  Для калію червона межа фотоефекту відповідає довжині хвилі 620 нм. Якою є максимальна швидкість руху фотоелектронів при опроміненні калію світлом з довжиною хвилі 500нм? Робота виходу для калію 2,2 еВ, або 0,355аДж.

       А. Менше 50 км/с.                            Б. Між 350 км/с і 500 км/с

       В. Між 60 км/с і 300 км/с                Г. Більше 550 км/с

Високий рівень

1.  (4 бали)     Електровоз на горизонтальній ділянці шляху розвиває сталу силу тяги 0,345МН. Визначіть силу опору руху електровоза масою 1300т, якщо на ділянці шляху 300м його швидкість зросла від 36 км/год до 42 км/год.

2.  (5 балів)    Період піврозпаду Ітрію-90 дорівнює 64 год. На скільки відсотків зменшується інтенсивність радіоактивного випромінювання препарату Ітрію-90  за 40 год?

 
18.05.2020  Підсумкова контрольна робота

Повторити с.43-50 астрономічний складник. Розвязати завдання контрольної роботи. 

Початковий рівень

1.  Як називають явище, при якому рідина перетворюється на газ?

           А. Дифузія.       Б. Сублімація.     В. Пароутворення.        Г. Конденсація.

2.  Яке співвідношення є математичним записом закону Ома для ділянки кола?

        А. I=envS    Б.  I=U/R               В.      I=q/t                  Г. I=ε/R+r              

3.   Вільними називають коливання, які відбуваються під дією…

           А…зовнішніх сил.             Б… зовнішніх і внутрішніх сил.

           В…внутрішніх сил.           Г… сили тертя.

4.   При електричному резонансі різко зростає…

           А…частота змінного струму.                          Б…циклічна частота змінного струму.

           В…амплітудне значення  сили струму.          Г…період змінного струму.

Середній рівень

1.   Протягом 12 с автомобіль рухався рівномірно прямолінійно зі швидкістю 15м/с. Який шлях проїхав автомобіль?            

2.   До якого спектрального класу належить Сонце?

         А.  А.       Б.  G        В. О        Г. М     

3.   Напруженість поля точкового заряду на відстані 0,2м від нього дорівнює 225В/м. Визначіть модуль заряду.        

4.   Металевий стержень довжиною 20 см рухається зі швидкістю 2 м/с у однорідному магнітному полі з індукцією 0,5 Тл. Швидкість руху напрямлена перпендикулярно до стержня та утворює кут 30  з лініями магнітної індукції. Чому дорівнює ЕРС індукції в стержні?

        

Достатній рівень

1.  Визначте гальмівну силу, що діє на автомобіль масою 2 т, якщо рівняння руху має  вигляд х=5t-t  (усі величини подані в СІ).            

2.  Якою є енергія зв’язку ядра       Са2040?           

Високий рівень

1.  (4 бали). Фотони з енергією 6 еВ виривають фотоелектрони з металу з роботою виходу 4,5 еВ. Визначіть максимальний імпульс фотоелектронів.

2.  (5балів).Передавальна антена телецентру знаходиться на висоті 350 м. Якою є дальність упевненого приймання телепрограм за висоти приймальної антени 15 м?

 

 
20.05.2020 Астрономічний складник. Зорі і галактики.  Всесвіт. Захист навчальних проектів Повторити с.92-116.   
 21.05.2020 Узагальнення знань, умінь і навичок учнів з теми: "Електродинаміка. Електричне поле".   Повторити п.40-44 підручника 10 класу.  
22.05.2020  Узагальнення знань, умінь і навичок учнів з теми: "Постійний електричний струм".   Повторити п.1-9.  
25.05.2020 Узагальнення знань, умінь і навичок учнів з теми: "Електродинаміка. Електромагнетизм"   Повторити п. 10-16.  
27.05.2020 Узагальнення знань, умінь і навичок учнів з теми: "Коливання і хвилі"   Повторити п. 17-23.  
28.05.2020 Узагальнення знань, умінь і навичок учнів з теми: "Квантова фізика. Оптика"  Повторити п. 24-35.  
29.05.2020 Підсумковий урок Повторювати вивчений за курс  матеріал з фізики та астрономії  

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора