A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Тулиголівський ліцей

Інформатика вчитель Коломиєць А.М.

17.03.2020

Векторний графічний редактор як інструмент для дизайну.

Векторний редактор CorelDraw . Основні інструменти для малювання.

 

 

Домашнє завдання

 1. Опрацювати навчальний матеріал теми
 2. Відпрацювати навички створення графічних примітивів
 3. Виконати завдання практичної роботи, файл зберегти та відправити на електронну адресу angelica1402@ukr.net
18.03.2020

 

Робота з векторними контурами. Трасування об'єктів.

Маскування. «Живі» переходи. Спотворення і деформація

Практичне виконання вправ. Малювання грального кубика (приклад виконання та завдання дивитися нижче)

31.03.2020

Заливка об'єктів. Робота з градієнтами. Прозорість. Градієнтна сітка

Конспект нижче, головне законспектувати!!!

Робота з текстом. Макетування. Художнє оформлення тексту. Ділова графіка.

07.04.2020

08.04.2020

Використання векторного графічного редактора для проектування сувенірної продукції (пакета, ручки, значків)»

 

 1. Виконання вправи "Особливості растрової та векторної графіки"

      https://learningapps.org/view1351408

 

 

14.04.2020

15.04.2020

Листівка. Призначення. Композиційні прийоми створення листівки. Шрифтові композиції та графічні елементи листівок. Створення листівки (колаж).

Листівка для опрацювання та конспекту!!!
ДЗ: опрацювати матеріал, створити листівку "З днем народження"

 

21.04.2020

Багатосторінкові видання та їх формат.Загальні питання побудови композиції шпальти (смуги)набору. (Конспект див.нижче)

Дати відповіді на питання

 1. Чим відрізняється книга від книжки?
 2. Чим відрізняється обкладинка від палітурки?
 3. Для чого потрібна модульна сітка?
 4. Види модульної сітки?
 5. Що таке кегль?
22.04.2020 Перенос слів.Шрифтові виділення.Колонцифри.Колонтитули.
28.04.2020

Буклет.Призначення.Принципи композиції.Види буклетів.Способи складання буклетів.Види згинів буклету.

Буклет

Створення буклету в Word

Дати відповіді на питання

Результати чекаю  в Viber групі

 

29.04.2020

Створення шпальт(смуг) набору багатосторінкового видання (ескіз). Обкладинка журналу. Розробка логотипу. Створення обкладинки журналу. Макетування багатосторінкового видання - журналу.  Вибір теми. Формат видання. Концепція верстки. Рубрикація. Підбір шрифту (кегль, гарнітура).

для роботи у Word
Створення шпальт набору багатосторінкового видання (ескіз)
ДЗ: опрацювати матеріал 


 

05.05.2020

 Визначення ілюстративної частини буклета. Розробка оригіналу макета буклету. Верстка буклету. 

Буклет

Створення буклету в Word

06.05.2020 ДЗ: опрацювати матеріал, створити буклет на задану тему (буклет "Тулиголівського ліцею, або вибір теми по одному із шкільних предметів )
12.05.2020

 Макет журнального розвороту. Підбір ілюстративного матеріалу, винесення, підписи, підзаголовки і заголовки, елементи графічного оформлення видання. Побудови композиції шпальт набору. Оформлення та макетування багатосторінкового видання - журналу. Верстка журналу

Макет журнального розвороту

 

13.05.2020

 Макет журнального розвороту. Підбір ілюстративного матеріалу, винесення, підписи, підзаголовки і заголовки, елементи графічного оформлення видання. Побудови композиції шпальт набору. Оформлення та макетування багатосторінкового видання - журналу. Верстка журналу

Макет журнального розвороту

 

Комп'ютерна графіка

Комп'ютерна графіка, це наука, що вивчає методи і засоби створення та обробки зображень за допомогою програмно-апаратних обчислювальних комплексів.

1. Комп'ютерна графіка охоплює всі види та форми представлення зображень, як на екрані монітора, так і на зовнішньому носії (папір, плівка, тощо).

2. Комп'ютерна графіка застосовується для візуалізації даних у різних сферах людської діяльності:

· медицина - комп'ютерна томографія;

· наука - склад речовин, векторні поля графіки процесів;

· дизайн - реклама, поліграфія, моделювання.

В залежності від способу формування зображень, комп'ютерну графіку можна поділити на:

· растрову;

· векторну;

· фрактальну;

· тривимірну.

Але найчастіше говорять про растрову і векторну графіку.

За способами представлення кольорів комп'ютерна графіка поділяється на:

· чорно-білу;

· кольорову.

За спеціалізацією в різних галузях комп'ютерна графіка є:

· інженерною;

· науковою;

· web-графікою;

· комп'ютерною поліграфією.

В наш час стрімко розвивається комп'ютерна графіка і анімація. Значне місце посідає графіка для комп'ютерних ігор.

Структура та методи комп'ютерної графіки засновані на досягненнях фундаментальних та прикладних наук: математики, фізики, хімії, біології, статистики, програмування тощо. Це стосується, як програмних, так і апаратних засобів створення та обробки зображень. Тому комп'ютерна графіка є однією з найважливіших ділянок інформатики та стимулює розвиток комп'ютерної індустрії.

 

Векторне зображення

На сьогоднішній день векторна графіка відіграє велику роль. Її технології широко використовують як для друкарського дизайну, так, і у веб-дизайні. Упевнено можна казати, що більшість дизайнерів успішно використовують векторну графіку. Векторні зображення використовують для створення графічних об'єктів, для яких має значення збереження чітких та ясних контурів (креслення, схеми, логотипи, мапи, діаграми тощо) навіть при зміні розмірів. На відміну від растрової графіки для побудови векторного зображення використовують примітивні геометричні об'єкти (лінії, кола, криві, багатокутники). У файлі зображення зберігають відомості про типи графічних об'єктів, числові значення їхніх властивостей, необхідні для їх відтворення, а також дані про товщину і колір контурів об'єктів та колір і тип заповнення їхніх внутрішніх областей.

Векторне зображення — це зображення, що складається з простих геометричних об'єктів (ліній, кіл, кривих, багатокутників), які можна описати математичними рівняннями.

 

 

Векторна графіка

На відміну від растрової графіки, у векторній графіці базовим елементом є лінія, яка описується математичною формулою. Таке представлення даних компактніше, але побудова об'єктів супроводжується неперервним перерахунком параметрів кривої у координати екранного або друкованого зображення. Лінія є елементарним об'єктом, якому притаманні певні особливості: форма, товщина, колір, тощо. Любий об'єкт (прямокутник, еліпс, текст і навіть пряма лінія) сприймається як криві лінії. Виключення складають лише імпортовані растрові об'єкти.

Векторні об'єкти завжди мають шлях, що визначає їх форму. Якщо шлях є замкненим, тобто кінцева точка співпадає з початковою, об'єкт має внутрішню ділянку, яка може бути заповненою кольором або іншими об'єктами. Всі шляхи містять дві компоненти: сегменти та вузли.

Шлях уявляє собою маршрут, що з'єднує початкову та кінцеву точку.

 • Сегмент - окрема частина шляху, може бути як прямою, так і кривою лінією.
 • Вузол - початкова або кінцева точка сегмента.

Кожен елемент векторної графіки містить ці три основні елементи і дозволяє їх редагування.

 

Заповнення об'єктів

За допомогою кривих створюється контур об'єкта, всередині якого може бути заповнення (будь-який колір, штрихування або зображення). Заповнений об'єкт трактується як єдиний елемент, тобто при змінюванні форми об'єкта, заповнення заповнює всю його внутрішню ділянку.

Заповнення можна розбити на 4 категорії:

 1. однорідне заповнення одним кольором або штрихуванням;
 2. градієнтне, при якому кольори або тіні поступово змінюються (лінійна, радіальна, конічна, прямокутна тощо);
 3. візерункове, при якому об'єкт заповнюється повторювальними зображеннями (двоколірними або повноколірними);
 4. текстурне заповнення (художні зображення).

 

 

Векторний графічний редактор

Векторний графічний редактор - спеціалізована програма, призначена для створення та обробки векторних зображень. Такі програми використовуються в роботі художників і дизайнерів різних напрямків, конструкторів, мультиплікаторів, у сфері ділової графіки, для презентацій, публікації в Інтернеті і т.п.

Векторні графічні редактори надають можливість створювати і редагувати векторні зображення безпосередньо на екрані комп'ютера, а також зберігати їх у різних векторних форматах.

Перелічимо основні інструменти векторних редакторів.

  • Криві Безьє - дозволяють створювати прямі, ламані і гладкі криві, що проходять через вузлові точки, з певними дотичними в цих точках.
  • Набір геометричних фігур (примітивів).
  • Заливка - дозволяє зафарбовувати обмежені області певним кольором, або градієнтом.
  • Текст створиться за допомогою відповідного інструменту, а потім часто перетворюється в криві [2] (у векторне зображення), щоб забезпечити незалежність зображення від шрифтів, наявних (або відсутніх) на комп'ютері, використовуваному для перегляду.
  • Олівець - дозволяє створювати лінії "від руки".

 

 

Особливості векторної графіки

На відміну від растрової графіки, де використовуються лише маленькі крапки (пікселі), векторна, для побудови зображення, використовує примітивні геометричні об'єкти (лінії, криві, квадрати, багатокутники тощо). Векторна графіка ідеальна для простих малюнків, зручна в пресі і може масштабуватися без втрати якості.

В таку графіку можна вставляти і растрові зображення – при зміні розміру растрові малюнки будуть змінюватися пропорційно іншим елементам. Векторна графіка зручна для побудови різних схем, діаграм, креслень. Також вона використовується для створення мультфільмів типу «Масяні» або подібних її.

 

 

Порівняння векторних і растрових редакторів

Останнім часом векторні і растрові редактори все більш перетинаються, тому їх не слід протиставляти один одному. Можливості векторних і растрових програм часто доповнюють один одного. Векторні редактори більш придатні для створення макетів сторінок, типографіки логотипів, чітко окреслених ілюстрацій (наприклад, мультиплікації, кліпарт Растрові редактори більше підходять для обробки і ретушування фотографій, створення фотореалістичних ілюстрацій, колажів, малювання за допомогою графічного планшета. Останні версії растрових редакторів (таких як GIMP або Photoshop) надають користувачеві і векторні інструменти, а векторні редактори (CorelDRAW, Adobe Illustrator, Xara Xtreme, Adobe Fireworks, Inkscape, Alchemy, SK1 та ін.) Мають можливості роботи з растром, поки ще кілька обмежені в порівнянні з растровими редакторами.

Професійні графічні редактори:

 • для офсетного поліграфії: Adobe Photoshop, GIMP (робота з растровими зображеннями), Adobe Illustrator, Inkscape (робота з векторними зображеннями);
 • для зовнішньої реклами і трафаретного друку: CorelDRAW.

 

 

Поняття векторизації

Векторизацією називається перевід растрового малюнка у векторне середовище. Цей процес вдало проходить для зображень із чіткими лініями креслення і т.д. При векторизації складних об'єктів розмір кінцевого файлу може бути збільшений у десятки і сотні разів, а сам процес може не призвести до гарних результатів.

Слід зазначити, що векторизація фотографічних знімків неможлива, тому що векторна графіка «не розуміє» плавних переходів кольорів. Вона «любить» конкретну схему побудови зображення – тут червоний колір, після нього відразу чорний, потім зелений). Через це растрові зображення більш поширені.

Приклад векторної графіки

 

Редактори для роботи з векторною графікою

Найпопулярнішими редакторами векторної графіки є Coreldraw і Adobe Illustrator.

 

 

Векторний графічний редактор Inkscape

Inkscape — вільно поширюваний редактор векторної графіки з можливостями, подібними до можливостей Illustrator, Freehand, CorelDraw, або Xara Xtreme. Рідним форматом запису програми Inkscape є SVG. Програма може використовувати згладжування, регулювання прозорості, створення градієнтів заповнення, має вбудований набір готових шаблонів (наприклад, стрілок), може працювати з векторними шрифтами. Перевагою програми є широкий набір ефектів, які можна застосовувати для створення різноманітного роду зображень художнього та дизайнерського призначення. Графічний редактор Inkscape — це потужна універсальна, а головне, безкоштовна програма для роботи з векторною графікою. Наочне меню і багатий набір інструментів дозволяють рекомендувати його і початківцю, і фахівцю. Приклади зображень, створених у середовищі Inkscape, подано на малюнку нижче.

Програмне вікно Inkscape

 

 

Основні переваги векторного зображення:
 • зміна масштабу без втрати якості і практично без збільшення розмірів вихідного файлу;
 • максимальна точність побудованого зображення (координати точок, між якими можуть бути проведені криві, можуть мати точність до сотих доль мікрона);
 • файл з векторним зображенням має набагато менший розмір порівняно з растровим зображенням;
 • малюнок має високу якість при друкуванні, особливо це добре помітно при високоякісному друці;
 • можливість редагування всіх частин векторного зображення;
 • простий експорт векторного малюнка в растровий.

 

 

Основні недоліки векторного зображення:
 • відсутність реалістичності у простих векторних малюнках, реалістичність досягається шляхом застосування різних складних колірних схем;
 • неможливість використання ефектів, які застосовують у растровій графіці;
 • практично повна неможливість експорту растрового малюнка у векторний.

 

 

Основні властивості (параметри) векторного графічного об’єкта:
 • тип об’єкта (коло, крива, прямокутник тощо);
 • параметри, що визначають розміри і розташування;
 • тип, колір і товщина ліній контура об’єкта;
 • стиль і колір заповнення внутрішньої області об’єкта.

 

 

Операції з графічними об’єктами:
 • cтворити;
 • змінити розмір;
 • видалити;
 • перемістити;
 • копіювати;
 • змінити параметри заповнення;
 • змінити параметри контуру.

 

 

Друк зображень

І растрові, і векторні зображення відтворюють переважно на растрових пристроях. Зокрема на моніторах, лазерних та струменевих принтерах. Зображення при цьому формують з фізичних пікселів або точок — найменших фізичних елементів поверхні відтворення, які можна обробити програмним чи апаратними способом. Характеристика, що визначає кількість таких елементів у пристрої, називається роздільною здатністю. Зображення для відтворення на растровому пристрої перетворюють на набори пікселів з урахуванням роздільної здатності пристрою та масштабу відображення. Завдяки цьому векторне зображення розміром з поштову марку можна збільшити та з такою самою якістю надрукувати на великому плакаті.

 

 

Графічні файли

Графічні об'єкти зберігають у графічних файлах. Формати графічних файлів визначають спосіб збереження інформації у файлі (растровий чи векторний), а також форму збереження інформації (алгоритм стиснення).

Деякі формати графічних файлів є універсальними, що забезпечує їх обробку більшістю графічних процесорів. Частина програм-обробок зображень має оригінальні формати, які розпізнають лише ті самі програми, що їх створюють. Зазвичай перевага оригінальних форматів файлів полягає в тому, що вони дозволяють зберігати зображення при меншому розмірі файлу. Якщо заплановано роботу з графічним файлом лише у конкретному середовищі, доцільно обрати оригінальний формат. Якщо заплановано використовувати графічний файл з різним програмним забезпеченням, краще використати універсальний формат.

 

 

Формати файлів векторної графіки
 • CDR (CorelDRAW Document) — зручний для користування у середовищі CorelDRAW. Багато програм (FreeHand, Illustrator, PageMaker) можуть імпортувати файли CDR. 7-му й 8-му версії CorelDRAW можна вважати професійними. Для цих версій застосовують стискання для векторів і растру окремо, можна впроваджувати шрифти. Файли CDR мають величезне робоче поле 45×45 метрів (цей параметр важливий для зовнішньої реклами), починаючи з 4-ї версії, підтримується багатосторінковість.
 • WMF (Windows Metafile) — розповсюдженний формат векторних графічних файлів, який використовують для збереження колекцій зображення Microsoft Clip Gallery.
 • SVG (Scalable Vector Graphics) — відкритий, тобто на відміну від більшості інших форматів, SVG не є чієюсь власністю. Ґрунтується на мові розмітки XML, призначений для опису двовимірної векторної графіки. Формат підтримують багато браузерів, його можна використовувати при оформленні веб-сторінок. На жаль, формат не забезпечує високої якості складних малюнків і має обмеження в галузі його використання.
 • AI (Adobe Illustrator) — векторний формат файлів, створюваних програмою Adobe Illustrator. Формат ai кожної нової версії несумісний зі старшими версіями. Формат забезпечує дуже високу якість малюнків, але за погано сумісний з деякими іншими програмами. Наприклад, різні ефекти Adobe Illustrator та градієнтна заливка можуть не передаватися в інші формати. Mоже містити в одному файлі лише одну сторінку, має маленьке робоче поле — всього 3%times;3 метри. У цілому трішки поступається FreeHand’y і CorelDRAW за ілюстративними можливостями, тим не менше, відрізняється найбільшою стабільністю та сумісністю з PostScript. АІ підтримють майже всі програми так або інакше зв’язані з векторною графікою. Формат Illustrator’ра є найкращим посередником під час передачі векторів із однієї програми в іншу, з РС на Macintosh і назад. Крім цього, якщо працювати в основному в Photoshop’і (Web-дизайн, наприклад), то Illustrator стане найкращим помічником, бо з Photoshop’ом однаково організований інтерфейс і гарячі клавіши. Photoshop розуміє формати Illustrator’a (AI і EPS) напряму.
 • FH (FreeHand Document, остання цифра в розширенні вказує на версію програми) — зрозумілий лише самому FreeHand, Illustrator для Macintosh і декільком програмам від Macromedia. 7 і 8-ма версії мають повну багатоплатформну сумісність. Підтримує багатосторінковість. Деякі ефекти FreeHand’у несумісні з PostScript.
 • PDF (Portable Document Format) — запропонований фірмою Adobe як незалежний від платформи формат, у якому можна зберегти ілюстрації (векторні і растрові) і текст та ще й з множиною шрифтів і гіпертекстових посилань. Для роботи з цим форматом компанія Adobe випустила пакет Acrobat. Acrobat Distiller конвертує у PDF PostScript-файли, Acrobat Exchange дозволяє їх редагувати: встановлювати внутрішні посилання, посилання на зовнішні звукові і відеофайли, Web-посилання. Початкове завдання PDF — передача мережею у стисненому вигляді проілюстрованих і відформатованих документів — сьогодні значно розширена. Версія 3 спроможна зберігати всі установки для вивідного пристосування, записані у PostScript-файлі. Exchange дозволяє відновлювати з файлів PDF файли PostScript. PDF дозволяє не турбуватися про наявність необхідних шрифтів у отримувача — все закладено прямо у файл.
 • PS (PostScript) — ґрунтується на мові програмування й розмітки сторінок PostScript. Останню створено фірмою Adobe для використання у видавничих системах.

 

 

Користувачами векторних редакторів можуть бути:
 • технічні редактори;
 • вільні художники й дизайнери-початківці;
 • розробники web-сторінок;
 • оператори настільних видавничих систем;
 • художники по рекламі;
 • справжні художники-ілюстратори;
 • користувачі початківці та потенційні користувачі.

 

Векторний редактор CorelDraw . Основні інструменти для малювання

Опрацювати навчальну комп'ютерну презентацію

 

 

Інтерфейс CorelDRAW Х4

Після запуску CorelDRAW Х4 відкривається вікно Быстрый запуск (Швидкий запуск) із посиланнями, що дають змогу обрати варіант початку роботи з програмою :

 • Новый пустой документ (Новий пустий документ) — відображення вікна нового документа.
 • Создать из шаблона (Створити з шаблону) — запуск майстра створення документа на основі шаблону.
 • Просмотр недавно используемых документов (Перегляд нещодавно використаних документів) — завантаження малюнка, який використовувався під час останнього сеансу.
 • Открыть другой (Відкрити інший) — кнопка, після клацання якої відображується діалогове вікно, що надає можливість вибрати файл для його відкриття в CorelDRAW.

 

Створення нового файлу

Запустити програму, Створити Новий пустий документ

 

 

Головне вікно програми CorelDRAW Х4

У верхній частині вікна програми, як і в інших прикладних програмах Windows, розташований рядок заголовка. У ньому відображуються назва програми та ім'я відкритого документа. За іменем документа у рядку заголовка можна визначити, чи було збережено цей документ: ім'я Рисунок1 (Малюнок 1), яке присвоюється за умовчанням, свідчить про те, що документ відкрито вперше.

Під рядком заголовка розташовано рядок меню. За умовчанням він містить назви дванадцяти меню, які поєднують у собі схожі за призначенням команди.

Простір, на якому малюють і редагують об'єкти, називається робочою областю або вікном ілюстрації. Усі елементи всередині рамки, яка обмежує робочу область, можна вивести на друк. Та це не означає, що створювати зображення можна лише в зазначеному вікні. Якщо деякі об'єкти будуть використовуватися як допоміжні засоби, їх можна розташувати за межами вікна ілюстрації.

Якщо двічі клацнути рамку сторінки, відкриється діалогове вікно, в якому можна задати її параметри.

CorelDRAW надає користувачу велику кількість панелей інструментів. Доцільність відображення будь-якої з них залежить від ситуації.

Під рядком меню розташовано дві основні панелі — Стандарт (Стандарт), Панель свойств (Панель властивостей), а вздовж лівої межі головного вікна — панель Набор инструментов (Набір інструментів). Щоб відобразити набір інструментів у вигляді окремої панелі, його слід перетягнути у центр документа

Панель Стандарт

Стандартна панель забезпечує зручний і швидкий доступ до багатьох функцій CorelDRAW.

Кнопка кожного інструмента має назву — вона відобразиться, якщо ви ненадовго затримаєте вказівник миші на цій кнопці (не клацаючи!). Призначення кнопок стандартної панелі інструментів те саме, що й у більшості сучасних програмних продуктів.

Панель властивостей

Панель властивостей забезпечує швидке виконання операцій оброблення виділеного об'єкта. Використання цієї панелі позбавляє необхідності звертатися до багатьох команд меню, а також шукати потрібний засіб у численних пристиковуваних і діалогових вікнах. Ця панель є інтерактивною: на ній відображуються властивості поточного об'єкта чи інструмента, тобто після того як користувач виділить інший об'єкт або вибере інструмент, її вміст буде змінено.

Панель властивостей, як і будь-яку іншу панель інструментів, можна переміщувати екраном.

Панель Набір інструментів

Основні інструменти програми, розташовані на панелі Набор инструментов (Набір інструментів), яка дає змогу змінити режим роботи (наприклад, із режиму малювання кіл перейти в режим виділення об'єктів), масштаб перегляду, вибрати допоміжні засоби. Інструменти об'єднано в групи, і щоб дізнатися, які саме інструменти входять до певної групи, клацніть значок у вигляді чорного трикутника.

 

 

Набір інструментів редактора

Панель Набор инструментов Corel Draw має повний набір інструментів, за допомогою яких можна малювати будь-які елементарні графічні об’єкти і використовувати їх для побудови складних ілюстрацій. Панель найчастіше розташовується в лівій частині головного вікна, але її можна перемістити в будь-яке місце екрану. При натисканні кнопок, які мають в правому нижньому кутку чорний трикутник, відчиняється додаткова панель з кнопками, що розташовується горизонтально справа від натиснутої кнопки. Якщо цю додаткову панель перемістити в інше місце екрану, то в неї з’явиться заголовок.

 

 

Палітра кольорів

Фарбування об'єктів і змінення кольору контурів здійснюються з допомогою палітри кольорів, яку за умовчанням розташовано вздовж правої межі вікна Від самого початку ви бачите лише частину кольорів палітри, решту можна побачити, скориставшись смугою прокручування або розкривши палітру повністю.

Програма CorelDRAW підтримує великий набір палітр, їх вибір для відображення на екрані здійснюється в підменю Окно, Цветовые палитры (Вікно, Колірні палітри).

У нижній частині вікна CorelDRAW міститься рядок стану, який інформує користувача про атрибути виділеного об'єкта, призначення команд меню і окремих інструментів.

Окрім того, там може відображуватися стисла підказка щодо функцій кнопок, команд меню чи поточної дії (наприклад, запису документа на диск).

Ви маєте можливість самостійно визначати, яка саме інформація буде відображуватись у рядку стану.

 

 

Елементи головного вікна

За допомогою програми створюються багатосторінкові документи, тому в інтерфейсі є такий елемент, як навігатор сторінок (лічильник), що забезпечує переміщення між сторінками, а також дає змогу викликати команди, призначені для вставляння, видалення і перейменування сторінок.

Навігатор сторінок

 

 

Вікна настройок

Важливий елемент інтерфейсу програми CorelDRAW - пристиковуване (докерне) вікно настройок.

На відміну від діалогового, це вікно після виконання в ньому дій залишається на екрані.

Докери містять основні параметри обробки графічних і текстових об'єктів. Для того щоб відобразити докери на екрані, необхідно вибрати одну з команд підменю Окно, Окна настройки (Вікно, Вікна настройки).

Щоб навчитися працювати з елементами вікна програми CorelDRAW, виконайте такі дії:

 1. Запустіть програму CorelDRAW.
 2. У вікні Быстрый запуск (Швидкий запуск), що відкрилося, клацніть Новый пустой документ (Новий пустий документ). Програма створить новий файл.
 3. Клацніть правою кнопкою миші вільне місце панелі інструментів.
 4. У меню, що відкрилося, зніміть прапорець Строка меню (Рядок меню). Рядок меню зникне з екрана. Встановіть цей прапорець, і рядок меню з'явиться знову.
 5. Приховайте і відобразіть елементи інтерфейсу CorelDRAW.
 6. Перетягніть набір інструментів у центр документа, щоб відобразити його у вигляді окремої панелі.

 

 

Графічні примітиви

Будь-яка фігура, яку ви створюєте у CorelDRAW, — лінія, коло чи рядок тексту — це об'єкт, що має певні властивості:

 • місцеположення,
 • розміри,
 • колір заливки,
 • колір
 • товщину контуру
 • тощо.

У програмі є кілька класів графічних об'єктів під загальною назвою графічні примітиви. Так називають елементарні, тобто дуже прості фігури — прямокутник, квадрат, еліпс, багатокутник, спіраль тощо.

CorelDRAW має великий набір інструментів, призначених для створення графічних примітивів. На панелі інструментів є кнопки Прямоугольник (Прямокутник), Эллипс (Еліпс) і Многоугольник (Багатокутник), після натискання яких буде надано доступ до панелей з іншими інструментами для створення примітивів. Ці інструменти мають значно більше можливостей, ніж здається на перший погляд.

Фарбувати об'єкти в CorelDRAW дуже легко, потрібно лише, щоб вони були замкнені. Щойно ви, скориставшись відповідним інструментом, відпустите кнопку миші, об'єкт буде створено, проте він залишиться виділеним (оточеним вісьмома квадратиками-маркерами). Клацніть мишею зразок прийнятного кольору, і виділений об'єкт буде зафарбовано.

Отже, будь-яка фігура, створена у CorelDraw, - це обєкт, що має певні властивості: місцеположення, розміри, колір заливки, колір і товщину контуру тощо.

У програмі є кілька класів графічних об’єктів – графічних примітивів (прямокутник, квадрат, еліпс, багатокутник, спіраль тощо). Вони можуть бути основою будь-якого малюнка.

 

 

Створення прямокутників

Для швидкого створення прямокутників застосовується один із двох пропонованих програмою CorelDRAW інструментів:

 • Прямоугольник (Прямокутник) — простий інструмент, що дає змогу створювати прямокутники та квадрати будь-яких пропорцій і розмірів, зокрема зі округленими кутами;
 • Прямоугольник через 3 точки (Прямокутник через 3 точки) — призначений для створення прямокутників за трьома точками; дає змогу створювати фігури, нахилені під довільним кутом.

У разі використання другого інструмента спочатку потрібно клацнути на кінцях діагоналі прямокутника, а потім у його третій вершині. Четверту вершину буде добудовано автоматично. Отримана фігура за своїми властивостями (зокрема, можливістю скруглення кутів) нічим не відрізнятиметься від створеної у стандартний спосіб. Панель властивостей під час роботи з прямокутниками має такий вигляд

Якщо в процесі малювання прямокутника втримувати натиснутою клавішу Ctrl, програма створить квадрат (правильний прямокутник), а якщо клавішу Shift, то положення центра створюваного об'єкта залишиться незмінним.

Панель властивостей інструменту Прямокутник

 

 

Контур фігури

На панелі властивостей прямокутника, як і решти фігур, є поле, де можна задати товщину контура (абриса).

Таку його властивість, а також колір контура можна визначити, скориставшись відповідними інструментами панелі інструментів чи призначеним для цього докерним вікном.

 

 

Прямокутник із скругленими кутами

Окрім місцеположення і розмірів, прямокутники мають ще одну, притаманну лише їм властивість — скрутлені кути.

Щоб створити прямокутник зі скрутленими кутами, намалюйте звичайний прямокутник, скориставшись інструментом Прямоугольник (Прямокутник), і на панелі властивостей уведіть для кожного його кута радіус скруглення.

Кликнувши кнопку у вигляді замочка, можна ввімкнути або вимикнути режим скруглення усіх кутів однаково.

 

 

Завдання: Створення прямокутника зі скругленими кутами
 • Малюємо звичайний прямокутник
 • На панелі властивостей для кожного його кута вводимо радіус скруглення. Якщо скористатися командою Скруглити всі кути, то досить задати радіус скругдення для одного кута. Якщо ж потрібно задати різні радіуси скруглення слід вимкнути режим Скруглити всі кути.

 

Створення еліпсів, секторів і дуг

Для малювання еліпса та його похідних — сектора і дуги, які також належать до групи графічних примітивів, — використовують інструмент Эллипс (Еліпс) чи Эллипс через 3 точки (Еліпс через 3 точки).

Створити коло з використанням інструмента Эллипс (Еліпс), утримуючи натисненою клавішу CTRL.

 • Вибравши інструмент еліпс, ми створюємо еліпс, коло (затиснувши при цьому клавішу Shift).
 • На Панелі властивостей вибираємо Дугу, вказуємо початкове та кінцеве значення кута – створимо із еліпса чи кола дугу.
 • Вибравши Сектор та задавши початковий та кінцевий кути – створимо сектор еліпса, кола.

Для малювання секторів і дуг не обов’язково будувати еліпс і трансформувати його.

 • Щоб створити сектор або дугу, виберіть інструмент Еліпс, на панелі властивостей клацніть кнопку Сектор чи Дуга і намалюйте обєкт.
 • Побудувавши сектор, його можна трансформувати у відповідну дугу (вказати сектор, вибрати на панелі властивостей Дугу)

 

 

Робота з контурами в CorelDRAW

Команда Контур додає обмежуючу форму (або форми) до виділеного векторного або текстового об'єкту. Розглянемо налаштування, за допомогою яких можна створювати різні типи контурів, також способи застосування цих контурів.

Інструмент Контур знаходиться в випадаючому меню Ефекти на панелі інструментів (для відображення меню, що випадає наведіть чорну стрілку на кнопку Ефекти). Поєднання клавіш Ctrl + F9 відкриває вікно настройки Контур. Це вікно також можна відкрити, вибравши Ефекти> Контур в рядку меню.

Ефект Контур можна застосовувати до базових фігур, кривих, до тексту. За замовчуванням інструмент Contour (Контур) розташований в випадаючому списку ефектів на стандартній панелі інструментів.

Налаштування панелі властивостей «Контур»

 1. Напрямок. Доступні три варіанти: To center (до центру), Inside (всередину), Outside (назовні). При виборі першого варіанту, об'єкт буде повністю "покритий" ефектом, при цьому кількість "ступенів" буде автоматично розраховане на основі параметра Offset (див. Далі).
 2. Steps (Кроки). Доступний тільки при виборі напрямку Inside (всередину) або Outside (назовні), і задає кількість "ступенів" контуру.
 3. Offset (Зсув). Задає інтервал між контурами об'єкта.
 4. Напрямок перетікання кольору. Доступні три варіанти: Linear (лінійне), Clockwise (За годинниковою стрілкою), Counterclockwise (проти годинникової стрілки).
 5. Кольори. Налаштування кольорів для кінцевого контуру. Для заливки і абрису колір задається окремо. Якщо вихідний об'єкт має градієнтну заливку, в настройках кольору контура буде доступно два кольори для заливки.
 6. Важливо запам'ятати наступний момент - контур створює заливку і абрис тільки в тому випадку, якщо такі є у вихідного об'єкта. Наприклад, якщо вихідний об'єкт має абрис, але не має будь-якої заливки, ефект контур так само буде містити тільки абрис.
 7. Object and color acceleration (Прискорення об'єкта і кольору). Задає частоту з якою змінюється розмір і колір від початку до кінця ефекту. За замовчуванням бігунки встановлені по центру, що відповідає рівномірному розподілу.
 8. Copy & Clear (Копіювання і видалення ефекту). Перша кнопка дозволяє скопіювати ефект з іншого об'єкта і застосувати його до поточного. Остання ж, видаляє ефект з об'єкта.

 

 

Типи контурів:
 • До центру: контури створюються зі зміщенням до центру. Для цього типу контурів дії прораховуються автоматично з урахуванням відстані зсуву і вільного простору всередині об'єкта. В даному випадку користувач не може вплинути на настройки.
 • Внутрішній контур: для створення внутрішнього контуру об'єкта значення відстані зсуву і кількості кроків можуть бути задані користувачем. (В разі, коли задану відстань зміщення більше вільного місця, доступного для створення вищевказаних типів контуру, з'являється повідомлення «Зсув контуру занадто велике».)
 • Контур абрису: для створення контуру абрису відстань зміщення і кількість кроків також можуть бути задані користувачем.

 

 

Застосування контуру
 • Контури можна застосовувати до векторних об'єктів і фігурного тексту.

 

 

Контури можуть бути додані двома способами:
 • Клацніть виділений об'єкт і за допомогою інструменту Контур протягнете назовні або всередину.
 • Виберіть об'єкт і клацніть будь-яку кнопку типу контурів на панелі властивостей.

Після того як контур доданий до об'єкта, для досягнення бажаного результату можна змінювати налаштування на панелі властивостей.

 

 

Приклади простих контурів

Додавання контуру до текстового об'єкту

Застосований контур (Тип контуру: внутрішній контур, Кроки контуру: 9 кроків, Зсув контуру: 0.5 мм, Кут: скошений, Колір заливки: червоний, Колір абрису: без абрису).

Додавання контуру до векторного об'єкту (див. Зображення нижче)

 1. Тип контуру: контур абрису, Кроки контуру: 9 кроків, Зсув контуру: 0.5 мм, Кут: скошений, Колір заливки: червоний, Колір абрису: червоний.
 2. Тип контуру: до центру, Кроки контуру: НД, Зсув контуру: 0.5 мм, Кут: скошений, Колір заливки: червоний, Колір абрису: червоний.
 3. Тип контуру: внутрішній контур, Кроки контуру: 2 кроки, Зсув контуру: 1 мм, Кут: скошений, Колір заливки: червоний, Колір абрису: червоний.

Контуры могут быть разделены с помощью команды Разъединить (Ctrl + K). Объект будет отделен от контуров, число которых равняется заданному числу шагов. После разъединения объекты контуров будут сгруппированы.

 

 

Використання контурів для створення цікавих ефектів

Крок 1: фігурний текст із застосованим контуром (Тип контуру: внутрішній контур, Кроки контуру: 1 крок, Зсув контуру: 1 мм, Кут: скошений, Колір заливки: білий, Колір абрису: без абрису).

 

 

Використання контурів для створення цікавих ефектів

Крок 2: роз'єднати контур, натиснувши Ctrl + K. Контур і об'єкт тексту будуть розділені. (Колір контуру був змінений з білого на синій для підвищення видимості.)

 

 

Використання контурів для створення цікавих ефектів

Крок 3: тепер, зберігаючи розташування вихідного тексту і об'єкта контуру без змін, створіть дублікат (Ctrl + D) і змістите вихідний текст по горизонталі. Об'єкт блакитного кольору внизу є зсунутим по горизонталі дублікатом вихідного текстового об'єкта червоного кольору.

 

 

Використання контурів для створення цікавих ефектів

Крок 4: використовуйте об'єкт блакитного кольору (дублікат) для обрізки об'єкта білого кольору. Результат повинен виглядати так, як показано на ілюстрації внизу. Для виконання обрізки виділіть обидва об'єкти і клацніть значок обрізки на панелі властивостей. Після закінчення дублікат можна видалити.

 

 

Інтерактивний контур

Інструмент Interactive Contour (Інтерактивний контур) дозволяє створювати для об'єктів багаторазову обведення, яка може бути спрямована як назовні, так і до їх центру. За допомогою цього ефекту можна цікаво оформляти текст, декоративні елементи, швидко створювати красиві рамки.

Застосування інтерактивного контуру до об'єкта може виконуватися двома способами:

Виділяється об'єкт інструментом Pick. Після цього вибирається інструмент Interactive Contour, і налаштовуються параметри контуру в Панелі властивостей.

Об'єкт не виділено. Відразу вибираємо інструмент Interactive Contour, клацаємо по об'єкту, щоб вказати, що будемо працювати саме з ним. Потім натискаємо ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, простягаємо назовні або всередину об'єкта, щоб побудувати зовнішній або внутрішній контур відповідно.

Згодом ви можете редагувати інтерактивний контур або через Панель властивостей, або використовуючи маніпулятор і вектор інтерактивного контуру всередині об'єкта. Довжина вектора відповідає ширині контуру, а маніпулятор відповідає за кількість кроків.

 

 

Маркери інтерактивного редагування ефекту Контур

Завдяки маркерами, інструмент Контур дозволяє інтерактивно змінювати налаштування ефекту безпосередньо в робочій області. Ромб вказує на початок ефекту / межу вихідного об'єкта, квадрат вказує на кінець ефекту, а стрілка - напрямок ефекту, відповідно. Перетягуючи квадрат, можна змінювати напрямок ефекту, а так само його розміри. А за допомогою розділової білої риси можна редагувати кількість "ступенів" (щільність) контуру.

Панель властивостей інструменту Interactive Contour:

 

 

Трасування зображення

Функція «Трасування зображення» дає змогу перетворювати растрові зображення (форматів JPEG, PNG, PSD тощо) на векторні ілюстрації. За допомогою цієї функції можна легко створити новий малюнок на основі існуючої ілюстрації шляхом її трасування. Наприклад, за допомогою інструмента «Трасування зображення» ви можете перетворити свій малюнок олівцем на папері на векторну ілюстрацію. Ви можете вибрати стиль трасування з доступного набору, щоб швидко отримати бажаний результат.

Ви можете будь-растровий об'єкт, вставлений в документ CorelDRAW 10, перетворити в векторний. Перетворення проводиться за допомогою програми CorelTRACE 10, що входить до складу пакету програм CorelDRAW 10. Для конвертування, цей компонент пакета програм повинен бути встановлений на вашому комп'ютері. В іншому випадку необхідно виконати повторну установку пакета (щоб додати компонент CorelTRACE 10). Перетворіть векторний об'єкт в растрове зображення або вставте растровий малюнок з файлу. Далі ми створимо на його основі групу векторних об'єктів. Виділіть растровий малюнок і натисніть кнопку "Trace Bitmap" на панелі Property Bar (Панель властивостей). В окремому вікні запуститься програма трасування CorelTRACE 10, в яку завантажиться виділений вами малюнок. Растровий малюнок, який ви хочете перетворити, буде показаний в лівій частині робочої області програми.

A. Вихідне зображення. B. Результати трасування з використанням різних стилів.

 

Заливка об'єктів

Без оформлення кольором жодна композиція не матиме належного вигляду, адже глядач хоче бачити не вузли та сегменти, а цілісну картину, тобто зображення із залитими кольором внутрішніми областями об'єктів і оформленими певним чином контурами фігур.

Пропонована різноманітність типів заливок і можливості Corel­DRAW щодо настроювання зовнішнього вигляду створюваних малюнків вражають. У програмі застосовуються однорідні заливки з однаковим кольором, градієнтні (такі, що створюють плавні колірні переходи), візерункові та текстурні заливки, зокрема такі, де текстуру описано мовою PostScript.

Для створення заливок використовують два інструменти: Интерактивная заливка Інтерактивна заливка) та Заливка сетки (Заливка сітки).

Якщо задані за умовчанням параметри заливки не влаштовують, установіть власні на панелі властивостей. Заливки можна також створювати за використання інструмента Заливка (Заливка), так само задаючи параметри заливки на панелі властивостей.

Найзручніший спосіб створення заливок більшості типів ґрунтується на застосуванні інструмента Интерактивная заливка (Інтерактивна заливка). Після вибору інструмента ви побачите його панель властивостей

 

Вибір кольору для заливки і контуру

CorelDRAW дозволяє вибирати і створювати кольору як для заповнення об'єкта, так і для зафарбовування контуру. Техніки, які ви використовуєте для заливки об'єкта і контуру, ідентичні.

Самий простий спосіб залити об'єкт і розфарбувати контур полягає в використанні палітри кольорів, яка за замовчуванням розташовується з правого боку робочого вікна і містить кольори СМУК-моделі.

Намалюйте довільний замкнутий об'єкт і виділіть його.

Тепер клацніть правою кнопкою миші на синьому зразку кольору. Контур об'єкта стане синім. Якщо ви хочете видалити заливку, тобто зробити об'єкт прозорим, або зробити контур об'єкта безбарвним, клацніть лівою або правою кнопкою миші (в залежності від того, яку складову об'єкта ви хочете зробити прозорою) на зразку на палітрі кольорів. Для пошуку відповідного кольору можна прокручувати кольору в палітрі за допомогою кнопок зі стрілками на кінцях смуги палітри.

Для вибору кольору з діалогу необхідно:

 • Виділити об'єкт.
 • Відобразіть меню інструменту Заливка. Для цього треба натиснути і утримувати мишу на кнопці Заливка до появи меню.
 • В меню оберіть команду Однорідна заливка. На екрані з'явиться діалог Однорідна заливка.
 • Зробіть необхідні настройки, закрийте діалог за допомогою кнопки ОК.

 

Заливка об'єктів

Під заливкою ми розуміємо колір або візерунок всередині замкнутого об'єкта. CorelDRAW містить великий набір заливок, включаючи плашечниє і складові кольору, градієнтні заливки, візерунки і текстури. Для кожного типу заливки існують настройки, які дозволяють модифікувати заздалегідь певні заливки, присутні в програмі. У візерунках, наприклад, можуть бути змінені розміри і використовувані кольору. Ви можете навіть створювати власні візерунки за допомогою будь-яких графічних зображень.

Інструмент Заливка і меню цього інструменту є першорядними засобами вибору заливок.

 

 

Типи заливок

Можна заповнювати об'єкти однієї з наступних заливок:

 • Однорідна заливка.
 • Фонтанна заливка (лінійні, радіальні, конічні і квадратні)
 • Заливка візерунком
 • Заливка текстурою
 • Заливка PostScript

 

 

Перелік доступних типів заливок міститься у списку Тип заливки.
 • Без заливки (Без заливки) — заливка до об'єкта не застосовується.
 • Однородная заливка (Однорідна заливка) — внутрішня область об'єкта зафарбовується одним кольором, який не змінюється у межах цього об'єкта.

 

 

Тип заливки - Лінійні

Линейные (Лінійні) — внутрішня область об'єкта зафарбовується із застосуванням плавного лінійного колірного переходу. Вигляд заливки визначається положенням керуючих точок, центра переходу, а також орієнтацією керуючої лінії.

 

 

Тип заливки - Конічні

Конические (Конічні) — конічна заливка є різновидом градієнтної, за використання якої внутрішня область фігури зафарбовується двома чи більше кольорами. Колірний перехід розпочинається на одному з променів, які виходять із центра заливки, і завершується на протилежному промені, «проходячи» дугою у 180° у напрямку навколо центра. Ефект заливки віддзеркалюється відносно діаметра її півкола

 

 

Тип заливки - Прямі

Прямые (Прямі) — заливка цього типу багато в чому нагадує радіальну, проте перехід кольорів здійснюється не за концентричними колами, а за квадратами

 

 

Тип заливки - Двоколірний візерунок

Двухцветный узор (Двоколірний візерунок) — візерункові заливки утворюються в результаті багаторазового повторення рапорту — квадратного зображення, межі якого зливаються і утворюють візерунок. Змінюючи розміри рапорту і обертаючи його в інтерактивному режимі, можна створювати нові зображення, не схожі на початковий візерунок.

 

 

Тип заливки - Повноколірний візерунок

Полноцветный узор (Повноколірний візерунок) — створюється заливка з повноколірного візерунка.

 

п заливки - Повноколірний візерунок

Полноцветный узор (Повноколірний візерунок) — створюється заливка з повноколірного візерунка.

 

 

Тип заливки - Растровий візерунок

Растровый узор (Растровий візерунок) — заливкою є растровий візерунок

 

 

Тип заливки - Заливка текстурою

Заливка текстурой (Заливка текстурою) — заливка растровими зображеннями, створеними з допомогою спеціальних алгоритмів і генераторів. Ці заливки, як і розглянуті нами раніше, створюються в результаті багаторазового повторення плитки візерунка, проте малюнок плитки не зберігається у файлі на диску, а генерується динамічно.

 

 

Заливка PostScript

Заливка PostScript (Заливка PostScript) — для створення монохромних і кольорових векторних візерунків використовується мова опису сторінок PostScript. Кожній такій заливці відповідають спеціальні змінні, від значення яких залежить вигляд візерунка майже так само, як у випадку текстурних заливок. Набір заливок PostScript досить великий — від візерунків, що імітують тріщини і бульбашки, до багаторазово повторюваних символів.

Виберіть тип заливки, після чого об'єкту автоматично буде призначено саме цю заливку із властивостями, що застосовуються за умовчанням. Навколо виділеного об'єкта з'являться спеціальні маркери, призначені для настроювання параметрів заливки, а на панелі властивостей стануть доступними відповідні елементи керування.

До графічних об'єктів за умовчанням застосовано режим Без заливки (Без заливки), а для тексту — однорідний чорний колір заповнення. Якщо змінити тип заливки та її властивості за відсутності виділених об'єктів, ці властивості буде застосовано до всіх нових об'єктів.

 

 

Алгоритм створення однорідної заливки

Для змішування ваших власних квітів або вибору заздалегідь визначених кольорів по їх назві використовуйте діалог Однорідна заливка.

• Виділіть об'єкт за допомогою інструмента Вибір.

• Клацніть мишею на пункт Однорідна заливка в меню інструменту

• Заливка. На екрані з'явиться діалог Однорідна заливка, за допомогою якого ви можете вибрати модель палітри і сам колір.

• Виберіть модель кольору і сам колір. Потім натисніть кнопку ОК. Діалог буде закритий, а виділений вами об'єкт буде залитий вибраним кольором.

Щоб вибрати колір контуру об'єкта, треба викликати діалог Колір абрису в меню Абрис. Методи вибору кольору в даному діалозі не відрізняються від методів вибору в діалозі Однорідна заливка.

Також вибрати колір заливки і контура можна на вкладці Колір панелі Допоміжні вікна.

• Виділіть об'єкт.

• Відкрийте вкладку Колір на панелі Допоміжні вікна, вибравши команду меню Вікно - Допоміжні вікна Колір

• У списку, що, розташованому у верхній частині вкладки Колір, виберіть колірну модель.

Повзунковими регуляторами, розташованими нижче, встановіть відповідні значення колірних складових. Залежно від обраної колірної моделі повзунковим і регуляторами встановлюються різні колірні складові,

Натисніть кнопку Заливка, щоб застосувати обраний вам і колір до заливання об'єкта, або Абрис, щоб застосувати вибраний колір до контуру.

 

 

Алгоритм створення градієнтної заливки

У градієнтні заливки змішуються два або більше кольорів або відтінків, при цьому створюється плавний перехід від одного кольору до іншого.

Для створення градієнтної заливки використовується діалог Градиентная заливка.

Щоб створити градієнтні заливки з використанням діалогу Градиентная заливка, виконайте наступні дії:

 • Виділіть об'єкт, який хочете заповнити заливкою
 • Натисніть і утримуйте кнопку Заливка на панелі інструментів до появи меню кнопки.
 • В меню оберіть команду Фонтанна заливка. На екрані з'явиться однойменний діалог
 • У діалозі налаштуйте параметри градієнтної заливки
 • Закрийте діалог кнопкою ОК

Градієнтна заливка буде застосована до виділеного об'єкту.

Діалог Градиентная заливка містить наступні елементи управління для створення градієнтних заливок.

Колірний перехід. Дана група елементів управління призначена для визначення кольорів градієнтної заливки. За умовчанням вибраний режим Два кольори, і ви можете визначити початковий і кінцевий кольори.

Для вибору початкового квітів градієнта слід виконати наступні дії,

У списку, Тип виберіть тип градієнта.

У списку, З виберіть початковий колір градієнта.

У списку, Виберіть кінцевий колір градієнта. Вид градієнта відобразиться на зразку в правій верхній частині діалогу.

Повзунковим регулятором Центр встановіть зміщення градієнта. Коли ви переміщаєте даний ползунковий регулятор, ви змінюєте позицію, де кольори переходять один в одного. Іншими словами, цим повзунковим регулятором встановлюється переважання того чи іншого кольору в градієнті.

В поле з лічильником Кут вкажіть кут градієнта. Для радіальних градієнтів дане поле не активно.

Сдвиг края (Зрушення краю) вкажіть ступінь різкості переходу кольорів. Якщо збільшувати значення в даному полі, по краях градієнта кольору будуть залишатися практично незмінними, а перехід кольорів відбуватиметься на обмеженому відрізку, тобто буде менше плавним.

Створений градієнт можна зберегти у вигляді власного шаблону, щоб використовувати цей градієнт в подальшому. Для цього треба виконати наступні дії:

 • В поле Заготовки вкажіть ім'я створеного градієнта.
 • Натисніть кнопку праворуч від поля Заготовки. Заготовка буде збережена

Тепер, щоб завантажити раніше створений градієнт, треба просто вибрати ім'я цього градієнта в списку Заготовки.

 

 

Алгоритм створення власного градієнта з будь-якою кількістю кольорів

У списку Тип виберіть тип градієнта. Краще всього вибрати лінійний градієнт, щоб добре бачити зміни.

Перемикач в секції Колірний перехід встановіть в позіцію Настройка Вид діалогу Градиентная заливка при цьому зміниться: в лівій нижній частині діалогу ви бачите смугу, в якій два кольори плавно перетікають один в одного, а в правій частині розташовується палітра для вибору кольорів.

Ліворуч і праворуч над смугою градієнта розташовуються два квадратних маркера, що символізують початкові і кінцеві кольори.

 • Клацніть мишею на лівому маркері над смугою градієнта. Маркер стане чорним, це означає, що даний маркер виділено.
 • У палітрі, розташованої праворуч, виберіть чорний колір. Початковий колір градієнта зміниться на чорний.
 • Клацніть мишею на правому маркері над смугою градієнта. Даний маркер стане чорним, тобто виділиться.
 • В палітрі, розташованої праворуч, виберіть білий колір. Кінцевий колір градієнта зміниться на білий.
 • Встановіть покажчик миші над смугою градієнта на дистанції, що дорівнює приблизно 1/3 від відстані між першим і другим маркером.
 • Двічі клацніть мишею. У зазначеній точці з'явиться чорний трикутний маркер.
 • Клацніть мишею на жовтому зразку кольору в палітрі в правій частині діалогу.
 • У смузі градієнта з'явиться проміжний жовтий колір.
 • Додамо в градієнт ще один колір.
 • Встановіть покажчик миші над смугою градієнта приблизно посередині між другим і третім маркерами.
 • Двічі клацніть мишею. У зазначеній точці з'явиться другий трикутний маркер. Виберіть синій колір в палітрі, розташованої в правій частині діалогу. У градієнті з'явиться синій колір

Переміщаючи трикутні маркери ви можете зміщувати позиції кольорів в градієнті. Якщо який-небудь колір вам в градієнті не потрібен, ви можете видалити цей колір, видаливши відповідний маркер. Для цього необхідно виділити маркер і натиснути клавішу Delete.

 

 

Алгоритм заливки візерунком

Щоб залити об'єкт візерунком, виконайте наступні дії.

• Виділіть об'єкт

• Натисніть кнопку Заливка на панелі інструментів і з меню, що виберіть команду Заливка візерунком.

Діалог буде закритий, а об'єкт залитий обраним вами візерунком, в першу чергу в діалозі Заливка візерунком слід вибрати тип візерунка за допомогою перемикача, розташованого в лівій верхній частині діалогу:

 • Двоколірний візерунок,
 • Повноколірний візерунок
 • Растр.

Праворуч розташований графічний список, що відкривається, в якому розташовані шаблони візерунка. Вміст цього списку змінюється в залежності від обраного типу візерунка. Наприклад, якщо обраний двоколірний тип візерунка, в списку, що містяться тільки зразки двоколірних візерунків. В даному списку треба вибрати відповідний шаблон візерунка.

 

 

Алгоритм заливки текстурою

Щоб залити об'єкт текстурою, виконайте наступні дії.

• Виділіть об'єкт

• Натисніть кнопку Заливка на панелі інструментів і з меню виберіть команду Заливка текстурою

• У списку текстур вкажіть параметри візерунка

• Натисніть кнопку ОК.

• У списку, Бібліотека текстур вибирається бібліотека текстур. Кожна бібліотека, містить широкий набір текстур.

• Назви текстур з обраної бібліотеки відображаються в списку Список текстур.

• У списку текстур вибирається текстура. Справа розташовуються елементи управління, за допомогою яких можна змінювати параметри обраної текстури.

 

 

Обведення контурів

Контур — це лінія, яка утворює межу об'єкта.

Контур має такі властивості, як товщина, стиль, завершувачі, кути, наконечники, колір тощо.

Товщина контура зазвичай указується в пунктах, проте її можна задати у будь-яких інших допустимих у CorelDRAW одиницях.

Колір контура вибирається на палітрі кольорів.

Повторювана комбінація штрихів і пробілів, що утворює контур, називається стилем. Програма пропонує велику кількість убудованих стилів контура і дає змогу створювати власні. Якщо контур незамкнений, то варіанти оформлення його кінців (завершувачів) можуть бути такими: зріз, скруглення, квадрат. Контур має також властивість, від якої залежить вид кута в точках його зламу: загострений, скруглений чи зрізаний. Кінець незамкненого контура може бути оформлений з використанням спеціального наконечника. Ви можете обрати стандартний наконечник чи створити його власноруч, так само як і стиль.

За умовчанням контур розташовується над заливкою об'єкта. Якщо товщина контура сумірна з розмірами об'єкта, це може суттєво вплинути на його зовнішній вигляд, тому в багатьох випадках доцільно помістити контур позаду заливки.

Використовуючи у своїй композиції різноманітно оформлені контури, слід враховувати не лише їх розташування відносно заливки, а й ту обставину, що товщина контура може бути фіксованою чи змінюватися в результаті перетворень об'єкта. Обведення контура вибраного об'єкта можна виконати з допомогою інструмента Перо абриса (Перо контура) і однойменного діалогового вікна, яке відкривається відразу після активізації цього інструмента. Задайте у вікні потрібні параметри контура, клацніть ОК, і контур буде обведено.

 

 

Виконання вправи

 

 

Настроювання прозорості

Якщо необхідно відобразити дим, туман або рідину, імітувати відблиск сонячного зайчика чи неонове світіння, використовуємо ефект прозорості.

Щоб настроїти прозорість на кшталт градієнтних заливок, використовують інструмент Прозрачность (Прозорість). Виділений об'єкт перетворюється на лінзу прозорості, а растрове зображення використовується як маска непрозорості. Така маска є монохромною і може містити до 266 градацій кольору.

Чим ближче значення градації відтінку до 100 %, тим менш прозорою стає лінза і тим гірше видно розташовані під нею об'єкти. Вибравши інструмент Прозрачность (Прозорість), на панелі властивостей укажіть у списку Тип прозрачности (Тип прозорості), прозорість якого типу ви хочете застосувати до об'єкта: однорідну, градієнтну, радіальну, візерункову, текстурну тощо.

 

 

Практичне завдання. Настроювання прозорості (за зразками)

Тип прозорості - однорідний

Тип прозорості – лінійний

Тип прозорості – радіальний

Тип прозорості – конічний

Тип прозорості – прямі

Тип прозорості – двохколірний

Тип прозорості – повноколірний

Тип прозорості – растровий узор

Тип прозорості – текстура

Тип прозорості – текстура, режим – інвертувати

Тип прозорості – текстура, режим - зелений

 

 

Тренувальна вправа. Малюнок бабки із застосуванням лінз

 

 

Сітки

Сітки, так само як і спіралі, не утворюють окремого класу об'єктів CorelDRAW. Будуються за допомогою інструменту Graph Paper (Диаграммная сітка) фрагменти зображень є групи впорядкованих однакових прямокутників. Будувати такі фрагменти за допомогою інструменту Rectangle (Прямокутник) надто утомливо, тому в CorelDRAW цей процес автоматизований введенням інструменту Graph Paper (Диаграммная сітка).

Кнопка цього інструменту розташована на панелі інструменту Polygon (Багатокутник). Все, що говорилося вище про вибір інструменту Polygon (Багатокутник), відноситься і до вибору інструменту Graph Paper (Диаграммная сітка). Панель атрибутів після вибору цього інструменту практично той же, що для інструменту Spiral (Спіраль), але тепер в панелі доступні інші елементи управління.

Сітка будується в наступній послідовності: в наборі інструментів вибирається інструмент Graph Paper (Диаграммная сітка), далі на панелі атрибутів задаються кількості рядків і стовпців майбутньої сітки, а потім покажчик інструменту перетягується по діагоналі прямокутної області, яку повинна зайняти сітка. Сітка завжди будується за допомогою стовпців рівної ширини і рядками однакової висоти.

 

 

Робота з текстом. Макетування. Художнє оформлення тексту. Ділова графіка.

 

 

Текст

Як ви знаєте, текст є невід'ємною складовою дизайнерських розробок. Його також активно використовують у документах CorelDRAW. Численні інструменти для роботи з текстом, що надає програма, доволі прості й зручні у використанні.

Програма CorelDRAW пропонує роботу з текстом двох видів: простим і фігурним. Текстові блоки (контейнери певної ширини) вміст яких розбито на абзаци чи колонки, найчастіше формують з використанням простого тексту. Змінення розміру чи нахилу блока впливає лише на перерозподіл рядків у ньому, але жодним чином не впливає на властивості введеного тексту.

 

 

Створення і редагування тексту

Фігурний текст обробляють, як графічний об'єкт, і використовують для створення ефектних написів у заголовках, логотипах, виносках. Форму, застосовані ефекти, ступінь викривлення фігурного тексту легко змінити.

Для створення й обробки тексту будь-якого типу в CorelDRAW призначено інструмент Текст (Текст). Якщо необхідно створити простий текст, виберіть указаний інструмент, створіть у вікні малювання рамку і введіть сам текст. Фігурний текст створюється так: виберіть інструмент Текст (Текст), клацніть будь-яку область малювання і введіть текст.

Вказівник миші під час роботи з текстовими об'єктами набуває вигляду хрестика з символом «А» і перетворюється на І-подібний курсор, коли опиняється на текстовому об'єкті. Правила редагування тексту в CorelDRAW такі самі, як і в інших прикладних програмах Windows.

Переважну частину параметрів форматування текстових об'єктів можна настроїти безпосередньо на панелі властивостей , яка стає доступною в результаті виділення текстового об'єкта з допомогою інструмента Указатель (Вибір) або вибору інструмента Текст (Текст).

 

 

Форматування тексту

Основною особливістю простого тексту є те, що до нього не застосовується більшість ефектів CorelDRAW, які можна задати для фігурного тексту. Ви не зможете нахиляти, масштабувати, розтягувати і стискати текст, переміщуючи маркери рамки, як під час роботи з векторним об'єктом. Натомість простий текст може налічувати сотні рядків, а отже, розміщуватися не на одній сторінці. Відтак текст цього типу слід обирати для текстових блоків великого обсягу, а не для написів, які потрібно оформлювати з використанням ефектів.

У програмі CorelDRAW форматування простого і фігурного тексту здійснюється за тими самими принципами, що й у звичайному текстовому редакторі, — з допомогою панелі властивостей і вікон Форматирование символов (Форматування символів) і Форматирование абзаца (Форматування абзацу), які відкриваються в результаті виконання однойменних команд меню Текст (Текст).

 

 

Обтікання текстом

Створюючи документи, в яких текст доповнюють ілюстрації, можна досягти цікавого ефекту обтікання текстом малюнків .

Форму тексту можна змінити, застосувавши обтікання простим текстом навколо об'єкта або фігурного тексту. Обтікання текстом здійснюють із застосуванням стилів обтікання за контуром і за площею. У разі обтікання за контуром текст буде припасовано до межі об'єкта, а в разі обтікання за площею — до меж прямокутного блока, що оточує об'єкт. Крім того, є можливість задати відстань між простим текстом і об'єктом, а також скасувати будь- який застосований стиль обтікання.

Щоб застосувати обтікання, слід вибрати об'єкт, навколо якого буде розміщено текст, і виконати команду Окно, Окна настройки, Свойства (Вікно, Вікна настройки, Властивості). На вкладці Общие (Загальні) вікна Свойства объекта (Властивості об'єкта) вибрати у списку Обтекание простым текстом (Обтікання простим текстом) один із трьох стилів обтікання об'єктів текстом:

 • Нет (Немає) — обтікання відсутнє;
 • Контур (Контур) — текст обтікає фігуру за контуром (пропонуються три варіанти: ліворуч, праворуч, по центру);
 • Квадрат (Квадрат) — текст обтікає уявний прямокутник, який обмежує габаритну рамку об'єкта (до наявних у попередньому стилі варіантів додано ще один — зверху/знизу).

 

 

Розміщення тексту вздовж кривої

Фігурний текст можна розмістити вздовж лінії, прямокутника, багатокутника, еліпса чи кривої, намальованої з використанням інструмента Свободная форма (Довільна форма), Безье (Безье) або Художественное оформление (Художнє оформлення).

Слід зауважити, що фігурний текст можна розташувати як уздовж незамкненого шляху, так і вздовж замкненого , а простий текст — лише вздовж незамкненого. Для розташування тексту вздовж шляху виберіть його з допомогою інструмента Указатель (Вибір) і виконайте команду Текст , Текст вдоль пути (Текст, Текст уздовж шляху). Переміщуючи вказівник уздовж шляху, можна бачити, де розташовуватиметься текст.

Після того як текст буде розміщено вздовж шляху, можна настроїти параметри його розташування. Для того щоб настроїти властивості розміщеного на кривій тексту, необхідно відобразити відповідну панель.

Якщо натиснути клавішу Ctrl і один раз клацнути інструментом Указатель (Вибір) такий текст, відкриється панель властивостей групи , яка складається з кривої й тексту на ній. Якщо натиснути клавішу Ctrl і двічі клацнути розміщений на кривій текст, відобразиться панель властивостей тексту, де можна задати гарнітуру шрифту, його розмір тощо. Якщо ж клацнути криву, відобразиться її панель властивостей.

CorelDRAW сприймає текст і об'єкт, уздовж якого текст розміщено, як єдине ціле. Текст можна відокремити від об'єкта, якщо більше не потрібно, щоб він був частиною шляху. У такому разі текст зберігає форму об'єкта, на якому його було розташовано.

 

 

Об'єднання і розділення фігурного тексту

Часто виникають ситуації, коли потрібно об'єднати або розділити кілька об'єктів фігурного тексту. Але перед будь-яким зміненням (видаленням, переміщенням, форматуванням, копіюванням) текст необхідно виділити. У CorelDRAW для цього слід активізувати інструмент Текст (Текст) і переміщувати вказівник миші вздовж тексту, втримуючи натиснутою ліву кнопку. Потім можна застосувати одну з розглянутих нижче команд.

1.Упорядочить, Объединить (Упорядкувати, Об'єднати) — у новому текстовому об'єкті текст кожного з об'єктів, що входять до його складу, починатиметься з нового абзацу.

2.Упорядочить, Порядок (Упорядкувати, Порядок) — якщо текстові об'єкти об'єднуються не в тому порядку, який потрібен, змініть їх порядок на зворотний, виконавши цю команду.

3.Упорядочить, Разделить фигурный текст (Упорядкувати, Розділити фігурний текст) — після розділення багаторядковий текстовий об'єкт перетвориться на кілька текстових об'єктів, по одному для кожного рядка (чи абзацу) вихідного об'єкта, а текстовий об'єкт з одного рядка — на текстові об'єкти для кожного слова.

 

 

Перетворення тексту

За потреби фігурний текст можна перетворити на простий, а за певних умов можливе й зворотне перетворення. Щоб перетворити фігурний текст на простий, виділіть його інструментом Указатель (Вибір) і скористайтеся командою Текст, Преобразовать в простой текст (Текст, Перетворити на простий текст).

Зворотна дія виконується з допомогою команди Текст , Преобразовать в фигурный текст (Текст, Перетворити на фігурний текст).

У процесі перетворення простого тексту на фігурний втрачаються атрибути, відсутні в об'єктах цього типу (колонки тексту, позиції табуляції, буквиці). Якщо в рамці простого тексту є нерозміщений текст, або вона входить до складу ланцюжка рамок, або до тексту рамки було застосовано спеціальне перетворення (наприклад, розміщення вздовж кривої), перетворення на фігурний текст неможливе.

 

 

Трансформація фігурного тексту

Програма CorelDRAW дає змогу застосовувати до фігурного тексту масштабування й різні трансформації — змінення розміру, нахиляння, обертання. Переміщуючи маркери рамки фігурного тексту, ви можете змінювати її розміри по вертикалі чи горизонталі, а клацнувши в центрі рамки після її виділення, обертати фігурний текст.

Активізуйте інструмент Форма (Форма), і поруч з кожним символом фігурного тексту відобразиться маленький квадратний маркер, з допомогою якого можна переміщувати окремі символи.

 

 

Перевірка орфографії

Програма CorelDRAW має потужні засоби перевірки орфографії та граматики, зокрема може перевіряти текст, уведений різними мовами, а також містить тезаурус (словник синонімів).

Доступ до засобів перевірки орфографії та граматики здійснюється з підменю Средства проверки правописания (Засоби перевірки правопису) меню Текст (Текст). Застосовують ці засоби так само, як і в текстовому процесорі, тому розібратися, як ними користуватися, буде нескладно.

Листівка. Призначення. Композиційні прийоми створення листівки. Шрифтові композиції та графічні елементи листівок. Створення листівки (колаж).

 

Багатосторінкові видання та їх формат. Загальні питання побудови композиції шпальти набору. Сітка. Складові шпальти набору. Методи композиції тексту та графіки в смузі набору.

Поліграфічні терміни

Книжка

1) Те, що виходить друком (зазвичай, великим накладом): наукові праці, літературні твори, поезії, підручники, посі́бники, дові́дники тощо.

2) Також слово книжка використовується в назвах документів (трудова, ощадна, розрахункова)

Книга

1) Часто рукописні, проваджені здебільшого в одному примірнику.

2) Багатосторінкова друкована продукція спеціального призначення (книга відгуків, на скарги, бухгалтерська, головна, касова, домова тощо).

3) Том (книга перша, книга друга).

Вида́ння

1) Окремий друкований твір, випущений у світ;

2) Сукупність тотожних примірників книжки, виданих одночасно (наклад).

Примі́рник

Кожна самостійна одиниця вида́н­ня.

На́клад

Загальна кількість примірників одного вида́ння (тираж);

Сукупність тотожних примірників книжки, виданих одночасно (вида́ння).

Формат видання

Розмір готового видання, що виз­начається шириною і довжиною сторінки видання у міліметрах чи шириною і довжиною аркуша па­перу видання в сантиметрах із за­значенням частини, яку займає на ньому сторінка видання. Наприклад, книжка формата А5 позначається як 60х84/16.

Обкла́динка

Зовнішнє покриття вида́ння, що з’єднується з книжковим блоком без фо́рзаців.

Палітурка

Зовнішнє покриття вида́ння, що з’єднується з книжковим блоком за допомо­гою двох фо́рзаців і, можливо, корінцевого матеріалу.

Фо́рзац

Подвійний аркуш цупкого папе­ру, що з’єднує блок з палітуркою. Може бути частиною оформлення книжки.

Початкова сторінка

Перша сторінка видання чи його рубрики.

Кінцева сторінка

Остання сторінка видання чи його рубрики.

Шпа́льта

Частина сторінки вида́ння, відо­кремлена від іншої шпальти по вертикалі проміжками чи лініями. Рядки, розташовані один під одним так, що вони становлять вертикальну смугу на сторінці.

Гарнітура шрифта

Комплект однакових за рисунком, але різних за накресленням і кег­лем шрифтів.

Кегель шрифта

Розмір шрифта в друкарській си­стемі вимірювання, що визнача­ється відстанню між верхньою і нижньою стінками літери

Модульна сітка: призначення та види.

Модульна сітка- система горизонтальних, вертикальних, діагональних ліній, які дають змогу гармонійно розташувати між собою елементи видань.

Призначення: прискорення роботи, забезпечення балансу і пропорційності, одноманітність верстки. Її використовують найчастіше в газетах, журналах, альбомах.

Види:

 • Одношпальтна модульна сітка. Такі прості сітки застосовуються для книжок , документів. У них дизайн зображень та заголовків не надто різноманітний, але застосування графічних елементів, ініціалів, ліній, проміжків дає можливість акцентувати й пожвавлювати сторінки.
 • Двошпальтна. Сторінка має більш витончений вигляд, застосовується для брошур, журналів, бюлетенів, довідників, словників, каталогів. Важливе значення тут має ширина середника..
 • Тришпальтний макет найбільш поширений. Його застосовують у журналах, бюлетенях, каталогах. Така популярність обумовлена тим, що забезпечується значна свобода модифікації сторінки, розміщення текстів, зображень, заголовків, рекламних оголошень на одну-три шпальти. При цьому матеріал можна розбивати на невеликі фрагменти чи модулі, застосовувати різноманітні графічні засоби для позначення важливості розділів і демонстрації звязків між ними.

Основні поняття в поліграфії

Кегль, або розмір шрифту, визначається його висотою, виміряною в типографських пунктах

Шпація – величина пробілу між словами при ви ключці рядків, в абзацних відступах, при виділенні тексту розрядкою та ін

Інтерліньяж – відстань між базовими лініями сусідніх рядків.

Трекінг – відстань між буквами, використовується для зміни густини текстового блоку. Чим більша розрядка між буквами, тим світліший текст

Насиченість шрифту визначається відношенням товщини основного штриха знаків до висоти великих букв.

Густина шрифту визначається відношенням ширини знаків типу «н», «п», «и» великих до їх висоти у відсотках.

 

Дата: від до Скинути

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора