A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Тулиголівський ліцей

Англійська мова вчитель Мороз А.М.

дата Тема Завдання
13.03.2020 Свята і традиції. Теперішній доконаний час.  Читати вправу 2, с. 112, виконати вправу 3, с.113
17.03.2020 Підготовка до свята. Прийменники часу  Написати твір" Підготовка до свята", вивчити прийменники часу с.114
18.03.2020 Підготовка до свята. Прийменники часу 

Прийменники часу: at, in, on

До прийменників часу в англійській мові відносяться atinon. Часто виникає питання: який саме з цих прийменників потрібно вживати у конкретній ситуації: atin або on? В цій статті ви знайдете відповідь на своє питання.

Запам’ятайте найголовніше, що:

 • at використовується для позначення точного часу
 • in використовується з місяцями, роками, століттями та довгими періодами часу
 • on використовується з днями та датами
 • Таблиця з прикладами

  at in on
  точний час місяці, роки, століття, тривалий період часу дні та дати
  at 3 o’clock (о 3 годині) in May (у травні) on Sunday (у неділю)
  at 10.30am (о 10:30) in the winter (взимку) on Tuesdays (по вівторкам)
  at noon (у опівдні) in the summer (влітку) on 6 March (6 березня)
  at dinnertime (в обід) in 1990 (у 1990) on 25 Dec. 2010 (26 грудня 2010)
  at bedtime (під час сну) in the 1990s (у 1990-ті) on Christmas Day (на Різдво)
  at sunrise (на сході сонця) in the next century (в наступному столітті) on Independence Day (на День незалежності)
  at sunset (на заході сонця) in the Ice Age (під час Льодовикового періоду) on my birthday (на моє День народження)
  at the moment (зараз) in the past/future (в майбутньому / минулому) on New Year’s Eve (на Новій рік)
20.03.2020 Свята у Великій Британії. Прийменники часу

Опрацювати слова с.116.

Виконати завдання https://learningapps.org/930616

31.03.2020 Свята у Великій Бртанії. Теперішній доконаний час

Опрацювати матеріал (конспект у зошит)

Present Perfect – теперішній доконаний (перфектний) час англійської мови. Цей час використовується для позначення подій, що завершилися до теперішнього моменту часу або завершено в період теперішнього часу. Дивіться нижче правила утворення Present Perfect, список допоміжних слів та приклади вживання теперішнього доконаного часу англійської мови.

У стверджувальних реченнях Present Perfect утворюється за допомогою допоміжного слова have (1 та 2 особи) або has (3 особа однини) та додаванням закінчення -ed до дієслова. Якщо дієслово неправильне, то використовується 3 форма – Past Participle. Формула утворення:

Іменник + have / has + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі

Іменник та допоміжне дієслово have можуть зливатися та утворювати I’vethey’ve та ін. 

He has just finished playing football. – Він щойно закінчив грати у футбол.

Для утворення запереченого речення в Present Perfect після допоміжного дієслова необхідно додати частку not. Правило:

Іменник + have / has + not + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі

Допоміжне дієслово може зливатися з часткою not та утворювати haven’t або hasn’t. Приклади заперечних речень:

haven’t seen you for years! – Я не бачив тебе давним-давно!

She hasn’t made her work yet. – Вона ще не зробила свою роботу.

Для утворення питального речення в Present Perfect допоміжне дієслово необхідно ставити наперед речення. Правило:

Have / Has + іменник + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі

Приклади питальних речень:

Has there ever been a war in the United States? – Чи була коли-небудь війна у Сполучених Штатах?

Have you ever met him? – Чи ти коли-небудь зустрічався з ним?

Допоміжні слова Present Perfect

При утворенні речень в Present Perfect часто вживаються допоміжні слова. Ці слова-маркери теперішнього доконаного часу наведені нижче:

  Слово   Переклад
  just   щойно
  already   вже
  yet   ще не (використовується у заперечних та питальних реченнях)
  never   ніколи
  ever   коли-небудь
  once   одного разу
  (many, few, several) times   (багато, декілька) разів
  before   перед тим, як
  so far   досі
01.04.2020 День Святого Валентина Підготувати листівку до Дня Святого Валентина
03.04.2020 День Святого Валентина. Теперішній доконаний час 

Виконати завдання.https://learningapps.org/3384588  (результат - фото проходження). Повторити теперішній простий  час

Present Simple (Present Indefinite) – теперішній простий час англійської мови. Найпростіший час з усіх, вживається регулярно для позначення дій, що відбуваються у теперішньому часі в найширшому сенсі цього слова. Ниже представлені формули та правила утворення Present Simple у стверджувальному, заперечному та питальному реченнях, допоміжні слова та приклади використання теперішнього простого часу у різних випадках з життя.

У розмовному реченні Present Simple утворюється за допомогою додавання до іменника (суб’єкта дії) дієслова у першій його формі без частки to. При цьому варто мати на увазі, що при утворенні Present Simple з займенниками 3 особи однини hesheit  до дієслова потрібно додавати закінчення -s. Наприклад:

play football. – Я граю в футбол.

He/She plays football. – Він/Вона грають у футбол.

Якщо дієслово закінчується на -s-ss-sh-ch-x-o, тоді замість закінчення -s додається -es:

He wishes me luck. – Він бажає, щоб мені поталанило.

Якщо дієслово має закінчення на , то ця літера заміняється на -i, до закінчення також додається -es:

He tries to work harder. – Він старається працювати наполегливіше.

Заперечне речення Present Simple утворюється за такою формулою:

Іменник + do/does + not + дієслово

Допоміжне дієслово does використовується лише з займенниками третьої особи однини. В інших випадках потрібно вживати do. Слова do/does та not можна скорочувати та зливати в одне don’t/doesn’t.

Приклади заперечних речень:

do not play guitar. – Я не граю на гітарі.

He does not go to the university. – Він не ходить до університету.

It doesn’t make sense.

У питальних реченнях також використовуються допоміжні слова do/does. Формула утворення питального речення Present Simple схожа на утворення запереченого речення, лише з тією різницею що тут немає частки not, а допоміжне дієслово потрібно ставити на початку речення:

Do/Does + іменник + дієслово

Приклади питальних речень:

Do you go to the school? – Ти ходиш до школи?

Does she swim? – Чи вона плаває?

Does it make you ber? – Чи робить це тебе сильнішим?

Слова-покажчики Present Simple

З Present Simple використовується декілька слів-покажчиків, що відразу вказують на те, який час вживається у реченні. Існує декілька таких допоміжних слів:

  Слово   Переклад
  usually   зазвичай
  always   завжди
  never (також використовується у Present Perfect)   ніколи
  often   часто
  sometimes   іноді
  seldom   зрідка
  generally   взагалі

 

 

07.04.2020 Свята в Україні. Модальні дієслова Опрацювати модальні дієслова с.117. Прочитати Do you Know на с 117 + дати відповіді на питання вправа 4, с.117
08.04.2020 Свято Пасхи. Написати  твір на тему " Підготовка до свята Пасхи"
10.04.2020 Моє улюблене свято Підготувати розповідь про своє улюблене свято. (відео звіт чекаю у вайбері)
14.04.2020

Природа і погода. Одяг

Погода в різні пори року.Спеціальні запитання

вивчить слова вправа 1, с.140, вправа 3, с.141 письмово.

Опрацювати матеріал(конспект у зошит)

Special question (спеціальне питання) – вид питання, який використовується для отримання додаткової конкретної інформації, з'ясування певного факту або обставини. На спеціальні питання не можна дати відповідь тільки «так» або «ні».

 • What was that? – Що це було?
 • Where are we going now? – Куди ми зараз йдемо?
 • How can I buy books on the Internet? – Як я можу купити книги в Інтернеті?

Спеціальні питання завжди починаються з певного питального слова, що вказує на те, яка саме інформація необхідна. Після питального слова вживається такий самий порядок слів, що й в загальному питанні.

 • Where has Janice been? – Де була Дженіс?
 • What are we doing tonight? – Що ми робимо сьогодні ввечері?
 • How do you say it in English? – Як ти кажеш це англійською?

Однак якщо питальне слово є підметом в реченні або ж означенням до підмета, то в таких питаннях використовується тільки прямий порядок слів (так як питальне слово завжди стоїть на першому місці).

 • What is in your hand? – Що у тебе в руці?
 • Who told you such a joke? – Хто тобі розповів такий жарт?
 • Whose bag is on my chair? – Чия це сумка на моєму стільці?

Якщо питання відноситься до прийменникового додатку або обставини з прийменником, то часто прийменник виноситься в кінець речення.

 • What are you talking about? – Про що ти говориш? 
 • Who are you chatting with? – З ким ти розмовляєш? 
 • What house do you live in? – В якому будинку ти живеш?
15.04.2020

Пори року. Спеціальні запитання.

виконати завдання https://learningapps.org/4344278(знайти питання і відповідь на нього). Написати твір " Моя улюблена пора року"
17.04.2020 Погода у Великій Британії. 

опрацювати слова с.143.

прочитати та прекласти вправу 1 в, с.142

21.04 Природні явища. Безособові речення.

опрацювати вправу 1, с.144.

виконати вправу 2, с.144 письмово

22.04 Погода в різних куточках світу

опрацювати слова с.145 (записати в словник)

читати вправу 3, с.146 ( відповісти на питання після вправи письмово

24.04 Прогноз погоди. Структура be going to

виконати вправу 4, с.149 письмово.

Читати вправу 5, с.149(переклад)

виконати вправу на повторення https://learningapps.org/3174466

28.04 Яка у вас погода? Теперішній тривалий час

Повторити теперішній тривалий час. Виконати вправу на повторення https://learningapps.org/2632006

розкрити дужки вправа 2а, с.151 письмово

29.04 Одяг. Види одягу

виконати вправу 2, с.152 письмово

виконати завдання https://learningapps.org/7771411

     
05.05 Вдягаэмося по погоді

Опрацювати слова с.155,156. 

Прочитати та перекласти діалог вправа 5, с.158+(скласти подібний, власний)

06.05 У що ти сьогодні одягнений?

Виконати вправу 1, с.159 письмово

Відповісти на питання вправа 1, с.160 письмово

виконати завдання на повторення https://learningapps.org/3926762

08.05 Одяг та взуття

Відгадати загадки вправа 5, с.161 письмово

Виконати завдання на повторення https://learningapps.org/11315338

12.05 Одяг та взуття активного відпочинку

виконати вправу 3, 4, с.163 письмово

прочитати та перекласти вправу 2, с.164-165

13.05 У літньому таборі.  прийменники місця

опрацювати с. 167 "Прийменники місця". 

Виконати вправу 2, с.167 письмово.

Доповнити речення прийменниками місця вправа 4, с.168 письмово. Підготуватись до контрольної роботи

15.06 Одяг. Контрольна робота з усного мовлення по темах  " Природа. Одяг" Повторити вивчений матеріал за ІІ семестр
19.05 Повторення вивченого матеріалу за ІІ семестр Повторити граматичний матеріал
20.05 Контроль аудіювання

Прослухати аудіосапис(в вайбері) та виконати задання

My Native Village

1. Choose the correct variant.

1. I am a village _____________________________.

a) girl              b) boy

2. My village is _____________________________.

a) big and beautiful         b) small and narrow

3. There are ___________________ round the house.

a) fields                b) gardens

4. My school is _________________ from my house.

a) far                       b) not far

5. My mother works on the _____________________.

a) farm                    b) forest

6. In the centre of the village there is _____________.

a) a new village club                       b) cinema

 

2. Answer the questions

1. Is his village big or small?

2. Are there gardens round the houses?

3. What can you see in the centre of the village?

4. Where is his school?

5. What can you see near the village?

6. What farms are in the village?

 

22.05 Контроль читання 

 Опрацювати текст, виконати завдання до тексту та надіслати аудіозапис прочитаного тексту у вайбер

 

Spring Holidays

In spring we celebrate several holidays in Ukraine.  International Women’s day is one of the most   favourite holidays.  We celebrate it on the 8th of March. We congratulate our moms and grannies on this day and give them flowers and presents.

The second spring holiday is Easter. The people bring pasky, pysanky (decorated or coloured eggs) and other food to the church to bless them. We also give thanks to God and sing songs in the churches. After that the people exchange Easter greetings and give each other pysanky. Then we have big dinner in our families.

The 3rd great holiday is Victory day. We celebrate it on the 9th of May.  On this day we honor our  veterans  and  remember the people that gave  their lives for us to live now. We have parades, big concerts and salutes on this day.

New Words

to celebrate- святкувати

several- кілька

to congratulate- поздоровляти

to bless –освятити

honor- шанувати

parade -парад

Say if it is true or false.

1.           In spring we celebrate several holidays in Ukraine.

2.           International Women’s day is one of the most favourite holidays.

3.           We celebrate it on the 18th of March.

4.           We congratulate our dads and grannies on this day and give them flowers and presents.

5.           The second spring holiday is Cristmas.

6.           The people bring pasky, pysanky (decorated or coloured eggs) and other food to the cinemas to  bless them.

7.           The people exchange Easter greetings and give each other pysanky.    

8.           Then we have big dinner in our families.

9.           The 3rd great holiday is Victory day.

10.         We celebrate it on the 10th of May.

11.         On this day we honor our veterans  and  remember the people that gave  their lives for us to live now.

12.       We don’t have parades, big concerts and salutes on this day.

 

26.05 Контроль письма

Написати твір на одну з тем:

Моє рідне село

Свята і традиції

Підготовка до свята

Моя улюблена пора року

 Одяг, який я зазвичай одягаю

27.05 Контроль усного мовлення

Підготувати та розповісти  твір на одну з тем:(розповідь чекаю у вайбер)

Моє рідне село

Свята і традиції

Підготовка до свята

Моя улюблена пора року

 Одяг, який я зазвичай одягаю

29.05 Узагальнення вивченого матеріалу  
     

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора